słownik angielsko - polski

English - język polski

environment po polsku:

1. środowisko naturalne środowisko naturalne


Musimy dbać o nasze środowisko naturalne.
Dbaj o środowisko naturalne!

Polskie słowo "environment" (środowisko naturalne) występuje w zestawach:

Społeczności i problemy środkowiska naturalnego
new matura success intermediate Unit 5(2)
LONGMAN angielski słówka Unit 13 cz.2
Środowisko - Unit 13 (Świat przyrody)
Global warming and natural disaster; unemployment

2. środowisko środowisko


Musimy chronić środowisko.
Lubię naturalne środowisko
wielkie „N” wypada przez "wir" w "środowisko naturalne" pełne "mentosów"
Nie wierzę w to co oświadczają niektórzy zieloni działacze, że środowisko jest zagrożone poprzez ludzkie działania.
środowisko pracy
Chcesz ratować środowisko?
środowisko biznesowe
Nasza firma chroniła (i nadal chroni) lokalne środowisko przez 30 lat.
Musimy dbać o środowisko naturalne.
Trzeba dbać o środowisko.
powinniśmy dbać o środowisko
Ona troszczy się o środowisko.
Nie mają wpływu na środowisko.

Polskie słowo "environment" (środowisko) występuje w zestawach:

Andras Forgacs: Leather and meat without killing a...
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plan...
zagróżenia i ochrona środwiska
zagrożenia środowiska naturalnego
predictions, planet

3. otoczenie


Nasze otoczenie wpływa na nas.
To stary uniwersytet z pięknym otoczeniem.
Dla Izraela problemem jest borykanie się z ogromnym poczuciem braku bezpieczeństwa, jakie stwarza jego otoczenie.
Weseli ludzie rozweselają całe otoczenie, sami też są szczęśliwi.

Polskie słowo "environment" (otoczenie) występuje w zestawach:

Świat przyrody natalia malpa
Życie prywatne część II
Angielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...
Moja pierwsza lekcja
ang 1 i 2 lekxha

4. środowisko pracy


Komfortowe i przyjazne środowisko pracy jest dla mnie ważne.

Polskie słowo "environment" (środowisko pracy) występuje w zestawach:

angielski w szkolce
angielski dział 2