słownik angielsko - polski

English - język polski

chapter po polsku:

1. rozdział


Moja książka kursu angielskiego składa z dwunastu rozdziałów
Dzisiaj omówimy rozdział dziewiąty.
Próbowałem porównać te dwa rozdziały
Ostatnie kilka lat było trudnym rozdziałem w historii naszego kraju.
Podaj rozdział i wiersz.
Wczoraj studenci skończyli rozdział pierwszy, więc teraz przechodzą do drugiego.
W każdym razie, musimy skończyć ten rozdział, zanim zaczniemy następny.

Polskie słowo "chapter" (rozdział) występuje w zestawach:

Bank słów 9 - sztuki wizualne / muzyka / literatur...
Artist and their work/Artyści i ich dzieła
Business English: The business of The Scream
dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła
Kultura i Sztuka - Culture and Art

2. rozdział książkiPolskie słowo "chapter" (rozdział książki) występuje w zestawach:

chellenge - angielski
ang titles unit 5
Angielski dział 5
art challenge
rozdzial 5 2

3. rozdział w książcePolskie słowo "chapter" (rozdział w książce) występuje w zestawach:

sztuka i kultura 1
module cultur 3
School words