52 CHEMISTRY, chemical elements, laboratory

 0    105 fiszek    DigitalSmile
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
glin
rozpocznij naukę
aluminium (br.) / aluminum (am.)
wapń
rozpocznij naukę
calcium
węgiel
rozpocznij naukę
carbon
chlor
rozpocznij naukę
chlorine
kobalt
rozpocznij naukę
cobalt
miedź
rozpocznij naukę
copper
złoto
rozpocznij naukę
gold
hel
rozpocznij naukę
helium
wodór
rozpocznij naukę
hydrogen
jod
rozpocznij naukę
iodine
żelazo
rozpocznij naukę
iron
ołów
rozpocznij naukę
lead
magnez
rozpocznij naukę
magnesium
rtęć
rozpocznij naukę
mercury
nikiel
rozpocznij naukę
nickel
azot
rozpocznij naukę
nitrogen
tlen
rozpocznij naukę
oxygen
fosfor
rozpocznij naukę
phosphorus
potas
rozpocznij naukę
potassium
rad
rozpocznij naukę
radium
krzem
rozpocznij naukę
silicon
srebro
rozpocznij naukę
silver
sód
rozpocznij naukę
sodium
siarka
rozpocznij naukę
sulphur (br.) / sulfur (am.)
cyna
rozpocznij naukę
tin
wolfram
rozpocznij naukę
tungsten
uran
rozpocznij naukę
uranium
cynk
rozpocznij naukę
zinc
amoniak
rozpocznij naukę
ammonia
1. kwas; 2. kwasowy
rozpocznij naukę
acid
kwas azotowy
rozpocznij naukę
nitric acid
kwas siarkowy
rozpocznij naukę
sulphuric acid
zasada
rozpocznij naukę
alkali
zasadowy
rozpocznij naukę
alkaline
atom
rozpocznij naukę
atom
atomowy
rozpocznij naukę
atomic
liczba atomowa
rozpocznij naukę
atomic number
budowa atomu
rozpocznij naukę
atomic structure
spalanie
rozpocznij naukę
burning
1. chemiczny; 2. substancja chemiczna
rozpocznij naukę
chemical
wiązanie chemiczne
rozpocznij naukę
chemical bonding
doświadczenie chemiczne
rozpocznij naukę
chemical experiment
wzór chemiczny
rozpocznij naukę
chemical formula
właściwości chemiczne
rozpocznij naukę
chemical properties
reakcja chemiczna
rozpocznij naukę
chemical reaction
chemia
rozpocznij naukę
chemistry
chemia nieorganiczna
rozpocznij naukę
inorganic chemistry
chemia organiczna
rozpocznij naukę
organic chemistry
związek
rozpocznij naukę
compound
kryształ
rozpocznij naukę
crystal
dwutlenek
rozpocznij naukę
dioxide
dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon dioxide
dwutlenek azotu
rozpocznij naukę
nitrogen dioxide
elektron
rozpocznij naukę
electron
enzym
rozpocznij naukę
enzyme
wolny rodnik
rozpocznij naukę
free radical
gaz
rozpocznij naukę
gas
nierozpuszczalny
rozpocznij naukę
insoluble
jon
rozpocznij naukę
ion
ciecz
rozpocznij naukę
liquid
papierek lakmusowy
rozpocznij naukę
litmus paper
mol, gramocząsteczka
rozpocznij naukę
mole
masa cząsteczkowa
rozpocznij naukę
molecular weight
cząsteczka
rozpocznij naukę
molecule
neutron
rozpocznij naukę
neutron
jądro
atomu
rozpocznij naukę
nucleus
tlenek
rozpocznij naukę
oxide
tlenek żelaza
rozpocznij naukę
iron oxide
cząstka
rozpocznij naukę
particle
układ okresowy pierwiastków
rozpocznij naukę
the periodic table
skraplanie
rozpocznij naukę
precipitation
proton
rozpocznij naukę
proton
sól
rozpocznij naukę
salt
ciało stałe
rozpocznij naukę
solid
rozpuszczalny
rozpocznij naukę
soluble
roztwór
rozpocznij naukę
solution
roztwór nasycony
rozpocznij naukę
saturated solution
roztwór nienasycony
rozpocznij naukę
unsaturated solution
substancja
rozpocznij naukę
substance
para wodna
rozpocznij naukę
water vapour (br.) / water vapor (am.)
zlewka
rozpocznij naukę
beaker
palnik
rozpocznij naukę
burner
tygiel
rozpocznij naukę
crucible
kolba
rozpocznij naukę
flask
laboratorium
rozpocznij naukę
laboratory / lab (col.)
laborant / laborantka
rozpocznij naukę
laboratory assistant
sprzęt laboratoryjny
rozpocznij naukę
laboratory equipment
laboratorium badawcze
rozpocznij naukę
research laboratory
menzurka
rozpocznij naukę
measuring cylinder (br.) / graduated cylinder (am.)
mikroskop
rozpocznij naukę
microscope
mikroskop elektronowy
rozpocznij naukę
electron microscope
pod mikroskopem
rozpocznij naukę
under the microscope
pipeta
rozpocznij naukę
pipette
probówka
rozpocznij naukę
test tube
U-rurka
rozpocznij naukę
U-tube
rozcieńczać, rozrzedzać
rozpocznij naukę
to dilute
rozpuszczać
rozpocznij naukę
to dissolve
przeprowadzać doświadczenie chemiczne
rozpocznij naukę
to do a chemical experiment / to carry out a chemical experiment / to conduct a chemical experiment
parować
rozpocznij naukę
to evaporate
badać coś pod mikroskopem
rozpocznij naukę
to examine something under the microscope
patrzeć na coś przez mikroskop
rozpocznij naukę
to look at something under/through the microscope
zachodzić
np. o reakcji
rozpocznij naukę
to occur
utleniać (się)
rozpocznij naukę
to oxidise (br.) / to oxidize (am.)
skraplać (się)
rozpocznij naukę
to precipitate
reagować z czymś
rozpocznij naukę
to react with something

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.