słownik angielsko - polski

English - język polski

development po polsku:

1. rozwój rozwój


Co dwa lata osiem procent dochodów z działalności w tym okresie jest inwestowane w rozwój nowych technologii.
Także postęp technologiczny wzmacnia ten rozwój.
rozwój technologiczny
Jego rozwój umysłowy jest obiecujący
szybki rozwój w dziedzinie IT
rozwój w rolnictwie
Handel wspomaga rozwój wszystkich krajów.
Rozwój tego kraju jest wolniejszy niż rozwój Japonii.
Jak w innych miejscach w Indiach, rozwój występuje bardziej pomimo istnienia władzy niż z jego powodu.

Polskie słowo "development" (rozwój) występuje w zestawach:

Business English - Career
... of Melanie Klein
Izabela 20th Sept 2014
living in the country
angielski slowka

2. zabudowa zabudowaPolskie słowo "development" (zabudowa) występuje w zestawach:

Roman cities

3. rozwinięcie rozwinięcie4. rozwijanie rozwijanie