słownik angielsko - polski

English - język polski

establish po polsku:

1. ustanowić


ustanowić dobrą relację z klientem

Polskie słowo "establish" (ustanowić) występuje w zestawach:

angielski, słówka 31.10.13 r. (kartka- hallowe'en)
how trees talk to each other
Venture capital - podręcznik
The Olympians PI2 3/3
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

2. ustanawiaćPolskie słowo "establish" (ustanawiać) występuje w zestawach:

angielski specjalistyczny kol 1
lekcja 3 słownictwo wojskowe
🔴4a, pv with on, space
UNIT 6/7- PAYING THE PRICE
angielskiUE. test1sem2

3. zakładać


Nie powinniśmy zakładać od razu, że państwa członkowskie działają pod wpływem złej woli.
zakładać spółkę
zakładamy zakładaliśmy będziemy zakładać
Przytrzymam ci torbę, gdy ty będziesz zakładać swój płaszcz.

Polskie słowo "establish" (zakładać) występuje w zestawach:

English plus 4 unit 5 : Image and indentity
Personality, speed dating, stereotypes, illnes, tr...
Drinking sroties + word formation
Na kartkówkę 3, 3a, 3c
Matura success ui unit 7?

4. ustalić


musimy ustalić fakty zamiast spekulować.
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto co przygotowuje.
Chciałabym ustalić spotkanie.
Dawkę należy ustalić dla każdego psa indywidualnie. Dzięki niemu do końca 2015 roku minimalna stawka podstawowa będzie ustalona na poziomie 15 %.
Policjant stara się ustalić, co się stało.
Dlaczego tak trudno było ustalić, że neuron jest podstawową jednostką układu nerwowego?

Polskie słowo "establish" (ustalić) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
proficiency c2 vol1
terrotist attack 2
angielski na kolokwium

5. ustalać


ustalać modę

Polskie słowo "establish" (ustalać) występuje w zestawach:

1.2. Parents and children
Normy 28.12.2017
KOLOKWIUM NR 2
Moja pierwsza lekcja
opposite number

6. stworzyć


stworzyć szafę
Potrafisz stworzyć problemy tam, gdzie one nie istnieją.

Polskie słowo "establish" (stworzyć) występuje w zestawach:

Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
4 Managing across cultures
2 Work and motivation
UNIT 22 szymik
Życiowe słówka

7. ugruntowaćPolskie słowo "establish" (ugruntować) występuje w zestawach:

Unit 2 i 3 -
Vocabulary koło 1
podstawowe 4

8. ustanawiać zakładać9. nawiązywaćPolskie słowo "establish" (nawiązywać) występuje w zestawach:

trudne słowa

10. ustalenia


Te ustalenia mogą się zmienić bez ostrzeżenia.
Zrobiłeś wszystkie swoje wakacyjne ustalenia.

Polskie słowo "establish" (ustalenia) występuje w zestawach:

angielski matura success upper intermediate dział ...
national stereotypes

11. ustanawiać tworzyć12. ustabilizować


Rządowi udało się ustabilizować walutę.

Polskie słowo "establish" (ustabilizować) występuje w zestawach:

Market Leader, Unit 3 - Building Relationships [EX...