słownik angielsko - polski

English - język polski

demand po polsku:

1. popyt popyt


Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Cena odzwierciedla popyt.

Polskie słowo "demand" (popyt) występuje w zestawach:

Business English Handbook Advanced - Glossary #2
Unit 12 Państwo i społeczeństwo, wybrane słówka
Unit 26 - Enterprise (do doprecyzowania)
XII Państwo i społeczeństwo 4 The economy
Państwo i Społeczeństwo - The Economy

2. żądanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polskie słowo "demand" (żądanie) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 250...
lekcja 4 (lifestyle and clothes)
Słówka ang UNIT 6 cz. 2
How to master your time
słownictwo z testów na 2

3. zapotrzebowanie


zapotrzebowanie na usługi
moje zapotrzebowanie na słońce zostało zaspokojone.

Polskie słowo "demand" (zapotrzebowanie) występuje w zestawach:

Reading - Blowing in the wind
29. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Earth is Dearer than Gold
gmail.od. 03.03-10.03.2015
unit 11 spoleczenstwo panstwo

4. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.

Polskie słowo "demand" (domagać się) występuje w zestawach:

Człowiek, Życie prywatne, Rzecz. z końcówkami -MEN...
egazmin z ang - słówka
kłótnia, sprzeczka
Wyrażenia Czasownikowe
rzeczowniki i inne

5. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polskie słowo "demand" (wymagać) występuje w zestawach:

4 XII: It helps us with skin issues
Użycie To-infinitive --> zawsze po tych czasownika...
Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO
crime and punishment
Angielski dodatkowy 1

6. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polskie słowo "demand" (żądać) występuje w zestawach:

Verbs + Infinitive czas+to+czas
technical English 14
Moja pierwsza lekcja
zestaw nr 14 (31)
Moja pierwsza lekcja

7. zażądać


Proszę zażądać nowej wersji oprogramowania.

Polskie słowo "demand" (zażądać) występuje w zestawach:

Reporting verbs
szkudix m3 1/2
Moja pierwsza lekcja

8. wymaganiePolskie słowo "demand" (wymaganie) występuje w zestawach:

The only way is forward
Kartkówka 3 - Soil
Egzamin angielski v1
Słówka do Uli

9. domagaćPolskie słowo "demand" (domagać) występuje w zestawach:

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informac...
language knowledge 4

10. zadanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polskie słowo "demand" (zadanie) występuje w zestawach:

stud. communication
ostatnue szlify

11. popyt zapotrzebowaniePolskie słowo "demand" (popyt zapotrzebowanie) występuje w zestawach:

KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

12. zadać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

13. popyt naPolskie słowo "demand" (popyt na) występuje w zestawach:

nowe słówka:)

14. wymóg


Nie jestem przekonany, że wstępne wnioski sprawozdania spełniają ten wymóg.

Polskie słowo "demand" (wymóg) występuje w zestawach:

UPSTREAM Advanced MODULE 2
do nauczenia

15. żądać domagać sięPolskie słowo "demand" (żądać domagać się) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja

16. żądam


Żądam niemało.