słownik angielsko - polski

English - język polski

contribute po polsku:

1. przyczyniać sięPolskie słowo "contribute" (przyczyniać się) występuje w zestawach:

III. Z ksiazki o storyboardzie +esktra
What's your identity PI1 1/1
Moja pierwsza lekcja
City life (dział 3)
rozmowa o pracę

2. przyczynić się doPolskie słowo "contribute" (przyczynić się do) występuje w zestawach:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
Dział XIII (Świat przyrody)
świat przyrody Cz.2

3. przyczynić się do czegośPolskie słowo "contribute" (przyczynić się do czegoś) występuje w zestawach:

matura masters intermediate unit 4
Earth is Dearer than Gold
tekst o zielonym betonie
Unit 4 Zakupy i usługi
angielski - unit 4

4. wnosić


Do uchwały specjalnej wnoszonej pod obrady walnego zgromadzenia można wnosić poprawki w drodze uchwały zwykłej.

Polskie słowo "contribute" (wnosić) występuje w zestawach:

2015.08 TM From Free to Fee
102 Angielski Łork for free

5. wnieść wkładPolskie słowo "contribute" (wnieść wkład) występuje w zestawach:

Venture capital - podręcznik
The story so far...

6. wnosić swój wkładPolskie słowo "contribute" (wnosić swój wkład) występuje w zestawach:

KLASA 2 UNIT 6

7. wkład


Jaki jest twój wkład w tę pracę?
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
oprocentowanie wkładu
ogromny wkład do społeczeństwa
Rodzice powinni mieć jakiś wkład w to, co robią ich dzieci w szkole.
Każdy wkład na cele charytatywne pomoże tym, którze mają w życiu mniej szczęścia niż ty.
wnieść wkład, przyczynić się
unikalny wkład w coś

Polskie słowo "contribute" (wkład) występuje w zestawach:

Market Leader p. 74-77
economic activity

8. wnieśćPolskie słowo "contribute" (wnieść) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja

9. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

10. przyczyniaćPolskie słowo "contribute" (przyczyniać) występuje w zestawach:

Angielski SPR1

11. wnosić wkładPolskie słowo "contribute" (wnosić wkład) występuje w zestawach:

The Swedes ditching desks to work from strangers' ...