słownik angielsko - polski

English - język polski

suggest po polsku:

1. zasugerować


Jeśli mogę coś zasugerować...

Polskie słowo "suggest" (zasugerować) występuje w zestawach:

Live beat 4 - słówka 7b i 7c oraz wyrażenia z mowy...
Mówienie o znanych osobach, czasowniki mowy zależnej
Live Beat 4 - słówka z działu 6
wyzwania i wyrażanie opinii
MATURA FOCUS 3, WORD LIST 07

2. sugerować


Chcesz mi zasugerować, że nie jestem lojalny tej firmie? Otóż jestem!

Polskie słowo "suggest" (sugerować) występuje w zestawach:

Mowa zależna - czasowniki
new vocabulary;)
Actions Czynności
czasownik + -ing
Wypadek na drodze

3. proponować


proponować kogoś jako kandydata, wysuwać czyjąś kandydaturę
Chciałabym ci coś zaproponować.

Polskie słowo "suggest" (proponować) występuje w zestawach:

Unit 1D, New Matura Solutions
Słówka Unit 2 Część II

4. zaproponować


"Czy Komisja jest gotowa zaproponować podobne środki w innych regionach? "
Chciałbym zaproponować spotkanie.
Mogę zaproponować inny hotel?

Polskie słowo "suggest" (zaproponować) występuje w zestawach:

Reporting verbs
Angielski conflict
Czasowniki różne

5. sugestia


To interesująca sugestia!
Twoja sugestia będzie odrzucona przez nauczyciela.

Polskie słowo "suggest" (sugestia) występuje w zestawach:

Elementry 2 Unit 4