UPSTREAM Advanced MODULE 2

 0    416 fiszek    raclawski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przejść, poddać się (jakiemuś zabiegowi)
rozpocznij naukę
undergo

confidence

odpowiedzialność
rozpocznij naukę
responsibility

reiteration

być czymś obdarzonym
rozpocznij naukę
to be endowed with sth

exceptional

hereditary

apparently

involvement

accomplish

osiągnięcie
rozpocznij naukę
accomplishment

przeszkodzić, utrudnić
rozpocznij naukę
hinder

wyjątkowy talent
rozpocznij naukę
prodigy

nieskończoność
rozpocznij naukę
infinity

uważny, dbały, troszczący się
rozpocznij naukę
attentive

roztargniony
rozpocznij naukę
absent-minded

pushy

obciążenie pracą, obowiązkami
rozpocznij naukę
workload

cartoon strip

barwy (w sporcie)
rozpocznij naukę
strip

jot

freely

chain

skuty łańcuchem
rozpocznij naukę
chained

ridiculous

enable

współpracownik
rozpocznij naukę
associate


udział w zyskach
rozpocznij naukę
share

retain

expansion

organ wykonawczy, kierownictwo
rozpocznij naukę
executive

opóźnienie
rozpocznij naukę
delay

lagging


wstrząs, zamieszanie
rozpocznij naukę
uphearal


obrót (w handlu)
rozpocznij naukę
turnover

profitable

przewodniczący
rozpocznij naukę
chairman

stubborn


dać do zrozumienia że
rozpocznij naukę
to hink that

przedsiębiorczy
rozpocznij naukę
entreprising

pozostać w tyle
rozpocznij naukę
lagg behind

niezwracający uwagi
rozpocznij naukę
inattentive

podszlifować sobie język
rozpocznij naukę
brush up

strząsnąć
rozpocznij naukę
brush off

kartoteka, pilnik
rozpocznij naukę
file

iść gęsiego
rozpocznij naukę
to walk in single file

stopa procentowa
rozpocznij naukę
interest rate

wędrówka z plecakiem
rozpocznij naukę
backpacking

wakacje zorganizowane
rozpocznij naukę
package holiday

pony-trekking

udogodnienie, wygoda, zaleta
rozpocznij naukę
convenience

urywek, fragment
rozpocznij naukę
extract

przereklamowany
rozpocznij naukę
overrated

korytarz, przejście
rozpocznij naukę
passage

yarn

niezrównany, niespotykany
rozpocznij naukę
unparalleled

boyish

dismiss

attempt

masterpiece

bookstore

poll

attitude

arguably

wielki niepokój
rozpocznij naukę
dismay

merely

zakorzeniony
rozpocznij naukę
ingrained

z oślimi uszami
rozpocznij naukę
dog-eared

książka w miękkiej oprawie
rozpocznij naukę
paperback

avidlyderide

ucieszyć, uradować
rozpocznij naukę
gratify

pożreć, pochłonąć
rozpocznij naukę
devour

zdobywca drugiego miejsca
rozpocznij naukę
runner-up

możliwości
rozpocznij naukę
scope, opportunity

srogi, surowy
rozpocznij naukę
sterm

godny pogardy
rozpocznij naukę
contemptible

trwały, stabilny
rozpocznij naukę
enduring


wygłodniały
rozpocznij naukę
ravenous

właściwie, odpowiednio
rozpocznij naukę
properly


wholehearted

rejection

odpierać (atak)
rozpocznij naukę
repel

odpychać (kogoś od książki)
rozpocznij naukę
repel

realm

prawdziwy, autentyczny
rozpocznij naukę
genuine

burial

pod, poniżej
rozpocznij naukę
beneath

fairy tale

entirely

sprzeczność
rozpocznij naukę
contradiction

odłożyć coś na bok
rozpocznij naukę
put sth aside

quandary

niespójność
rozpocznij naukę
inconsistency

kapitalny, ogromny
rozpocznij naukę
immence

curiosity

refusal

ujawnić, wskazać
rozpocznij naukę
reveal

odziedziczony
rozpocznij naukę
inherited

przydzielić
rozpocznij naukę
assign

drugie śniadanie
rozpocznij naukę
packed lunch

bezpłodność
rozpocznij naukę
barreness

sobitude

fragrant

rousing

interpretacja
rozpocznij naukę
rendition

stan napięcia
rozpocznij naukę
suspence

pilgrimage
na wolności
rozpocznij naukę
at large

blockbuster

do samego końca
rozpocznij naukę
the very end

podróż morska
rozpocznij naukę
voyage


curator

liner

film trzymający w napięciu
rozpocznij naukę
cliff-hanger

śmiertelnie przerażony
rozpocznij naukę
scared to death

śmiertelnie znudzony
rozpocznij naukę
bored stiff

zrelaksować się
rozpocznij naukę
take time to relax

nie przejmować się
