słownik angielsko - polski

English - język polski

indicate po polsku:

1. wskazać wskazać


Możesz wskazać choć jeden powód, dla którego powinnam z wami zostać?
Oznacza to jednak, że musimy wskazać obszary, w których chcemy ciąć koszty.
Czy możesz wskazać mi drogę?
Proszę wskazać Portoryko na mapie.
Wybacz, pozwól mi wskazać trzy błędy w powyższym artykule.
Proszę mi wskazać drogę sklepu XYZ.

Polskie słowo "indicate" (wskazać) występuje w zestawach:

academic world list group 1
Academic Word List: Group 1
law 1 the field of play
1 Najbardziej popularne przesądy
zawodowy nauka i technika

2. sygnalizować skręt sygnalizować skrętPolskie słowo "indicate" (sygnalizować skręt) występuje w zestawach:

7 Podróże i turystyka- Travelling by road/ Driving
podróżowanie i turystyka (matura rozszerzona)
7. Podróżowanie i turystyka - travelling by road, ...
Podróżowanie i Turystyka - Travelling by Road/ Dri...
141 słowek... Longman unit 7 częśc 2

3. wskazywać wskazywać


Nieładnie wskazywać na ludzi palcem.
(Nieładnie wskazywać na ludzi palcem.)

Polskie słowo "indicate" (wskazywać) występuje w zestawach:

Unit 14 Social issues and science and technology
Language review & skills round-up 5-6
Oxford excellence for matura unit 12 NAUKA I TECHNIKA
MAP TYPES AND MAP DESIGN
18.03 Alpha Advertising

4. wskazywać na wskazywać naPolskie słowo "indicate" (wskazywać na) występuje w zestawach:

Unit 2 New matura success upper intermediate
new matura success unit 1 i 2 słówka cz.1
1000 najczęściej używanych słów cz.1
Unit 2 My matura success B2
my matura success unit 2

5. włączać kierunkowskazPolskie słowo "indicate" (włączać kierunkowskaz) występuje w zestawach:

Road transport and driving cz. 5
58 - transport drogowy i prowadzenie pojazdu
UNIT 7 Giving Instruction
Password 3 unit 7 wordlist
unit 7 password 3

6. wskazuje


Modyfikator, jak wskazuje jego japońska nazwa, ozdabia zdanie.

7. wskazują


Dane wskazują, że optymalna długość wykładu powinna wynosić 30 zamiast 60 minut.
Jak wskazują sondaże, większość popiera nową ustawę.

Polskie słowo "indicate" (wskazują) występuje w zestawach:

problem solving
angielski egzamin 1

8. zaznaczone