słownik angielsko - polski

English - język polski

certificate po polsku:

1. świadectwo świadectwo


dać świadectwo o wierze
Każdy z uczniów otrzymał świadectwo.

Polskie słowo "certificate" (świadectwo) występuje w zestawach:

Państwa i kontynenty
Oceny i wymagania/ Grades and course requirements
Dane personalne, doświadczenie i kwalifikacje
Słownik tematyczny - szkoła (extended)
At school (REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY) - Cesarz

2. certyfikat certyfikat


Dostałem certyfikat za ukończenie kursu.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.

Polskie słowo "certificate" (certyfikat) występuje w zestawach:

Praca: słówka i zwroty - Work: words and phrases
Szkoła i Edukacja - School and Education
Szkoła i Edukacja - School and Education
Słownik e-commerce – prosto i zwięźle! Uniwersytet...
US imposes fresh sanctions on Iran over missile te...

3. zaświadczenie zaświadczenie


Mam zaświadczenie lekarskie o chorobie.

Polskie słowo "certificate" (zaświadczenie) występuje w zestawach:

new matura success pre-intermediate, unit 8
unit 8 , słówka z ćwiczeń
sprawdzian 8
Studia za granicą
2 reklama Kołobrzeg

4. świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminuPolskie słowo "certificate" (świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminu) występuje w zestawach:

angielski unit 3
słówka rozdział 3
Egzamin Ósmoklasisty
angielski - szkoła
School - szkoła

5. atestPolskie słowo "certificate" (atest) występuje w zestawach:

Basic terminology - logistic
Angielski zawodowy cz.1
Podstawą terminologii
angielski zawodowy 1
basic terminology

6. certyfikat świadectwoPolskie słowo "certificate" (certyfikat świadectwo) występuje w zestawach:

assesment and examinations
cz1 rozszerzenie
unit 3 szkoła

7. świadectwo szkolnePolskie słowo "certificate" (świadectwo szkolne) występuje w zestawach:

Rzeczy i pomieszczenia w szkole - Things and place...

8. dyplom


W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
Mam dyplom magistra prawa.
Uniwersytet przyznaje dyplomy wyższego wykształcenia.
Mam dyplom z
Otrzymałem dyplom inżyniera rok temu.
(Za kilka lat damy mu dyplom.)
François otrzymał dyplom po dziesięciu latach badań.

9. świadectwo certyfikatPolskie słowo "certificate" (świadectwo certyfikat) występuje w zestawach:

Dział 4 Angielski
klasa 8 roz. 4A
bank wyrazow
słówka działał 4

10. świadectwo ukończenia kursuPolskie słowo "certificate" (świadectwo ukończenia kursu) występuje w zestawach:

dodatkowe słówka