rozpocznij naukę
take it ease

uspokajający
rozpocznij naukę
soothing

entertainment

sędzia w tenisie
rozpocznij naukę
umpire

soczewka, obiektyw
rozpocznij naukę
lens


stirrup


bit

envy

swinging

merry-go-round

drain

whisk


saucepan

colander


audible

raucaus

ogłuszający
rozpocznij naukę
deafening


chilly


freezing

agreeable

rozluźnić się
rozpocznij naukę
let one's hair down

off the beaten track

cienko prząść
rozpocznij naukę
on a shoestning budget

na koszt firmy
rozpocznij naukę
on the house

on the edge of one's seat

świetnie się bawić
rozpocznij naukę
paint the town red

czytać między wierszami
rozpocznij naukę
read between the lines

przynajmniej
rozpocznij naukę
at least

at last

at present

być w kropce
rozpocznij naukę
at a loss

at times

nie zgadzać się z kimś
rozpocznij naukę
at odds with

at a standstill

na pierwszy rzut oka
rozpocznij naukę
at a glance

nie wiedzieć co robić w wolnym czasie
rozpocznij naukę
at a loose end

quarrel

kłócić się z
rozpocznij naukę
quarrel with

tuck away

zdezorientowany
rozpocznij naukę
confused

zaokrętować, wyruszyć
rozpocznij naukę
embark

rozłożyć namiot
rozpocznij naukę
put up

odłożyć w czasie
rozpocznij naukę
put off

narazić kogoś (na nieprzyjemne doświadczenia)
rozpocznij naukę
put sb through

skrytykować kogoś
rozpocznij naukę
put sb down

tolerować coś
rozpocznij naukę
put sb down

zaoszczędzić
rozpocznij naukę
put aside

set sb back

kontynuować, rozwijać
rozpocznij naukę
set in

odłożyć coś na swoje miejsce
rozpocznij naukę
put sth back

set off

at dawn

overcast

drowsiness

to be in charge

w kierunku, w stronę
rozpocznij naukę
toward

niepowiązany
rozpocznij naukę
unrelated

well-merited

zasługiwać
rozpocznij naukę
deserve

jestem skłonny uwierzyć, że
rozpocznij naukę
I am inclined to believe that

assess

niepokojący
rozpocznij naukę
diconcerting

niepokojący
rozpocznij naukę
distressing

harrowing

niewymagający
rozpocznij naukę
undermanding

stawiający wyzwanie
rozpocznij naukę
challenging

zniechęcający
rozpocznij naukę
daunting

wyczerpujący
rozpocznij naukę
gruelling

ból, cierpienie
rozpocznij naukę
distress

prosperity

zboże, ziarno
rozpocznij naukę
grain

vengeful


wycieńczony
rozpocznij naukę
drained

endure

dzielnica nędzy
rozpocznij naukę
shantytown

wyczerpujący
rozpocznij naukę
strenuous

sleigh ride

emocjonujący
rozpocznij naukę
exhilarating

nieskazitelny
rozpocznij naukę
immaculate

littered

temperate

gnarled

poczerniały
rozpocznij naukę
blackened

połyskujący
rozpocznij naukę
sparkling

winding

fanciful

literal

nieuzasadnione
rozpocznij naukę
unjustified

restrykcyjny
rozpocznij naukę
strict

brzeg, wybrzeże
rozpocznij naukę
coastline

blossoms

stream

zachwycający
rozpocznij naukę
delightful

zapach, woń
rozpocznij naukę
scent

przeszkadzać, utrudniać
rozpocznij naukę
hamper

wprowadzać w życie
rozpocznij naukę
enforce

off limits


równoległy
rozpocznij naukę
parallel

rozbawić widownię
rozpocznij naukę
bring the house down

czytać z kogoś jak z książki
rozpocznij naukę
read somebody like a book

stawiać czoła trudnościom
rozpocznij naukę
face the music

command

raz na ruski rok
rozpocznij naukę
once in a blue moon

wykład, rozmowa
rozpocznij naukę
discourse

zarządzanie
rozpocznij naukę
management

pronunciation

co jakiś czas
rozpocznij naukę
every now and then

raz na jakiś czas
rozpocznij naukę
once in a while

od czasu do czasu
rozpocznij naukę
every so often

bardzo rzadko
rozpocznij naukę
hardly ever

coherence


lonely


point out

desolate

wystawiony na działanie wiatru
rozpocznij naukę
windswept

szorować / busz
rozpocznij naukę
scrub

chortle

mild = benign


moorland

zdumiewający
rozpocznij naukę
startling

rivulet

w stylu alpejskim
rozpocznij naukę
chalet style


Australijczyk
rozpocznij naukę
Aussie

perpetual


strażnik, komandos
rozpocznij naukę
rangervoidwystawać, sterczeć
rozpocznij naukę
protrude

