Język angielski w gabinecie stomatologicznym strona 7, 8, 9

 0    77 fiszek    ewaostrowska2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szukam...
rozpocznij naukę
I am looking for...
szczoteczka do zębów
rozpocznij naukę
toothbrush
pasta do zębów
rozpocznij naukę
toothpaste
początkowy etap
rozpocznij naukę
initial stage
rozumiem
rozpocznij naukę
I see
w takim razie
rozpocznij naukę
in this case
średnie włosie
rozpocznij naukę
medium bristles
zaokrąglone końcówki
rozpocznij naukę
rounded ends
zawierać
rozpocznij naukę
contain (to)
zioła
rozpocznij naukę
herbs
wzmacniać dziąsła
rozpocznij naukę
strengthen gums (to)
hamować/ powstrzymywać zapalenie
rozpocznij naukę
inhibit inflammation (to)
krwawienie z dziąseł
rozpocznij naukę
gum bleeding
zmniejszać płytkę nazębną
rozpocznij naukę
reduce plaque (to)
dwa razy dziennie
rozpocznij naukę
twice a day
po każdym posiłku
rozpocznij naukę
after every meal
Coś jeszcze?
rozpocznij naukę
Anything else?
szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
rozpocznij naukę
interdental brushes
wykałaczki
rozpocznij naukę
toothpicks
nić dentystyczna
rozpocznij naukę
dental floss
odpowiednie
rozpocznij naukę
suitable
broszury
rozpocznij naukę
brochures
techniki szczotkowania zębów
rozpocznij naukę
brushing tooth techniques
podrażnić dziąsła
rozpocznij naukę
irritate gums (to)
ranić dziąsła
rozpocznij naukę
injure gums (to)
wodorowęglan sodu
rozpocznij naukę
sodium bicarbonate
higiena jamy ustnej
rozpocznij naukę
oral hygiene
W czym mogę pomóc?
rozpocznij naukę
How can I help you?
Wracam własnie z wizyty kontrolnej
rozpocznij naukę
I'm on my way from dental check-up
usunąć resztki jedzenia
rozpocznij naukę
remove food debris (to)
Gorąco polecam...
rozpocznij naukę
I highly recommend...
zapobiegać dalszym uszkodzeniom
rozpocznij naukę
prevent further damage (to)
Ile płacę?
rozpocznij naukę
How much is it?
Czy mogę zapłacić kartą?
rozpocznij naukę
Can I pay by card?
Proszę wprowadzić pin
rozpocznij naukę
Enter your pin number, please
Oto Pana paragon
rozpocznij naukę
Here's your receipt
Proszę bardzo (jako reakcja na "dziękuję")
rozpocznij naukę
You're welcome
Miłego dnia
rozpocznij naukę
Have a nice day
z tyły, za
rozpocznij naukę
behind
zakręt
rozpocznij naukę
bend
przez, na drugą stronę
rozpocznij naukę
cross
skrzyżowanie
rozpocznij naukę
crossroads
w dół
rozpocznij naukę
down
rozwidlenie drogi
rozpocznij naukę
fork
zawrócić
rozpocznij naukę
go back
minąć, przejść obok
rozpocznij naukę
go past
z przodu, przed
rozpocznij naukę
in front of
do
rozpocznij naukę
into
wzdłuż
rozpocznij naukę
long
naprzeciwko
rozpocznij naukę
opposite
ponad, nad
rozpocznij naukę
over
za rogiem
rozpocznij naukę
round the corner
rondo
rozpocznij naukę
roundabout
skrzyżowanie (w kształcie T)
rozpocznij naukę
T-junction
przez
rozpocznij naukę
through
w kierunku
rozpocznij naukę
towards
sygnalizacja świetlna
rozpocznij naukę
traffic lights
pod
rozpocznij naukę
under
Przepraszam, czy mógłbyś mi powoedzieć, jak dojśc do najbliższego gabinetu stomatologicznego?
rozpocznij naukę
Excuse me, could you tell me the way to the nearest dental office, please?
Przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie jest szpital św. Andrzeja?
rozpocznij naukę
Excuse me, could you tell me where the St. Andrew's Hospital is?
Przeprasza, próbuję znaleźć katedrę
rozpocznij naukę
Excuse me, I'm trying to find the cathedral
Jak mogę dostać się do centrum?
rozpocznij naukę
How can I get to the centre?
Zastanawiam się jak dotrzeć do kliniki dentystycznej
rozpocznij naukę
I am wondering how to get to the Dental Clinic
Idź/Jedź/Kieruj się prosto, aż zobaczysz kościół/ aż dotrzesz do kościoła
rozpocznij naukę
Walk / Drive / Go straight on until you see / reach the church
Skręć w lewo na światłach
rozpocznij naukę
Turn left at the traffic lights
Przejdź przez drogę na przejściu dla pieszych
rozpocznij naukę
Cross the streat at the zebra crossing
Wjedź w/ to jest drugi skręt po lewej
rozpocznij naukę
Take / It is the second turning on your left
Skręć w lewo na rondzie i wjedź i drugą uliczkę po prawej
rozpocznij naukę
Turn left at the roundabout and it is the second road on your right
Wsiądź do autobusu nr 23 i wysiądź na siódmym przystanku
rozpocznij naukę
Take number 23 bus and get off at the seventh bus stop
Przesiądź się pod hotelem Hilton i wsiądź do tramwaju numer 15
rozpocznij naukę
Change at the Hilton Hotel and take a number 15 tram
To jest 5 minut stąd pieszo/autobuesem/samochodem
rozpocznij naukę
It is 5 minutes from here on foot / by bus /by car
Bank będzie dokladnie przed Tobą/po lewej
rozpocznij naukę
The bank is right in front of you/ on your left
Poczta jest naprzeciwko kościoła/obok basenu
rozpocznij naukę
The post office is opposite the church / next to the swimmig pool
Idź prosto przed siebie przez... jardów/metrów/minut
rozpocznij naukę
Go straight ahead for ... yards / meters / minutes
Wjedź w pierwszą/ druga/ itd... po prawej
rozpocznij naukę
Take the first / second / etc ... on the right/ left
Skręć w prawo/lewo przy... Bedzie po Twojej prawej/lewej
rozpocznij naukę
Turn right / left at ... It is on your right / left
Nie możesz nie trafić
rozpocznij naukę
You can not miss it

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.