słownik angielsko - polski

English - język polski

charity po polsku:

1. organizacja charytatywna organizacja charytatywnaPolskie słowo "charity" (organizacja charytatywna) występuje w zestawach:

new matura solutions intermediate fioletowa unit 3
new matura solutions, looking back unit 2
Społeczeństwo: problemy - Society: problems
136. KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE I POLITYKA SPOŁECZNA
01 - Człowiek - Problemy społeczne, Zainteresowani...

2. organizacja dobroczynna organizacja dobroczynnaPolskie słowo "charity" (organizacja dobroczynna) występuje w zestawach:

1.7. Charities and societies in Britain
14 życie społeczne (problemy społeczne, zwroty)
New matur success unit 1 słówka 1-41
New Matura Success - Intermediate UNIT 1
New Matura Solutions Pre-Intermediate WORDLIST UNI...

3. jałmużna jałmużnaPolskie słowo "charity" (jałmużna) występuje w zestawach:

Aleppo zoo animals finally rescued - BBC News
Religia i Etyka - Religion and Ethics
Prince Philip carries out final official engagemen...
Queen's coronation details revealed in documentary...
The communist soldier using charity sites to fund ...

4. charytatywny


Ten śpiewak operowy dał z własnej inicjatywy koncert charytatywny.

Polskie słowo "charity" (charytatywny) występuje w zestawach:

PAŃSTWO I SPOLECZENSTWO polityka spoleczna
discover english 3 unit 6
Państwo i społeczeństwo 14
ANG - Słówka - tekst
Moja pierwsza lekcja

5. dobroczynność


Prywatna dobroczynność to kropla w morzu.

Polskie słowo "charity" (dobroczynność) występuje w zestawach:

Bednarski - Tatniana - Lista 8
New English File Intermediate Unit 2
Próbna matura ang podst cke grudzień 2015
Gold First, Unit 1, text 2
MORE WORDS IN FILE 2

6. akcja charytatywnaPolskie słowo "charity" (akcja charytatywna) występuje w zestawach:

5.4. God bless America
W&K Market Leader UNIT 6

7. organizacja


międzynarodowa organizacja non-profit
do mojej pracy należy organizacja imprez
Ta organizacja promuje alfabetyzację obszarów rolnych.
Ta organizacja w całości zależy od datków.

Polskie słowo "charity" (organizacja) występuje w zestawach:

matura Masters, unit 1, 2
Państwo i społeczeństwo
modul 2 klasa 6
5b jedna trzecia
kartkowka wrzesien

8. datek


Dziękujemy za twój hojny datek.
Przekazała datek na Czerwony Krzyż.

Polskie słowo "charity" (datek) występuje w zestawach:

Switched at birth 01x03[4]
Moja pierwsza lekcja
czytanka 016

9. cele charytatywnePolskie słowo "charity" (cele charytatywne) występuje w zestawach:

Zakupy i usługi
państwo i społeczeństwo
TRAVEL AND ADVENTURE
Angielskie słówka 5
Reading, part 1

10. działalność charytatywnaPolskie słowo "charity" (działalność charytatywna) występuje w zestawach:

angielski kartkowka ktoras tam
English for life 54- 65
Straight forward lesson 2
6. Company and community
życie społeczne (U 14)

11. charytatywnośćPolskie słowo "charity" (charytatywność) występuje w zestawach:

Słówka reading FCE 1
Państwo i społeczeństwo 4
angielski test 2
Słówka z lekcji

12. fundacja


Ta fundacja należy do największych fundacji w Niemczech.
Fundacja powstała w celu pomocy sierotom.

Polskie słowo "charity" (fundacja) występuje w zestawach:

legal English

13. instytucja charytatywnaPolskie słowo "charity" (instytucja charytatywna) występuje w zestawach:

Meeting in a bar 5/1

14. dobroczynny