słownik angielsko - polski

English - język polski

suffer po polsku:

1. ucierpieć ucierpieć


1. Nie musisz cierpieć z tego powodu. / 2. Nie możemy pozwolić, aby matki i ojcowie mieli na tym ucierpieć.

Polskie słowo "suffer" (ucierpieć) występuje w zestawach:

Closing the generation gap. Young and old.
5 Ghosts, horror and Halloween
BBC Reading non-fiction and media: Typical questio...
USEFUL WORDS AND PHRASES FILE2
Live beat 4 - słówka z działy 5

2. cierpieć naPolskie słowo "suffer" (cierpieć na) występuje w zestawach:

Healthy mind, healthy body
N-Unit 1(36)/1 -SICK
Wordlist Unit 4 Zdrowie
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja

3. cierpieć z powoduPolskie słowo "suffer" (cierpieć z powodu) występuje w zestawach:

Przyimki + Phrasal Verbs
słownictwo z testów na 2
sport i zdrowie
Special Violet

4. ponieść


Pozwól mi ponieść twoją walizkę.
Intensywnie się uczył, by znów nie ponieść porażki.

5. chorowaćPolskie słowo "suffer" (chorować) występuje w zestawach:

sickness and health
[ENG] Czasowniki

6. doznać