słownik angielsko - polski

English - język polski

estimate po polsku:

1. oszacowanie


To spowalnia produkcję i uniemożliwia nam oszacowanie.

Polskie słowo "estimate" (oszacowanie) występuje w zestawach:

Medyn Kolos 1 Semestr 2
unit 7 czesc 2
Reasonable faith #1
WSB Vocabulary
Random type 10

2. kosztorys


Potrzebujemy kogoś, kto wykonałby kosztorys.
Zakładam, że ten kosztorys obejmuje wszystkie koszty, bo nie zamierzam płacić ani grosza ponad to.

Polskie słowo "estimate" (kosztorys) występuje w zestawach:

3. Looking ahead part 1
budowa slowka angielski
budowa slowka angielski
Essential A-Z of business law
unit 4,5,6/book 2

3. oszacować


Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.
Muszą oszacować koszty.
Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?
Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw. Oczywiście istnieją związane z tym zagrożenia ekologiczne, które musimy uważnie oszacować.
Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.
Nikt nie jest w stanie oszacować, ile drobnych pieniędzy marnujemy w ciągu roku.

Polskie słowo "estimate" (oszacować) występuje w zestawach:

New Matura Success, Upper Intermediate, Unit 7
12. Nauka i Technika cz.1
Nature's Fury✨🌞🔥🌧
Zestaw numer 5 (16)
2017 Kwiecień

4. oceniać


Musimy oceniać zdolności kandydata.
Staraj się oceniać pomysły innych w obiektywny i spokojny sposób.
Nie można oceniać człowieka po wyglądzie.

Polskie słowo "estimate" (oceniać) występuje w zestawach:

Praca excellence matura rozszerzenie
Euronews 0003 - 15.04.2015r
Unit 2 Książka

5. wycena


Tłumaczenia japońsko-hiszpańskie (w obie strony) - wycena gratis.

Polskie słowo "estimate" (wycena) występuje w zestawach:

słownik biznesmena, cz6.
Angielski P&G

6. szacunek


Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?
Mam duży szacunek do mojego nauczyciela.
Mam dla pana ogromny szacunek, ale to wszystko wydarzyło się tak nagle i potajemnie, przy całkowitym braku przejrzystości.
Mam wielki szacunek do współpracowników.
Szacunek!
Najważniejszy w związku jest wzajemny szacunek.
Młodzież powinna mieć szacunek do straszych
Ten polityk zasługuje na szacunek.
Jego odważny czyn zyskał mu szacunek.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.

Polskie słowo "estimate" (szacunek) występuje w zestawach:

Week 4 Level 2
business words