słownik angielsko - polski

English - język polski

supply po polsku:

1. podaż podaż


Kiedy podaż równa się popytowi, wszyscy są szczęśliwi.
Popyt na radia przewyższa podaż.
Światowa podaż ropy spadnie w ciągu kilku następnych lat.
podaż i popyt

Polskie słowo "supply" (podaż) występuje w zestawach:

MODUŁ 2 - Państwo i społeczeństwon IIcz
1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 900...
BBC Learning English - Words in the News / Ivory p...
Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Moduł 2 Państwo i Społeczeństwo

2. dostarczać dostarczać


dostarczać wodę pitną
dostarczać internet

Polskie słowo "supply" (dostarczać) występuje w zestawach:

the systems and organs of the human body
słownictwo angielskie - słówka z fiszek
unit 3 intermediate matura solutions
Matura Explorer Pre-intermediate Module 9
NEW Matura Explorer Intermediate Module 1 - 2

3. zaopatrzenie zaopatrzenie


Naszym głównym celem jest zaopatrzenie w żywność i wodę pitną tych, którzy tego potrzebują.
zaopatrzenie w wodę i jedzenie

Polskie słowo "supply" (zaopatrzenie) występuje w zestawach:

Basic terminology - logistic
37. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Angielski zawodowy 1-5 22.05
Angielski zawodowy cz.1
Podstawą terminologii

4. zapas zapas


Miał pod łożkiem zapas pieniędzy.
Nie martw się na zapas.

Polskie słowo "supply" (zapas) występuje w zestawach:

english for nurses, unit 1
my matura success unit 9
02 - susza - drought
przydatne słówka 2
Angielski zawodowy 2

5. dostawa dostawa


Niestety, jeszcze nie przyjechała dostawa.
Czy dostawa jest płatna?

Polskie słowo "supply" (dostawa) występuje w zestawach:

NEW Opportunities Intermediate UNIT 2 - Story
Connections unit 3 klasa 3 gimnazjum
matura solutions intermediate unit 9
pieniądze, karty kredytowe, monety
CUSTOMERS- External/internal customers, customer s...

6. zaopatrywać zaopatrywaćPolskie słowo "supply" (zaopatrywać) występuje w zestawach:

4d (cars verbs /adjectives / adverbs
s 61 prawa str
Image and identity
Angielski unit 9

7. zasoby


Czy mamy wystarczające zasoby żeby wypełnić plan?
Musimy chronić nasze zasoby.
Woda, lasy i surowce naturalne to ważne zasoby przyrody.

Polskie słowo "supply" (zasoby) występuje w zestawach:

"Władaj i gadaj cz. 2" - rozdział 39 - Eko
angielski manure and fertilizers
kolokwium cz. 2

8. dostarczać zaopatrywaćPolskie słowo "supply" (dostarczać zaopatrywać) występuje w zestawach:

dziewiąty kwiecień

9. źródło


To jest cenne źródło informacji
gorące źródło
źródło przychodów
Internet to dobre źródło informacji.
To moje źródło inspiracji.
Gdzie tkwi źródło problemu?
bezpieczne źródło w pobliżu
To ciepłe źródło dobrze ci zrobi.
Pieniądze to źródło wszelkiego zła.
Człowieku, poznaj samego siebie. To źródło rozmaitej wiedzy.

Polskie słowo "supply" (źródło) występuje w zestawach:

gateway plus 4 unit 9 - niektóre słówka, bez banałów
Gateway 4 - Unit 9 - Nauka i technika

10. zapewniać


Ten szpital zobowiązuje się zapewniać najlepszą opiekę.

11. uzupełniać


Mąż i żona powinni się uzupełniać

Polskie słowo "supply" (uzupełniać) występuje w zestawach:

Practice and Progress
Vocabulary Unit 2

12. doprowadzić


Ten skandal może doprowadzić do zwolnienia części kierownictwa.
Takie zachowanie może doprowadzić do wypadku.

Polskie słowo "supply" (doprowadzić) występuje w zestawach:

pipes and pipings

13. zaopatrzyćPolskie słowo "supply" (zaopatrzyć) występuje w zestawach:

UNIT KURWA 1

14. zasilaćPolskie słowo "supply" (zasilać) występuje w zestawach:

ELECTRIC POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEM
Lekcja 1 praca 10.09.2019 SZ
Powierzchnia, rozmiar i masa

15. podaż dostawa16. dostarczanie