Środowisko - Unit 13 (Świat przyrody)

5  1    86 fiszek    kris15j
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kwaśny deszcz
rozpocznij naukę
acid rain
ulegający biodegradacji
rozpocznij naukę
biodegradable
spaliny (samochodowe)
rozpocznij naukę
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon dioxide
czysta energia elektryczna
rozpocznij naukę
clean electricity
zmiana klimatu
rozpocznij naukę
climate change
węgiel
rozpocznij naukę
coal
wylesianie, deforestacja
rozpocznij naukę
geforestation
jednorazowego użytku
rozpocznij naukę
disposable
energia
rozpocznij naukę
energy
alternatywne źródła energii
rozpocznij naukę
alternative energy sources
energia odnawialna
rozpocznij naukę
renewable energy
żródło energii
rozpocznij naukę
aource of energy
całkowite zużycie energii
rozpocznij naukę
total energy consumption
energooszczędny
rozpocznij naukę
energy-saving
środowisko naturalne
rozpocznij naukę
environment
wymarły (o gatunku)
rozpocznij naukę
extinct
wyginięcie, wymarcie
rozpocznij naukę
extinction
zagrożony wyginięciem
rozpocznij naukę
in danger of extinction
spadek temperatury
rozpocznij naukę
fall in temperature
paliwo
rozpocznij naukę
fuel
paliwo kopalne
rozpocznij naukę
fossil fuel
globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming
grawitacja
rozpocznij naukę
gravity
efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse effect
gorąco, ciepło
rozpocznij naukę
heat
przemysł
rozpocznij naukę
intustry
wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
landfill
ołów
rozpocznij naukę
lead
śmieci
rozpocznij naukę
litter
środowisko naturalne
rozpocznij naukę
natural habitat
ropa naftowa
rozpocznij naukę
oil
organiczny, naturalny
rozpocznij naukę
organic
przeludnienie
rozpocznij naukę
overpopulation
powłoka ozonowa
rozpocznij naukę
ozone layer
dziura ozonowa
rozpocznij naukę
hole in the ozone layer
bezpieczny dla powłoki ozonowej
rozpocznij naukę
ozone-friendly
benzyna
rozpocznij naukę
petrol
benzyna bezołowiowa
rozpocznij naukę
unleaded petrol
podbiegunowa czapa lodowa
rozpocznij naukę
polar ice cap
zanieczyszczenie
rozpocznij naukę
pollution
zanieczyszczenie powietrza
rozpocznij naukę
air pollution
zanieczyszczenie wody
rozpocznij naukę
water pollution
energia
rozpocznij naukę
power
energia elektryczna
rozpocznij naukę
electric power
energia słoneczna
rozpocznij naukę
solar power
energia wody
rozpocznij naukę
water power
energia wiatru
rozpocznij naukę
wind power
elektrownia
rozpocznij naukę
power plant/power station
las deszczowy, las tropikalny
rozpocznij naukę
rainforest
ponowne przetwarzanie zużytych produktów, recykling
rozpocznij naukę
recycling
wzrost temperatury
rozpocznij naukę
rise in temperature
zmog
rozpocznij naukę
smog
para
rozpocznij naukę
steam
zrównoważony
rozpocznij naukę
sustainable
pływowy (jaki?)
rozpocznij naukę
tidal
przypływ, odpływ
rozpocznij naukę
tide
odpadki
rozpocznij naukę
waste
dzika przyroda
rozpocznij naukę
wildlife
farma wiatrowa
rozpocznij naukę
wind farm
turbina wiatrowa, wiatrak
rozpocznij naukę
wind turbine
palić, spalać
rozpocznij naukę
burn
wytwarzać
rozpocznij naukę
generate
topnieć
rozpocznij naukę
melt
zanieczyszczać
rozpocznij naukę
pollute
chronić
rozpocznij naukę
protect
ponownie przetwarzać
rozpocznij naukę
recycle
oszczędzać
rozpocznij naukę
save
wymierać
rozpocznij naukę
become extinct
spalać paliwo
rozpocznij naukę
burn fuel
spalać benzynę
rozpocznij naukę
burn petrol
palić śmieci
rozpocznij naukę
burn rubbish
kupować produkty ekologiczne
rozpocznij naukę
buy environment friendly products
wycinać lasy
rozpocznij naukę
cut down forests
niszczyć środowisko
rozpocznij naukę
damage the environment
być przyjaznym dla środowiska
rozpocznij naukę
environment friendly
wytwarzać dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
generate CO2
wytwarzać energię
rozpocznij naukę
generate energy
szkodzić środowisku
rozpocznij naukę
harm the environment/be harmful to the environment
zagrożony wymarciem
rozpocznij naukę
in danger of extinction
sprzątać śmieci
rozpocznij naukę
pick up litter/clean up litter
chronić środowisko naturalne
rozpocznij naukę
protect the environment
chronić dziką przyrodę
rozpocznij naukę
protect wildlife
oszczędzać energię
rozpocznij naukę
save energy
oszczędzać wodę
rozpocznij naukę
save water
segregować śmieci
rozpocznij naukę
sort rubbish

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.