The systems and organs of the human body

 0    241 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pęcherzyki płucne
rozpocznij naukę
alveoli

pęcherzyk płucny
rozpocznij naukę
alveolus

artery

bronchi

bronchus

bronchiole

naczynie włosowate
rozpocznij naukę
capillary

sercowo-naczyniowy
rozpocznij naukę
cardiovascular

circulation

contraction

coronary

rozprowadzać
rozpocznij naukę
distribute

exhale


muscular

czynnik odżywczy, środek odżywczy
rozpocznij naukę
nutrient

utlenić, utleniać
rozpocznij naukę
oxygenate

pharynx

prevent

pulmonary

pompa; pompować
rozpocznij naukę
pump

układ oddechowy
rozpocznij naukę
respiratory system

supply

trachea


żyła główna dolna
rozpocznij naukę
vena cava inferior
pl. venae cavae)

żyła główna górna
rozpocznij naukę
vena cava superior

odpadki, odpady
rozpocznij naukę
wastesbladder

(lek) o opóźnionym uwalnianiu
rozpocznij naukę
delayed release

digestion

układ trawienny
rozpocznij naukę
digestive system

duodenum

powleczony warstwą zabezpieczjącą przed działaniem soku żołądkowego
rozpocznij naukę
enteric-coated


excrete

excretion

system wydalniczy
rozpocznij naukę
excretory system

kał, stolec
rozpocznij naukę
faeces

kwas chlorowodorowy, kwas solny
rozpocznij naukę
hydrochloric acid

intestine


jelito grube
rozpocznij naukę
large intestine

liver

występować, mieć miejsce
rozpocznij naukę
occur

oesophagus

odbytnica, prostnica
rozpocznij naukę
rectum

gruczoł ślinowy
rozpocznij naukę
salivary gland

jelito cienkie
rozpocznij naukę
small intestine

stomach

(lek) o przedłużonym uwalnianiu
rozpocznij naukę
sustained-release

ureter

cewka moczowa
rozpocznij naukę
urethra


vertebral columnpharyngeal

loin

lumbar


dermal

costal

axillary

bucca

buccal

rejon pachwinowy
rozpocznij naukę
inguinal region

piersiowy, mlekowy
rozpocznij naukę
mammary

pępek (med.)
rozpocznij naukę
umbilicus

umbilical

windpipe

tracheal

laryngeal

oesophagealintestinal

hepatic


żołądkowy
rozpocznij naukę
gastric

pancreatic

dental

ophthalmic


cubitus

cubital

cysticrectum + anus
rozpocznij naukę
back passage

wee wee

hooter

mały palec u ręki
rozpocznij naukę
pinky

bellows

tootsy

męskie genitalia (wulgarnie)
rozpocznij naukę
pecker


układ moczowy
rozpocznij naukę
waterworks

wnętrzności
rozpocznij naukę
insides

willie

baby box

privates

private parts


choppers

miejsca intymne
rozpocznij naukę
down therefunny bone

sercowo-naczyniowy
rozpocznij naukę
CV

układ sercowo-naczyniowy
rozpocznij naukę
CVS

układ oddechowy
rozpocznij naukę
RS

parowanie wody
rozpocznij naukę
water evaporation

rozgałęziać się na
rozpocznij naukę
branch into

żywe tkanki
rozpocznij naukę
living tissues

cienkościenny
rozpocznij naukę
thin-walled

component

epiglottis

pleura

podawany wziewnie
rozpocznij naukę
administered by inhalation

dyfundować z
rozpocznij naukę
diffuse from

związek chemiczny
rozpocznij naukę
compound

pikawa (serce)
rozpocznij naukę
ticker

równowaga osmotyczna
rozpocznij naukę
fluid balance

termoregulacja
rozpocznij naukę
heat regulation

epiglottis

pleura

atmosferyczny
rozpocznij naukę
atmospheric(al)

