Lista przymiotników opisujących charakter.

 0    37 fiszek    bassiap
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

accurate
She's fast, accurate, a pleasure to work with.
rozpocznij naukę
dokładny
Ona jest szybka, dokładna, to przyjemność pracować z nią.

active
You probably know a few tricks for staying active at work.
rozpocznij naukę
aktywny
Zapewne znasz kilka sztuczek, które pozwalają na pozostanie aktywnym w pracy.

ambitious
Are you looking for an enthusiastic and ambitious employee?
rozpocznij naukę
ambitny
Czy szukacie entuzjastycznych i ambitnych pracowników?

attentive
An attentive person notices the difference between things.
rozpocznij naukę
uważny
Uważne osoba dostrzeże różnice między rzeczami.

brave
Are you a brave person?
rozpocznij naukę
odważny
Czy jesteś odważną osobą?

calm
I am not a peaceful, calm person.
rozpocznij naukę
opanowany
Nie jestem spokojnym człowiekiem.

cheerful
How to always be a cheerful person.
rozpocznij naukę
pogodny
Jak ciągle być pogodną osobą?

competent
You must get help from a competent person.
rozpocznij naukę
kompetentny
Musisz skorzystać z pomocy osoby kompetentnej.

creative
The creative person knows that there is always room for improvement.
rozpocznij naukę
kreatywny
Kreatywna osoba wie, że zawsze jest miejsce na poprawę.

determined
The most determinded person I know is my boss.
rozpocznij naukę
zdecydowany, stanowczy
Najbardziej zdeterminowana osoba jaką znam to mój szef.

devoted
She is very devoted to her fans.
rozpocznij naukę
lojalny, oddany
Ona jest bardzo oddana dla swoich fanów.

efficient
I am efficient and work well under pressure.
rozpocznij naukę
wydajny, skuteczny, operatywny
Jestem wydajna i dobrze pracuje pod presją.

energetic
I am a fun, energetic person that loves to work with children.
rozpocznij naukę
energiczny, dynamiczny
Jestem zabawnym, energicznym człowiekiem, który uwielbia pracować z dziećmi.

trustworthy
She is trustworthy and responsible.
rozpocznij naukę
godny zaufania, solidny
Ona jest godna zaufania i odpowiedzialna.

enthusiastic
You don't seem veryu enthusiastic about the job.
rozpocznij naukę
entuzjastyczny
Nie wyglądasz na bardzo entuzjastycznie nastawionego do pracy.

excited
Are you getting excited about your holiday?
rozpocznij naukę
podekscytowany, zapalony
Czy jesteś podekscytowany wakacjami?

experienced
They are expperienced English teachers.
rozpocznij naukę
doświadczony
Są to doświadczeni nauczyciele angielskiego.

fair
What does it mean to be a fair person?
rozpocznij naukę
sprawiedliwy, sprawiedliwy
Co to znaczy być uczciwą osobą?

friendly
Our neighbours have always been very friendly to us.
rozpocznij naukę
przyjazny, życzliwy
Nasi sąsiedzi zawsze byli dla nas bardzo przyjaźni.

hardworking
She is a hardworking and self-motivated person.
rozpocznij naukę
pracowity
Ona jest osobą pracowitą i zmotywowaną.

honest
I am simply an honest person with a positive attitude an personality.
rozpocznij naukę
uczciwy, szczery
Jestem po prostu uczciwą osobą z pozytywnym nastawieniem i osobowością.

innovative
I need innovative minds at work.
rozpocznij naukę
Innowacyjny, nowatorski
Potrzebuje innowacyjnych myśli w pracy.

inventive
She is inventive and creative.
rozpocznij naukę
pomysłowy
Ona jest pomysłowa i kreatywna.


dojrzały

zmotywowany

otwarty, szczery

o szerokich horyzontach, poglądach, bezstronny

optymistyczny

zorganizowany

towarzyski

pozytywny

wydajny

realistyczny, rozsądny

zrelaksowany, odprężony

solidny, rzetelny, godny zaufania

szczery


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.