English for Sales and Purchasing - Business English

 0    90 fiszek    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

oferta przetargowa
Wszystkie oferty muszą być przedstawione na piśmie.
rozpocznij naukę
a bid
All bids must be submitted in writing.

firma dla firmy (oferta polegająca na współpracy i obustronnych korzyściach)
Usługi "firma dla firmy" są szczególnie ważne w dziedzinie usług internetowych
rozpocznij naukę
business to business
The B2B sector is especially important in the area of internet traffic.

popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
rozpocznij naukę
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.

ustalanie cen
W ustalaniu cen najważniejsze jest...
rozpocznij naukę
price setting
In price setting what is most important is...

oferta (t)
Wasza oferta została przyjęta po umówionej cenie.
rozpocznij naukę
tender
Your tender has been accepted at the agreed price.

kwota
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
rozpocznij naukę
payment
For our services we kindly request the following payment...

rachunek/faktura
Poniżej znajdzie Pan załączony rachunek/fakturę o numerze...
rozpocznij naukę
invoice
Please find below enclosed invoice number...

przypomnienie
Pragnę przypomnieć, że płatność jest opóźniona.
rozpocznij naukę
a reminder
I'd like to remind that your payment is overdue...

nieuregulowany rachunek/faktura
Pragnę przypomnieć, iż w/w rachunek nie został jeszcze uregulowany.
rozpocznij naukę
unpaid invoice
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.

przelew (2 odp)
Prosimy o przesłanie przelewu w najbliższych dniach.
rozpocznij naukę
transfer / clearing the account
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.

niezwłocznie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
rozpocznij naukę
promptly
Please send your payment promptly.

brak wpłaty
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
rozpocznij naukę
missing payment
We are still missing your payment for...

Dział Rachunkowy
Nasz Dział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
rozpocznij naukę
Accounts Department
Our Accounts Department will release this order for shipment after we receive a copy of your transfer.

ignorować
Jeśli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować ten mail.
rozpocznij naukę
to disregard
If you have already sent your payment, please disregard this e-mail.

faks
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa.
rozpocznij naukę
fax
We have just received your fax.

próbne zamówienie
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem...
rozpocznij naukę
trial order
We place this trial order on condition that...

zamówienie zostanie zrealizowane
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu ... dni/tygodni.
rozpocznij naukę
goods will be dispatched
Your goods will be dispatched within... days/weeks.

Ile dokładnie Wam potrzeba?
rozpocznij naukę
How many do you need exactly?

Obawiam się, że mamy drobny problem z...
rozpocznij naukę
I am afraid there is a slight problem with...

błąd (2 odp)
Wydaje się, że jest jakiś błąd w...
rozpocznij naukę
mistake / mix-up
There appears/seems to be a mistake / mix-up with...

zmniejszyć zamówienie
Czy byłaby możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
rozpocznij naukę
to reduce an order
Would it be possible to reduce our order to...

zwiększyć zamówienie
Czy byłaby możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
rozpocznij naukę
to increase an order
Would it be possible to increase our order to...

wstrzymać zamówienie
Czy byłaby możliwość wstrzymania naszego zamówienia do...
rozpocznij naukę
to delay an order
Would it be possible to delay the order until...

Przykro nam.
Przykro nam to słyszeć, rozumiemy Waszą sytuację.
rozpocznij naukę
We are sorry.
We're sorry to hear that. We understand your situation.

uszkodzony
Czy możemy prosić o informację, który produkt został uszkodzony?
rozpocznij naukę
damaged
Could you specify which product was damaged?

zadośćuczynienie
Osobiście natychmiast dopilnuję aby dostali Państwo zadośćuczynienie.
rozpocznij naukę
compensation
I'll see to it immediately and personally make sure you get compensation.

skarga
Piszę, aby złożyć skargę...
rozpocznij naukę
complaint
I'm writing to you to complain about...

dokonać zamówienia
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
rozpocznij naukę
to place an order
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.

dostępne artykuły
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie...
rozpocznij naukę
products available
Unfortunately, these products are no longer available in our offer...

anulować
Tym samym musimy anulować Państwa zamówienie.
rozpocznij naukę
to cancel
Therefore, we have to cancel your order.

konkurencyjność
Niestety, Wasza oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna.
rozpocznij naukę
competitiveness
Unfortunately, your offer is not competitive enough.

dokonać transakcji
rozpocznij naukę
to make the order viable

akceptować ofertę
Niestety nie możemy zaakceptować Państwa oferty.
rozpocznij naukę
to accept an offer
Unfortunately, we cannot accept your offer.

