słownik angielsko - polski

English - język polski

establish po polsku:

1. ustalić ustalić


musimy ustalić fakty zamiast spekulować.
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto co przygotowuje.
Chciałabym ustalić spotkanie.
Dawkę należy ustalić dla każdego psa indywidualnie. Dzięki niemu do końca 2015 roku minimalna stawka podstawowa będzie ustalona na poziomie 15 %.
Policjant stara się ustalić, co się stało.
Dlaczego tak trudno było ustalić, że neuron jest podstawową jednostką układu nerwowego?

Polskie słowo "establish" (ustalić) występuje w zestawach:

English For Business Professionals - Career path a...
Globalization and economic policy
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
proficiency c2 vol1

2. ustanowić ustanowić


ustanowić dobrą relację z klientem

Polskie słowo "establish" (ustanowić) występuje w zestawach:

Najnowsze orzeczenia - Sąd Najwyższy
angielski, słówka 31.10.13 r. (kartka- hallowe'en)
how trees talk to each other
Venture capital - podręcznik
The Olympians PI2 3/3

3. ustanawiaćPolskie słowo "establish" (ustanawiać) występuje w zestawach:

słówka na każdy tydzień. 30.03.2020
angielski specjalistyczny kol 1
lekcja 3 słownictwo wojskowe
🔴4a, pv with on, space
UNIT 6/7- PAYING THE PRICE

4. zakładać


Nie powinniśmy zakładać od razu, że państwa członkowskie działają pod wpływem złej woli.
zakładać spółkę
zakładamy zakładaliśmy będziemy zakładać
Przytrzymam ci torbę, gdy ty będziesz zakładać swój płaszcz.

Polskie słowo "establish" (zakładać) występuje w zestawach:

English plus 4 unit 5 : Image and indentity
Personality, speed dating, stereotypes, illnes, tr...
Drinking sroties + word formation
Na kartkówkę 3, 3a, 3c
Matura success ui unit 7?

5. ustalać


ustalać modę

Polskie słowo "establish" (ustalać) występuje w zestawach:

1.2. Parents and children
Normy 28.12.2017
KOLOKWIUM NR 2
Moja pierwsza lekcja
opposite number

6. stworzyć


stworzyć szafę
Potrafisz stworzyć problemy tam, gdzie one nie istnieją.

Polskie słowo "establish" (stworzyć) występuje w zestawach:

Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
4 Managing across cultures
2 Work and motivation
UNIT 22 szymik
Życiowe słówka

7. ugruntowaćPolskie słowo "establish" (ugruntować) występuje w zestawach:

Unit 2 i 3 -
Vocabulary koło 1
podstawowe 4

8. ustanawiać zakładać9. założyć


Oni chcą założyć partię.
założyć firmę
Mając lat 22, pomagałem założyć tę organizację w Danii.
Co mam założyć na sweter?
Judy postanowiła założyć swoje nowe bikini.
Te buty są tak ciasne, że nie jestem w stanie ich założyć.
W końcu chcę się ustatkować i założyć rodzinę, ale jeszcze nie teraz.
Rzucam palenie od zaraz - możemy się założyć.
Powinieneś założyć płaszcz.

Polskie słowo "establish" (założyć) występuje w zestawach:

Ang dla Kuby fce
UNIT 2 - TRAVELLING

10. nawiązywaćPolskie słowo "establish" (nawiązywać) występuje w zestawach:

trudne słowa

11. ustalenia


Te ustalenia mogą się zmienić bez ostrzeżenia.
Zrobiłeś wszystkie swoje wakacyjne ustalenia.

Polskie słowo "establish" (ustalenia) występuje w zestawach:

angielski matura success upper intermediate dział ...
national stereotypes

12. ustanawiać tworzyć13. ustabilizować


Rządowi udało się ustabilizować walutę.

Polskie słowo "establish" (ustabilizować) występuje w zestawach:

Market Leader, Unit 3 - Building Relationships [EX...