51 SCIENCE, physics

 0    87 fiszek    DigitalSmile
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
analiza
rozpocznij naukę
analysis
analiza danych
rozpocznij naukę
data analysis
przełom (w czymś)
rozpocznij naukę
breakthrough (in something)
odkrywca
rozpocznij naukę
discoverer
odkrycie
rozpocznij naukę
discovery
odkrycie naukowe
rozpocznij naukę
scientific discovery
eksperyment, doświadczenie
rozpocznij naukę
experiment
eksperymentalny, doświadczalny
rozpocznij naukę
experimental
hipoteza
rozpocznij naukę
hypothesis
wynalazek
rozpocznij naukę
invention
potrzeba jest matką wynalazków
rozpocznij naukę
necessity is the mother of invention
wynalazca
rozpocznij naukę
inventor
kamień milowy
przen.
rozpocznij naukę
landmark
fig.
patent
rozpocznij naukę
patent
badanie
rozpocznij naukę
research
stypendium naukowe
rozpocznij naukę
research grant
praca naukowa
pisemna
rozpocznij naukę
research paper
projekt badawczy
rozpocznij naukę
research project
badanie naukowe
rozpocznij naukę
scientific research
wyniki
rozpocznij naukę
results
próbka
rozpocznij naukę
sample
nauka
rozpocznij naukę
science
nauki stosowane
rozpocznij naukę
applied science
nauki ścisłe
rozpocznij naukę
exact science
nauki przyrodnicze
rozpocznij naukę
the natural sciences
naukowy
rozpocznij naukę
scientific
podejście naukowe
rozpocznij naukę
scientific approach
naukowo
rozpocznij naukę
scientifically
naukowo udowodniony
rozpocznij naukę
scientifically proven
naukowiec, uczony
rozpocznij naukę
scientist / researcher
badanie
rozpocznij naukę
study
studium przypadku
rozpocznij naukę
case study
synteza
rozpocznij naukę
synthesis
1. czynnik; 2. zmienna
rozpocznij naukę
variable
przyspieszenie
rozpocznij naukę
acceleration
dynamika
rozpocznij naukę
dynamics
energia
rozpocznij naukę
energy
pole
rozpocznij naukę
field
pole grawitacji
rozpocznij naukę
gravitational field
pole magnetyczne
rozpocznij naukę
magnetic field
siła
rozpocznij naukę
force
grawitacja
rozpocznij naukę
gravity
bezwładność
rozpocznij naukę
inertia
kinetyka
rozpocznij naukę
kinetics
prawo, zasada
rozpocznij naukę
law
zasady dynamiki Newtona
rozpocznij naukę
Newton's Laws of Motion
prawo fizyki
rozpocznij naukę
physical law
masa
rozpocznij naukę
mass
mechanika
rozpocznij naukę
mechanics
mechanika kwantowa
rozpocznij naukę
quantum mechanics
pęd
rozpocznij naukę
momentum
ruch
rozpocznij naukę
motion
optyka
rozpocznij naukę
optics
fizyczny
rozpocznij naukę
physical
fizyka
rozpocznij naukę
physics
fizyka nuklearna
rozpocznij naukę
nuclear physics
zadanie z fizyki
rozpocznij naukę
physics problem
zasada
rozpocznij naukę
principle
zasada zachowania energii
rozpocznij naukę
principle of Conservation of Energy
zasada zachowania pędu
rozpocznij naukę
principle of Conservation of momentum
opór
rozpocznij naukę
resistance
fala dźwiękowa
rozpocznij naukę
sound wave
teoria
rozpocznij naukę
theory
w teorii
rozpocznij naukę
in theory
teoria naukowa
rozpocznij naukę
scientific theory
teoria względności
rozpocznij naukę
theory of relativity
wektor
rozpocznij naukę
vector
prędkość
rozpocznij naukę
velocity
praca
rozpocznij naukę
work
zakładać, przyjmować
rozpocznij naukę
to assume
być w stadium doświadczalnym
rozpocznij naukę
to be at the experimental stage
przeprowadzać
rozpocznij naukę
to carry out
zbierać dane
rozpocznij naukę
to collect data
odkryć
rozpocznij naukę
to discover
przeprowadzać doświadczenie na kimś
rozpocznij naukę
to do an experiment (on somebody) / to conduct an experiment (on somebody) / to carry out an experiment (on somebody)
prowadzić badanie (nad czymś)
rozpocznij naukę
to do an experiment (on something) / to conduct an experiment (on something) / to carry out an experiment (on something)
badać
rozpocznij naukę
to examine
sformułować teorię
rozpocznij naukę
to formulate a theory
wynaleźć
rozpocznij naukę
to invent
dokonać przełomu
rozpocznij naukę
to make a breakthrough
dokonać odkrycia naukowego
rozpocznij naukę
to make a scientific discovery
udowodnić
rozpocznij naukę
to prove
potwierdzać (udowadniać) hipotezę
rozpocznij naukę
to prove a hypothesis (right)
udowodnić błędność hipotezy
rozpocznij naukę
to prove a hypothesis wrong
rozwiązywać zadania z fizyki
rozpocznij naukę
to solve a physics problem
badać (coś)
rozpocznij naukę
to research (into something)
testować
rozpocznij naukę
to test

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.