słownik angielsko - polski

English - język polski

compare po polsku:

1. porównywać porównywać


porównywać ceny
Trzeba porównywać ceny przed zakupem nowego samochodu.

Polskie słowo "compare" (porównywać) występuje w zestawach:

Upstream Intermediate B2, Unit 5, page: 70-72
new matura success intermediate unit 5
New matura success Unit 5 What a disaster
Tyler Oakley - My first time
Angielski zawodowy (informatyka)

2. porównać


1. Zawsze porównywano mnie do siostry. / 2. Nie można tego z niczym porównać. / 3. Trudno jest go porównać z kimkolwiek.
Chciałabym porównać podpis.

Polskie słowo "compare" (porównać) występuje w zestawach:

Słówka z 4 modułów książki nr 3
Venture capital - podręcznik
23.04.2019 i 15.05.2019
angielski zawodowy
praca klasowa 1B

3. porównaj


Porównaj kopię z oryginałem.
Porównaj swoje zdanie z tym na tablicy.
Porównaj tłumaczenie z oryginałem.
Porównaj swoją odpowiedź z jego.
Porównaj styl tych dwóch listów.
Porównaj swoje i jego tłumaczenie.
Porównaj odpowiedzi twoje i nauczyciela.

Polskie słowo "compare" (porównaj) występuje w zestawach:

Project klasa 4 lekcja 1 słówka instructions wszys...
Słówka z poleceń
slowka od A do E
1C Britishness

4. porównanie


By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
To nie jest dobre porównanie.

5. równać


W matematyce nie mogę się z nim równać.
Jeżeli chodzi o gotowanie, nikt nie może się równać z Marią.

Polskie słowo "compare" (równać) występuje w zestawach:

budownictwo, zbrojarz, cieśla