słownik angielsko - polski

English - język polski

fake po polsku:

1. oszust oszust


Powiadasz więc, że postąpił jak oszust? tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Był kłamcą i oszustem.
Jeden z handlarzy był oszustem
Luke oczarował starsze panie i przekonał je do dania mu swoich pieniędzy, ponieważ był oszustem.
syndrom oszusta

Polskie słowo "fake" (oszust) występuje w zestawach:

słówka entertain me 7.1 7.2 7.3
mowienie o znanych osobach
Focus 3 słówka cz 1 unit 7
mikolaj lojewski to pipa
Focus 3 Unit 7 cz 1

2. fałszywy fałszywy


Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.
(Uspokój się, to prawdopodobnie fałszywy alarm.)
fałszywy paszport

Polskie słowo "fake" (fałszywy) występuje w zestawach:

US shopkeepers fight armed robbers - BBC News
New Matura Solutions Matura builder unit 9
Your body language shapes who you are. Amy Cuddy TED
New Matura Solutions Unit 9 Crime scene
Matura Explorer Advanced - Module 3

3. sztuczny


Na stole stał wazon sztucznych kwiatów.
Ona powitała mnie ze sztucznym uśmiechem.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.

Polskie słowo "fake" (sztuczny) występuje w zestawach:

Słówka na sprawdzian z angielskiego rozdział 3
hurt your head - wide awake
Wygląd, prawda i fałsz
spownictwo maturalne str 116
4. Sir Henry Baskerville

4. podróbka


Oryginał został zgubiony tysiąc lat temu, to musi być podróbka!
To podróbka.

Polskie słowo "fake" (podróbka) występuje w zestawach:

CRIME AND LAW (przestępczość i prawo)
3 January 2024 🏅🏅🏅CONGRATULATIONS!!! 100% 👏👏👏
przestępczość/change the world
Słówka z lekcji angielskiego
słówka z english club

5. nieprawdziwyPolskie słowo "fake" (nieprawdziwy) występuje w zestawach:

uni 1 LISTENING & USE OF ENGLISH
słówka str. 21 część 2
Impluse 3 -Unite 1 (słówka)
słówka angielski rozdział 1
Speaking - WENZEL - media

6. podrobionyPolskie słowo "fake" (podrobiony) występuje w zestawach:

New Password B1+ Unit 6 Wordlist + Uzupełnienie
jakies gowno na angielski
module5 page 42-43
slowka unit 5
Anitka ty dziwko

7. sfałszowanyPolskie słowo "fake" (sfałszowany) występuje w zestawach:

WORD LIST 08 II
Focus 2, Unit 8
African American
Przymiotniki 2

8. podrobićPolskie słowo "fake" (podrobić) występuje w zestawach:

państwo i społeczeństwo
UNIT 14 Część 2
panstwo i społeczenstwo
Verba czasowniki

9. udawać


udawać ze śpi
Niektórzy będą udawać uśmiech i że są przyjacielscy.
On lubi udawać intelektualistę.
Kano, możesz udawać płacz, byle nie za często.

Polskie słowo "fake" (udawać) występuje w zestawach:

Praca - Życie rodzinne - Żywienie
Jacek - unit 2
Unit 2, cz. I

10. imitacja


To imitacja.

11. fałszywka12. oszustwo


oszustwo przy użyciu karty kredytowej
Udawał, że prowadzi renomowane przedsiębiorstwo, ale to było zwykłe oszustwo.
Został oskarżony o oszustwo.
Byłem zamieszany w oszustwo
oszustwo = skan
Makler popełnił oszustwo i został zwolniony z firmy.
Popełnił oszustwo, używając tożsamości innych osób.
Twoje oszustwo jest trucizna, który zabija swoich ludzi.
Jego wyrafinowane oszustwo zwiodło wszystkich.
Kiedy teraz o tym myślę, to powinienem był się zorientować, że to oszustwo.

13. plagiat


Steven został wyrzucony z uniwersytetu ponieważ jego praca okazała się plagiatem
Uczniowie są ostrzegani przed skutkami plagiatu w szkole

Polskie słowo "fake" (plagiat) występuje w zestawach:

Kultura i Sztuka - Culture and Art
distrebution 2

14. podrabianyPolskie słowo "fake" (podrabiany) występuje w zestawach:

5. Życie rodzinne i towarzyskie

15. falsyfikat


To jest falsyfikat.

Polskie słowo "fake" (falsyfikat) występuje w zestawach:

matura kultura

16. fałsz17. fałszywy podrobionyPolskie słowo "fake" (fałszywy podrobiony) występuje w zestawach:

high note 4 4a
Truth and lies