decaying

kiść, grono
rozpocznij naukę
cluster

sway


spherical

Lumber


landscape

highland

plateau

fringe

staw górski
rozpocznij naukę
tarn

rozmyślny, umyślny
rozpocznij naukę
deliberate

krótka kąpiel
rozpocznij naukę
dip

pojawić się
rozpocznij naukę
emerge

sparkle

cockily

recognition


vaguely

dokładny, precyzyjny
rozpocznij naukę
exact

merrily

bound


najwyższy, największy, ostateczny
rozpocznij naukę
ultimate


plenty

przerwać komuś
rozpocznij naukę
cut sb off

banter

miejsce przy kominku
rozpocznij naukę
fireside


potknięcie się, zająknięcie
rozpocznij naukę
stumble


straggler
blisteringw nieskończoność
rozpocznij naukę
ad infinitum

solitary

on the rim

savage

region górski
rozpocznij naukę
highland

widok, panorama
rozpocznij naukę
vista

glisten

sandblast

przewrócić się
rozpocznij naukę
trip over

wić się w górę
rozpocznij naukę
wound upwards


oddalić się
rozpocznij naukę
lumber off

skręć w lewo
rozpocznij naukę
chuck


skała wystająca z ziemi
rozpocznij naukę
outcrop

stary (kumpel)
rozpocznij naukę
cobber

bryła, grudka
rozpocznij naukę
lump


ongoing

leisure

rzucać w kogoś
rozpocznij naukę
throw at

rzucać do kogoś
rozpocznij naukę
throw to

article

auxiliary

interpretacja
rozpocznij naukę
punctuation

healer

eyelid

pocieszający
rozpocznij naukę
comforting


nieprzytomność
rozpocznij naukę
unconsciousness

regenerować
rozpocznij naukę
recuperate


podświadomość
rozpocznij naukę
the subconscious

niekompletny, urywany
rozpocznij naukę
fragmented

odsetek, część
rozpocznij naukę
proportion

osłabiający
rozpocznij naukę
debilitating

malady

diredeaden


sensation

chronic

severe

pewny, przekonany
rozpocznij naukę
confident

ufać czemuś
rozpocznij naukę
to confidence in sth

obwinić kogoś o coś
rozpocznij naukę
to blame someone for something

przekonać kogoś
rozpocznij naukę
to convince someone of sth

być krytycznym wobec kogoś
rozpocznij naukę
to be critical of someone

głowić się nad czymś
rozpocznij naukę
to puzzle over sth

błagać kogoś
rozpocznij naukę
to plead with someone

być uczulonym na coś
rozpocznij naukę
to be allergic to something

skrytykować kogoś za coś
rozpocznij naukę
to criticize someone for something

oprzeć coś na czymś
rozpocznij naukę
to base something on something

czerpać dumę z czegoś
rozpocznij naukę
take pride in something

aresztować kogoś za coś
rozpocznij naukę
to arrest someone for something

zawierzać się komuś
rozpocznij naukę
to confide in someone

przyznać się do czegoś
rozpocznij naukę
confess

bez znaczenia
rozpocznij naukę
