53 MATHEMATICS - calculations & functions, geometry & trigonometry, zero

 0    120 fiszek    DigitalSmile
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dodawanie
rozpocznij naukę
addition
algebra
rozpocznij naukę
algebra
średnia
rozpocznij naukę
average
rozpocznij naukę
axis
oś x
rozpocznij naukę
x axis
oś y
rozpocznij naukę
y axis
potęga trzecia
rozpocznij naukę
cube
miejsce po przecinku
rozpocznij naukę
decimal place
do dwóch miejsc po przecinku
rozpocznij naukę
to two decimal places
mianownik
rozpocznij naukę
denominator
wspólny mianownik
rozpocznij naukę
common denominator
pochodna
rozpocznij naukę
derivative
pochodna funkcji
rozpocznij naukę
derivative function
różnica
rozpocznij naukę
difference
dzielenie
rozpocznij naukę
division
znak równości
rozpocznij naukę
equal(s) sign
równanie
rozpocznij naukę
equation
dzielnik
rozpocznij naukę
factor
silnia
rozpocznij naukę
factorial
cyfra
rozpocznij naukę
figure
ułamek
rozpocznij naukę
fraction
ułamek dziesiętny
rozpocznij naukę
decimal fraction
funkcja
rozpocznij naukę
function
wykres
rozpocznij naukę
graph
nieskończoność
rozpocznij naukę
infinity
liczba całkowita
rozpocznij naukę
integer / whole number
całka
rozpocznij naukę
integral
minus
rozpocznij naukę
minus
mnożenie
rozpocznij naukę
multiplication
tabliczka mnożenia
rozpocznij naukę
multiplication table
liczba
rozpocznij naukę
number
liczebnik główny
rozpocznij naukę
cardinal number
liczba parzysta
rozpocznij naukę
even number
liczba niewymierna
rozpocznij naukę
irrational number
liczba ujemna
rozpocznij naukę
negative number
liczba nieparzysta
rozpocznij naukę
odd number
liczebnik porządkowy
rozpocznij naukę
ordinal number
liczba pierwsza
rozpocznij naukę
prime number
liczba wymierna
rozpocznij naukę
rational number
licznik
rozpocznij naukę
numerator
procent
rozpocznij naukę
percent
zadanie
rozpocznij naukę
problem
zadanie do rozwiązania
rozpocznij naukę
problem to solve
plus
rozpocznij naukę
plus
potęga
rozpocznij naukę
power
dwa do potęgi czwartej
rozpocznij naukę
two to the power four
dwa do potęgi trzeciej
rozpocznij naukę
two to the third power
iloczyn
rozpocznij naukę
product
ciąg
rozpocznij naukę
progression
iloraz
rozpocznij naukę
quotient
wynik
rozpocznij naukę
result
pierwiastek
rozpocznij naukę
root
pierwiastek kwadratowy z 9
rozpocznij naukę
the square root of 9
zbiór
rozpocznij naukę
set
rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution
kwadrat, potęga druga
rozpocznij naukę
square
podniesiony do kwadratu
rozpocznij naukę
squared
dziesięć podniesione do kwadratu równa się sto
rozpocznij naukę
ten squared equals a hundred
odejmowanie
rozpocznij naukę
subtraction
suma
rozpocznij naukę
sum
razy, pomnożone przez
rozpocznij naukę
times
kąt
rozpocznij naukę
angle
kąt ostry
rozpocznij naukę
acute angle
kąt rozwarty
rozpocznij naukę
obtuse angle
kąt prosty
rozpocznij naukę
right angle
okrąg
rozpocznij naukę
circle
obwód
rozpocznij naukę
circumference
cosinus
rozpocznij naukę
cosine
cotangens
rozpocznij naukę
cotangent
tangens
rozpocznij naukę
tangent
sinus
rozpocznij naukę
sine
sześcian
rozpocznij naukę
cube
walec
rozpocznij naukę
cylinder
średnica
rozpocznij naukę
diameter
równoboczny
rozpocznij naukę
equilateral
płaski
rozpocznij naukę
flat
wzór
rozpocznij naukę
formula
wzór na powierzchnię kuli
rozpocznij naukę
the formula for the surface area of a sphere
linia
rozpocznij naukę
line
krzywa
rozpocznij naukę
curved line
linia prosta
rozpocznij naukę
straight line
równoległy
rozpocznij naukę
parallel
graniastosłup
rozpocznij naukę
prism
ostrosłup
rozpocznij naukę
pyramid
twierdzenie Pitagorasa
rozpocznij naukę
Pythagorean / Pythagoras' theorem
promień
rozpocznij naukę
radius
prostokąt
rozpocznij naukę
rectangle
romb
rozpocznij naukę
rhombus
bryła
rozpocznij naukę
solid
kula
rozpocznij naukę
sphere
trapez
rozpocznij naukę
trapezium (br.) / trapezoid (am.)
trójkąt
rozpocznij naukę
triangle
trójkąt równoramienny
rozpocznij naukę
isosceles triangle
trójkąt prostokątny
rozpocznij naukę
right-angled triangle (br.) / right triangle (am.)
zero
w tenisie
rozpocznij naukę
love
zero
w wynikach meczów piłkarskich
rozpocznij naukę
nil
zero
w matematyce
rozpocznij naukę
nought (br.) / zero (am.)
zero
w numerach telefonicznych, podawaniu roku
rozpocznij naukę
o
zero
przy podawaniu temperatury
rozpocznij naukę
zero
dodawać
rozpocznij naukę
to add
sumować
rozpocznij naukę
to add up
przenosić
przy dodawaniu
rozpocznij naukę
to carry
liczyć
rozpocznij naukę
to count
podliczyć coś
rozpocznij naukę
to count something up
liczyć do...
rozpocznij naukę
to count up to...
podnosić do potęgi trzeciej
rozpocznij naukę
to cube
wyprowadzić wzór
rozpocznij naukę
to derive a formula
dzielić
rozpocznij naukę
to divide
podwoić
rozpocznij naukę
to double
równać się
rozpocznij naukę
to equal
stracić rachubę, pomylić się w liczeniu
rozpocznij naukę
to lose count
mnożyć
rozpocznij naukę
to multiply
pomnożyć liczbę przez samą siebie
rozpocznij naukę
to multiply a number by itself
policzyć od nowa
rozpocznij naukę
to re-count
zaokrąglać
rozpocznij naukę
to round
zaokrąglać w dół
rozpocznij naukę
to round down
zaokrąglać w górę
rozpocznij naukę
to round up
podnosić do potęgi drugiej
do kwadratu
rozpocznij naukę
to square
odejmować
rozpocznij naukę
to subtract / to take away
potroić
rozpocznij naukę
to treble

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.