słownik angielsko - polski

English - język polski

suggest po polsku:

1. zasugerować


Jeśli mogę coś zasugerować...

Polskie słowo "suggest" (zasugerować) występuje w zestawach:

Gateway 4 plus - Study Plans Wordlist
Live beat 4 - słówka 7b i 7c oraz wyrażenia z mowy...
Mówienie o znanych osobach, czasowniki mowy zależnej
Live Beat 4 - słówka z działu 6
wyzwania i wyrażanie opinii

2. sugerować


Chcesz mi zasugerować, że nie jestem lojalny tej firmie? Otóż jestem!

Polskie słowo "suggest" (sugerować) występuje w zestawach:

Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
repetytorium klasa ósma rozdział 4 edukacja
Mowa zależna - czasowniki
miłość i związki cz. 3
new vocabulary;)

3. proponować


proponować kogoś jako kandydata, wysuwać czyjąś kandydaturę
Chciałabym ci coś zaproponować.

Polskie słowo "suggest" (proponować) występuje w zestawach:

Unit 1D, New Matura Solutions
Słówka Unit 2 Część II

4. sugestia


To interesująca sugestia!
Twoja sugestia będzie odrzucona przez nauczyciela.

Polskie słowo "suggest" (sugestia) występuje w zestawach:

Elementry 2 Unit 4

5. podpowiadaćPolskie słowo "suggest" (podpowiadać) występuje w zestawach:

2019 November 2
2019 November
Mowa zależną