słownik angielsko - polski

English - język polski

fall fell po polsku:

1. spadać spadać


Produkcja zaczyna spadać.
Jak spadać, to z wysokiego konia.

Polskie słowo "fall fell" (spadać) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne z angielskiego II forma i ...
piotrek cz 2 czasowników nieregularnych
5 czasowników nieregularnych
nieregularne czasowniki
Infinitive and past

2. upaść upaśćPolskie słowo "fall fell" (upaść) występuje w zestawach:

Czasowniki niereguralne -Market leader
odmiana czas