słownik angielsko - polski

English - język polski

enthusiastic po polsku:

1. pełen entuzjazmu pełen entuzjazmu


ja jestem zawsze pełen entuzjazmu

Polskie słowo "enthusiastic" (pełen entuzjazmu) występuje w zestawach:

ANG World list 1 first 3 paragraphs
2 ostatnie kolumny str. 37 3.01.2017
Personality, feelings, emotions - osobowość, uczuc...
Focus Matura 4 - Unit 1 (Part 3/10)
kartkówka angielski (5) 29.10.19r.

2. entuzjastyczny entuzjastyczny


Na początku był bardzo entuzjastyczny.
Dawno nie mieliśmy do czynienia z tak entuzjastycznymi słuchaczami.

Polskie słowo "enthusiastic" (entuzjastyczny) występuje w zestawach:

Lista przymiotników opisujących charakter.
Cechy charakteru z przykładami
abilities and learning styles
Personality - Osobowość 1/2
5. Ambition- reszta słówek

3. pełen zapału pełen zapałuPolskie słowo "enthusiastic" (pełen zapału) występuje w zestawach:

unit 3-4 new matura solutions intermediate
Unit 3 A good job

4. pełny entuzjazmu pełny entuzjazmu