bronchial

cellular

cardiac

lek o opóźnionym działaniu
rozpocznij naukę
a dalayed-release drug

lek o przedłużonym działaniu
rozpocznij naukę
a sustained-release drug

coaty


enteric

"jelitowo pokryty" (w jelicie uwolni się lek)
rozpocznij naukę
enteric-coated

ślina; pluć
rozpocznij naukę
spit

back bone

zajmować się (o układzie np. krwionośnym)
rozpocznij naukę
be concerned with

ingest

secrete

semisolid

miejsce (tech.)
rozpocznij naukę
site

favourable

posterior

anterior


quantity

być magazynowanym
rozpocznij naukę
be stored

okrężnica zstępująca
rozpocznij naukę
descending colon

okrężnica poprzeczna
rozpocznij naukę
transverse colon

okrężnica wstępująca
rozpocznij naukę
ascending colon

jelito środkowe
rozpocznij naukę
caecum

wyrostek robaczkowy
rozpocznij naukę
vermiform appendix

sigmoid colon

pylorus

jelito czcze
rozpocznij naukę
jejunum

jelito kręte
rozpocznij naukę
ileum

adrenal gland

cortex

rdzeń nerki
rozpocznij naukę
medulla

kielich nerki
rozpocznij naukę
calyx

miedniczka nerkowa
rozpocznij naukę
pelvis

tętnica biodrowa
rozpocznij naukę
iliac artery

tętnica nerkowa
rozpocznij naukę
renal artery

wnęka nerki
rozpocznij naukę
hilus of kidney

żyła nerkowa
rozpocznij naukę
renal vein

zatoka nerkowa
rozpocznij naukę
sinus of kidney

aorta brzuszna
rozpocznij naukę
abdominal aorta


every twenty four hours

niestrawiony pokarm
rozpocznij naukę
undigested food

układ trawienny
rozpocznij naukę
gastrointestinal system (GIS)

pień mózgu
rozpocznij naukę
brain stem


aeortic arch

colon


komórka jajowa
rozpocznij naukę
ovum

komórki jajowe
rozpocznij naukę
ova

Fallopian tubes

oviductus


projection

początkowe stadium choroby
rozpocznij naukę
initial stage of the disease

stadium końcowe
rozpocznij naukę
terminal stage

student farmacji
rozpocznij naukę
pharmacy student

robić dużo eksperymentów chemicznych na zajęciach laboratoryjnych
rozpocznij naukę
do a lot of chemical experiments in their lab classes

nausea

filtr, filtrować
rozpocznij naukę
filter

sac-like

wymiotowanie
rozpocznij naukę
vomiting

appetite

stimulus

stimuli

układ hormonalny
rozpocznij naukę
endocrine system

cechy płciowe
rozpocznij naukę
sexual characteristics

pobór, pobranie, przyjęcie
rozpocznij naukę
intake

układ ruchu
rozpocznij naukę
locomotor system

naczynie krwionośne włosowate
rozpocznij naukę
hair-like blood vessel

haemoglobin

erythrocyte

oksyhemoglobina
rozpocznij naukę
oxyhaemoglobin

oxygenation

krążenie ogólne
rozpocznij naukę
systemic circulation

krążenie płucne
rozpocznij naukę
pulmonary circulation

oxygenated

ponowne utlenienie
rozpocznij naukę
re-oxygenation

arteriole

artykuły żywnościowe
rozpocznij naukę
foodstuffs

duże cząsteczki pokarmowe
rozpocznij naukę
large food particles

ostroga tchawicy
rozpocznij naukę
tracheal carina = carina of trachea

oskrzele główne prawe
rozpocznij naukę
right main bronchus

opłucna ścienna
rozpocznij naukę
parietal pleura

oskrzele główne lewe
rozpocznij naukę
left main bronchus

mandible

przejęzyczenie
rozpocznij naukę
slip of the tongue

przejęzyczyć się
rozpocznij naukę
make a slip of a tongue

Lepiej się poślizgnąć niż powiedzieć coś, czego będziemy później żałować
rozpocznij naukę
Better the foot slip than the tongue

przepłacić, zapłacić kupę pieniędzy za coś
rozpocznij naukę
pay through the nose

cios w samo serce
rozpocznij naukę
kick in the teeth

być utrapieniem
rozpocznij naukę
be a nuisance

pain in the neck

chłodne traktowanie
rozpocznij naukę
cold shoulder

traktować kogoś chłodno
rozpocznij naukę
give sb a cold shoulder

nie móc usiedzieć w miejscu
rozpocznij naukę
have itchy feet

mieć dwie lewe ręcę
rozpocznij naukę
be all fingers and thumbs = be all thumbs

zwieracz odźwiernika
rozpocznij naukę
pyloric sphincter

zwieracz wpustu do żołądka
rozpocznij naukę
cardiac sphincter

żyła wrotna
rozpocznij naukę
portal vein

drzewo oskrzelowe
rozpocznij naukę
bronchial tree

nerw słuchowy
rozpocznij naukę
auditory nerve

kość guziczna
rozpocznij naukę
coccyx

siatkówka (część oka)
rozpocznij naukę
retina

thymus

encephalon

ear labyrinth

peritoneum


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.