słownik angielsko - polski

English - język polski

factor po polsku:

1. czynnik


Cena jest tu decydującym czynnikiem.
Wiele czynników przyczyniło się do tej decyzji.
Moi rodzice mieszkają na Węgrzech i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję, by się tam przeprowadzić.
To był jeden z czynników, dla których oni zerwali związek.
Nasze badania wymagają wzięcia pod uwagę wielu czynników
kluczowy czynnik
wykrywanie czynników zakaźnych
czynnik zwiększający ryzyko. Kluczowy czynnik wpływający na naszą decyzję
Pieniądze były ważnym czynnikiem w mojej decyzji.
Który czynnik uważa Pani za najważniejszy?
jakie czynniki wpływają na wielkość sprzedaży?
czynnik ekonomiczny, decydujący
Zadbaliśmy o to, by czynnik ludzki odgrywał istotną rolę wśród kryteriów testu.
Jakie czynniki powinny być wzięte pod uwagę?
Zdolności to jedyny czynnik brany pod uwagę przy awansowaniu pracowników.

Polskie słowo "factor" (czynnik) występuje w zestawach:

angielski zawodowy digi i nie digi
Speaking (17.04.18) + A question of luck (20.04.18)
Wybór słówek do matury
I usually travel by plane
Inerwiev słówka

2. współczynnikPolskie słowo "factor" (współczynnik) występuje w zestawach:

angol unit5 (emotions and another useful words)
Angielski - Matematyka
1000 najczęstszych czasowników
Reading test 1
VARIOUS WORDS V

3. dzielnikPolskie słowo "factor" (dzielnik) występuje w zestawach:

53 MATHEMATICS - calculations & functions, geometr...
słownictwo matematyczne