słownik angielsko - polski

English - język polski

fake po polsku:

1. oszust oszust


Powiadasz więc, że postąpił jak oszust? tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Był kłamcą i oszustem.
Jeden z handlarzy był oszustem
Luke oczarował starsze panie i przekonał je do dania mu swoich pieniędzy, ponieważ był oszustem.
syndrom oszusta

Polskie słowo "fake" (oszust) występuje w zestawach:

słówka entertain me 7.1 7.2 7.3
mowienie o znanych osobach
Focus 3 słówka cz 1 unit 7
mikolaj lojewski to pipa
Focus 3 Unit 7 cz 1

2. fałszywy fałszywy


Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.
(Uspokój się, to prawdopodobnie fałszywy alarm.)
fałszywy paszport

Polskie słowo "fake" (fałszywy) występuje w zestawach:

US shopkeepers fight armed robbers - BBC News
New Matura Solutions Matura builder unit 9
Your body language shapes who you are. Amy Cuddy TED
New Matura Solutions Unit 9 Crime scene
Matura Explorer Advanced - Module 3

3. sztuczny


Na stole stał wazon sztucznych kwiatów.
Ona powitała mnie ze sztucznym uśmiechem.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.

Polskie słowo "fake" (sztuczny) występuje w zestawach:

Słówka na sprawdzian z angielskiego rozdział 3
Wygląd, prawda i fałsz
spownictwo maturalne str 116
4. Sir Henry Baskerville
destinejszyn str 63

4. podróbka


Oryginał został zgubiony tysiąc lat temu, to musi być podróbka!
To podróbka.

Polskie słowo "fake" (podróbka) występuje w zestawach:

CRIME AND LAW (przestępczość i prawo)
przestępczość/change the world
Słówka z lekcji angielskiego
słówka z english club
15 dział pies na to srał

5. nieprawdziwyPolskie słowo "fake" (nieprawdziwy) występuje w zestawach:

Impluse 3 -Unite 1 (słówka)
Speaking - WENZEL - media
Angielski 17.03.2023
unit 1: friends for life
UNIT 1 IMPULSE 3

6. sfałszowanyPolskie słowo "fake" (sfałszowany) występuje w zestawach:

WORD LIST 08 II
Focus 2, Unit 8
African American
Przymiotniki 2

7. udawać


udawać ze śpi
Niektórzy będą udawać uśmiech i że są przyjacielscy.
On lubi udawać intelektualistę.
Kano, możesz udawać płacz, byle nie za często.

Polskie słowo "fake" (udawać) występuje w zestawach:

Praca - Życie rodzinne - Żywienie
Jacek - unit 2
Unit 2, cz. I

8. podrobionyPolskie słowo "fake" (podrobiony) występuje w zestawach:

module5 page 42-43
slowka unit 5
criminal law

9. fałszywka10. imitacja


To imitacja.

11. podrabianyPolskie słowo "fake" (podrabiany) występuje w zestawach:

5. Życie rodzinne i towarzyskie

12. falsyfikat


To jest falsyfikat.

Polskie słowo "fake" (falsyfikat) występuje w zestawach:

matura kultura

13. plagiat


Steven został wyrzucony z uniwersytetu ponieważ jego praca okazała się plagiatem
Uczniowie są ostrzegani przed skutkami plagiatu w szkole

Polskie słowo "fake" (plagiat) występuje w zestawach:

Kultura i Sztuka - Culture and Art
distrebution 2