słownik angielsko - polski

English - język polski

suitable po polsku:

1. odpowiedni odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polskie słowo "suitable" (odpowiedni) występuje w zestawach:

podróż morska, czasowniki złożone, inne
E1 4 - 4 Retuning home after a gap year
Język angielski w gabinecie stomatologicznym stron...
A successful interview for a job
BBC Reading non-fiction and media: Typical questio...

2. odpowiedni kandydat odpowiedni kandydatPolskie słowo "suitable" (odpowiedni kandydat) występuje w zestawach:

unit 4 praca cz 2
Poszukiwanie pracy
przymiotniki praca
Praca, Longman Repetytorium
w poszukiwaniu pracy

3. opowiadanie opowiadanie


Przeczytałem to opowiadanie w jakiejś książce.
Próbował napisać opowiadanie.
Opowiadanie kończy się wraz z jego śmiercią.
To opowiadanie było bardzo interesujące.

4. pasujący pasujący


dopasowywanie, zrównanie, pasujący, dobrze dobrany

Polskie słowo "suitable" (pasujący) występuje w zestawach:

Describing people places things

5. stosowny stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polskie słowo "suitable" (stosowny) występuje w zestawach:

slowka strona 39
New Matura Success 1-2
ANIA styczeń 2014

6. właściwy właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polskie słowo "suitable" (właściwy) występuje w zestawach:

unit5 i unit 6

7. dopasowany dopasowanyPolskie słowo "suitable" (dopasowany) występuje w zestawach:

Heart transplantation

8. nadający się nadający sięPolskie słowo "suitable" (nadający się) występuje w zestawach:

Traveller, unit 3

9. nadawać się nadawać się