zrezygnować z zamówienia
Chciałbym zrezygnować z zamówienia...
rozpocznij naukę
to cancel an order
I would like to cancel our order...

niższa stawka
Ponieważ nie mogą Państwo zaoferować niższej ceny...
rozpocznij naukę
a lower rate
Since you are not willing to offer us a lower rate...

inna możliwość, alternatywa
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z tego zmówienia na...
rozpocznij naukę
an alternative
We see no other alternative but to cancel our order for...

przekonywujący sprzedawca
Tom jest naprawdę przekonywującym sprzedawcą.
rozpocznij naukę
convincing salesman
Tom is a really convincing salesman.

commission

prowizja od sprzedaży
Sprzedawcy kredytów mają bardzo wysokie prowizje.
rozpocznij naukę
sales commission
Loan providers have very high/exorbitant commissions.

wynagrodzenie
rozpocznij naukę
fee

przejmować rynek
rozpocznij naukę
to capture the market

pozyskiwać klientów
rozpocznij naukę
to acquire customers

plany sprzedażowe
rozpocznij naukę
sales plans

ustalać plany / cele
rozpocznij naukę
to fix plans / to set objectives

otworzyć sprzedaż
rozpocznij naukę
to open a sale

zamknąć sprzedaż
Najważniejszym elementem sprzedaży jest jej zamknięcie.
rozpocznij naukę
to close a sale
The most important stage/part is closing the deal...

premia sprzedażowa
rozpocznij naukę
sales-related bonus

skuteczność, wydajność
rozpocznij naukę
efficiency

baza klientów
rozpocznij naukę
customer base

szkolenie sprzedażowe (2 odp)
rozpocznij naukę
sales training / coaching

coaching

Trener sprzedaży dba o skuteczność naszych pracowników.
rozpocznij naukę
Sales coach looks after our staff efficiency.

sprzedaż bezpośrednia
rozpocznij naukę
cold sell

sprzedaż telefoniczna
rozpocznij naukę
telephone selling

sprzedaż doradcza
rozpocznij naukę
sale advisory

sprzedaż swoim obecnym klientom
rozpocznij naukę
cross-selling

zrażać się
rozpocznij naukę
to become discouraged

osiągać sukces
rozpocznij naukę
to succeed

podpisać umowę
rozpocznij naukę
to sign a contract

rozwiązać umowę
rozpocznij naukę
to dissolve a contract

wytrwałość
Sprzedawcy muszą być pewnymi siebie i wytrwałymi ludźmi.
rozpocznij naukę
diligence
Sales professionals need to be confident and diligent.

sztuczki sprzedażowe
rozpocznij naukę
sales tricks

namawianie na droższy produkt
rozpocznij naukę
upselling

cena hurtowa
rozpocznij naukę
wholesale price

cena detaliczna
rozpocznij naukę
retail price

To naprawdę okazja!
rozpocznij naukę
It's a real bargain!

sprzedawca (2 odp)
rozpocznij naukę
salesman / vendor

skorzystać z oferty
rozpocznij naukę
to make use of the offer

radzić sobie z odmowami
rozpocznij naukę
to cope with refusals

radzić sobie z obiekcjami klientów
rozpocznij naukę
to cope with the clients' objections

Sprzedajemy korzyści, a nie produkty.
rozpocznij naukę
We sell profits, not goods.

postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
rozpocznij naukę
attitude
Attitude to work is most important!

product

goods

To nic nie kosztuje! Spróbujemy?
rozpocznij naukę
It costs nothing! Are we going to give it a try?

progi premiowe
rozpocznij naukę
thresholds

canvasser

domokrążca/akwizytor
rozpocznij naukę
door-to-door salesman

urodzony sprzedawca
rozpocznij naukę
born salesman

wykonać target
rozpocznij naukę
to reach the target

sprzedaż internetowa
rozpocznij naukę
online sales

Niech to wyjaśnię.
rozpocznij naukę
Let me explain.

mierzyć wysoko
rozpocznij naukę
to aim high

polityka cenowa
rozpocznij naukę
pricing policy

revenue

income

wielkość sprzedaży
rozpocznij naukę
sales volume

wpływy ze sprzedaży
rozpocznij naukę
sales revenue

dzwonić do nieznanych klientów
rozpocznij naukę
to make cold calls

ważne stanowisko
rozpocznij naukę
prominent position


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.