of no consequence to

być na skraju
rozpocznij naukę
to be on the brink of

coś jest szacowane
rozpocznij naukę
something is estimated to

na dłuższą metę
rozpocznij naukę
in the long run

nie mieć zamiaru
rozpocznij naukę
have no intention of

być ogarniętym
rozpocznij naukę
to be in the grip of

mieć wiedzę o
rozpocznij naukę
have knowledge of

zadać sobie dużo trudu
rozpocznij naukę
to go to great lengths to

announcement

miejsce np. spotkania
rozpocznij naukę
venue

zbiór potraw
rozpocznij naukę
cuisine

zakwestionować
rozpocznij naukę
questioned

dodatkowy, zapasowy
rozpocznij naukę
spare

płytkie /characters/
rozpocznij naukę
shallow / characters /

nieprzekonujące /characters/
rozpocznij naukę
unconvincing

sympatyczny /characters/
rozpocznij naukę
likeable /characters/

przekonujące /characters/
rozpocznij naukę
convincing / characters /

wiarygodne /characters/
rozpocznij naukę
believable / characters /

zbyt skomplikowana /plot/
rozpocznij naukę
overcomplicated /plot/

przewidywalna /plot/
rozpocznij naukę
predictable / plot /

absorbująca /plot/
rozpocznij naukę
absorbing / plot /

wciągająca /plot/
rozpocznij naukę
gripping /plot/

przykuwająca uwagę /plot/
rozpocznij naukę
riveting /plot/

tanie /effects/
rozpocznij naukę
cheap / effects /

śmieszne /efekty/
rozpocznij naukę
laughable /efekty/

zapierające dech w piersiach /efekty/
rozpocznij naukę
stunning / effects /

zaskakujące /efekty/
rozpocznij naukę
staggering /efekty/

zdumiewające /efekty/
rozpocznij naukę
astounding /efekty/

biedna /photography/
rozpocznij naukę
poor / photography /

amatorska /photography/
rozpocznij naukę
amateurish / photography /

zapierająca dech w piersiach /photography/
rozpocznij naukę
breathtaking / photography /

niesamowita /photography/
rozpocznij naukę
incredible /photography/

robiąca wrażenie /photography/
rozpocznij naukę
an impressive / photography /

sztywne /acting/
rozpocznij naukę
wooden /acting/

okropne /acting/
rozpocznij naukę
appalling /acting/

naturalne /acting/
rozpocznij naukę
natural / acting /

energiczne /acting/
rozpocznij naukę
powerful /acting/

spektakularne /acting/
rozpocznij naukę
spectacular / acting /

naciągany /script/
rozpocznij naukę
contrived /script/

zagmatwany /script/
rozpocznij naukę
confusing / script /

realistyczny /script/
rozpocznij naukę
realistic / script /

zmuszający do myślenia /script/
rozpocznij naukę
thought-provoking /script/

wciągający /script/
rozpocznij naukę
compelling /script/


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.