słownik angielsko - polski

English - język polski

certificate po polsku:

1. świadectwo świadectwo


dać świadectwo o wierze
Każdy z uczniów otrzymał świadectwo.

Polskie słowo "certificate" (świadectwo) występuje w zestawach:

Państwa i kontynenty
Oceny i wymagania/ Grades and course requirements
Dane personalne, doświadczenie i kwalifikacje
Słownik tematyczny - szkoła (extended)
At school (REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY) - Cesarz

2. certyfikat certyfikat


Dostałem certyfikat za ukończenie kursu.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.

Polskie słowo "certificate" (certyfikat) występuje w zestawach:

Praca: słówka i zwroty - Work: words and phrases
Specjalista ds. bezpieczeństwa IT – Pentester
Szkoła i Edukacja - School and Education
Wyprzedaże magazynowe i promocje cenowe • bonprix ...
Szkoła i Edukacja - School and Education

3. świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminu świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminuPolskie słowo "certificate" (świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminu) występuje w zestawach:

nauka słówek 23.11.20
angielski unit 3
słówka rozdział 3
Egzamin Ósmoklasisty
Unit 3 Studying

4. zaświadczenie


Mam zaświadczenie lekarskie o chorobie.

Polskie słowo "certificate" (zaświadczenie) występuje w zestawach:

new matura success pre-intermediate, unit 8
unit 8 , słówka z ćwiczeń
Studium Sportu
sprawdzian 8
Studia za granicą

5. atestPolskie słowo "certificate" (atest) występuje w zestawach:

Basic terminology - logistic
Angielski zawodowy cz.1
Podstawą terminologii
angielski zawodowy 1
basic terminology

6. świadectwo szkolnePolskie słowo "certificate" (świadectwo szkolne) występuje w zestawach:

Rzeczy i pomieszczenia w szkole - Things and place...

7. certyfikat świadectwoPolskie słowo "certificate" (certyfikat świadectwo) występuje w zestawach:

assesment and examinations
cz1 rozszerzenie
unit 3 szkoła

8. dyplom


W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
Mam dyplom magistra prawa.
Uniwersytet przyznaje dyplomy wyższego wykształcenia.
Mam dyplom z
Otrzymałem dyplom inżyniera rok temu.
(Za kilka lat damy mu dyplom.)
François otrzymał dyplom po dziesięciu latach badań.

9. świadectwo ukończenia kursuPolskie słowo "certificate" (świadectwo ukończenia kursu) występuje w zestawach:

dodatkowe słówka

10. świadectwo certyfikatPolskie słowo "certificate" (świadectwo certyfikat) występuje w zestawach:

Dział 4 Angielski
klasa 8 roz. 4A
bank wyrazow
słówka działał 4

11. dowód


Oto dowód jego niewinności.
To była prawie legenda; teraz istnieje dowód, że to jest jednak prawda.
dostarczyć dowód na coś
Masz jakikolwiek dowód?
Czy ma pan jakiś dowód, że to prawda?
Zawsze mam dowód w mojej torebce.
Myślę, że to najlepszy dowód na to, że gramy uczciwie w każdym obszarze naszej działalności
Nowy dowód sugeruje że muzyka nie tylko jest czynnikiem dobrego samopoczucia ale też jest dobra dla mózgu.
To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.
Czy masz jakiś dowód, że to działa?
Jaki mamy dowód?
Mam dowód na swoją niewinność.
dowód/ potwierdzenie adresu
(Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.)
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polskie słowo "certificate" (dowód) występuje w zestawach:

Pawlikowska med