słownik angielsko - polski

English - język polski

facilities po polsku:

1. udogodnienia


udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
parki, sklepy i inne, miejscowe udogodnienia
Chcąc stworzyć przyjemne miejsce pracy, pracownikom zapewniono rozmaite rozrywki i udogodnienia.
(Oferujemy różne udogodnienia w naszym hotelu.)
Ten hotel posiada specjalne udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi.
Nasz hotel posiada wymagane przez kierownika udogodnienia
W dzisiejszych czasach młodzi ludzi mają wszystkie udogodnienia, jak np. smartfony i laptopy.
Nasza szkoła zainwestowała w udogodnienia dla niepełnosprawnych.
udogodnienia w sasiedztwie dla dzieci

Polskie słowo "facilities" (udogodnienia) występuje w zestawach:

słówka dzis 16. marca (wycieczki i woda)
new matura Solutions intermediate unit 8
Longman roz. unit 7, 8, 9 słówka z zadań
Oxford Matura, 3. Dom, str. 30-32
Słownictwo angielskie - różniaste

2. infrastrukturaPolskie słowo "facilities" (infrastruktura) występuje w zestawach:

Tekst nieuczciwy kandydat
One World (unit 5)
nowa era rozdział 1,2
ang dom part II
wygląd i cechy charakteru

3. obiekty


wspaniałe obiekty do robienia zakupów
Na nieruchomości usytuowane były różne obiekty.

Polskie słowo "facilities" (obiekty) występuje w zestawach:

Matura Explorer Intermediate Workbook Module 6
5. ENGLISH THROUGH NEWS UNIT 5 słownictwo wojskowe
36. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
U5. Other words
annual report

4. pomieszczenia


Japończycy przed wejściem do pomieszczenia zdejmują buty.

Polskie słowo "facilities" (pomieszczenia) występuje w zestawach:

places in a school
miejsca w szkole

5. urządzenia


Obsługa tego urządzenia jest dla mnie za trudna.
Wytłumaczył pracę tego urządzenia.
W jej kuchni są urządzenia, które oszczędzają wysiłek.
Te urządzenia zasilane są elektrycznie.

Polskie słowo "facilities" (urządzenia) występuje w zestawach:

Unit 1,2,3,4 - Servitudes, Lease, Mortages
Słówka związane ze statkami
Legal English
1-8 repetytorium

6. pomieszczenia obiektyPolskie słowo "facilities" (pomieszczenia obiekty) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
Szkoła jeden

7. wyposażenie


Pracownicy odpowiadają za wyposażenie miejsca pracy.
Ten sklep prowadzi wyposażenie kuchni.
wyposażenie dodatkowe
Nowoczesne mieszkania są niszczone, a urządzenia sanitarne i inne wyposażenie demontowane i rozkradane.
Jego wynalazek jest lepszy niż konwencjonalne wyposażenie.

Polskie słowo "facilities" (wyposażenie) występuje w zestawach:

Słówka B1/B2

8. udogodnienia infrastrukturaPolskie słowo "facilities" (udogodnienia infrastruktura) występuje w zestawach:

podróżowanie 3

9. ułatwienia


środki i ułatwienia zapobiegające wzajemnym zagrożeniom, innymi słowy zagrożenia dla pracowników jednego firmy poprzez działania pracowników innej firmy, takie jak unikanie sytuacji, w których personel pracować ponad sobą

Polskie słowo "facilities" (ułatwienia) występuje w zestawach:

dom i rodzina 2
speakup3 15-1

10. lokal z wyposażeniemPolskie słowo "facilities" (lokal z wyposażeniem) występuje w zestawach:

(j) angielski test z pierwszego, drugiego i trzeci...

11. obiekty pomieszczeniaPolskie słowo "facilities" (obiekty pomieszczenia) występuje w zestawach:

Szkoła- angielski
miejsca w szkole

12. urządzenia infrastrukturaPolskie słowo "facilities" (urządzenia infrastruktura) występuje w zestawach:

Password 3, wordlist 5
unit 5 one world