słownik angielsko - polski

English - język polski

east po polsku:

1. wschód


Szkoła jest na wschód od supermarketu.
Wschód słońca był niewiarygodnie piękny.
Jeśli wcześnie wstaniesz, zobaczysz wschód słońca.
Słyszałem, że on opuścił miasto i wyemigrował na wschód.
Bliski Wschód jest wciąż nazywany „beczką z prochem”.
Nagoya leży na wschód od Kioto.
Był właśnie wschód słońca.
Samolot skręcił na wschód.
Stał i bez słowa patrzył na piękny alpejski wschód słońca.
Ależ piękny wschód słońca!

Polskie słowo "east" (wschód) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 350...
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plan...
Race across London + Stereotypes - or are they?
Geografia (Geography)
określenia czasu, kierunki świata, pytania szczegó...

2. wschodni


Blok wschodni
Nie znam dobrze wschodniego wybrzeża.
Milwaukee jest wschodnią częścią Wisconsin.

Polskie słowo "east" (wschodni) występuje w zestawach:

Przymiotniki angielskie

3. na wschód


Tego lata chcemy podróżować na wschód, prawdopodobnie do Indii

4. na wschodzie


Mieszkamy na wschodzie Polski.