słownik angielsko - polski

English - język polski

inside po polsku:

1. wewnątrz wewnątrz


Kluczyki są wewnątrz samochodu.
Brązowy pies jest wewnątrz samochodu.
Stół jest wewnątrz domu.
wewnątrz pudełka
Kina i teatry zawsze są większe wewnątrz niż na zewnątrz.
wewnątrz jest ciepło
Więźniowie, którzy zginęli, zostali pochowani wewnątrz więziennych murów.
Naukowcy znaleźli obszar wewnątrz mózgu który kontroluje proces starzenia
Czy uczniowie są wewnątrz klasy?
wewnątrz skrzynki
wewnątrz domu
W zmywarce są naczynia wewnątrz.
Drzwi były zamknięte od wewnątrz.

Polskie słowo "inside" (wewnątrz) występuje w zestawach:

Prepositions of place & Areas and homes
New oxford gimnazjum expert, Unit 2 dom
Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives...
Przyimki miejsca; Prepositions of Place
Klasa 3 SP Unit 3 Ring of Albion - lekcja 6 p42,43...

2. w środku


w środku podełka
Obudziałam się w środku nocy.
Co jest w środku?
Jestem w środku (np. budynku)

Polskie słowo "inside" (w środku) występuje w zestawach:

E1 3 - 4c Adverbials of place
kartkówka z festiwalów
angielski z bajek
UNIT 7 SPORT
world explorer 4.4

3. do środka


Wejdźmy do środka.

Polskie słowo "inside" (do środka) występuje w zestawach:

new matura success unit 3 pre intermediate
Dominik Steps plus 4 Unit 3 Słówka
Dominik Super Sparks 3 Unit 4 part 1
Sprawdzian 3 - My home - kl. 4
New Matura Success - Pre-Intermediate - WORD LIST ...

4. wnętrze


Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?
- wnętrze ziemi

Polskie słowo "inside" (wnętrze) występuje w zestawach:

mieszkanie, zwierzęta, owoce
ANGIELSKI - LEKCJA 14
Angielski kartkówka
starland module 4
2........ Dom

5. wewnętrzny


ministerstwo spraw wewnętrznych
wewnętrzny spokój
To jest wewnętrzny dokument, także nie wysyłaj go na zewnątrz.
wewnętrzny, krajowy, domowy, intymny
Usłyszałem wewnętrzny głos nakazujący mi iść prosto.
Czy mógłbyś podać mi jej numer wewnętrzny.
Będziesz podejrzanym w wewnętrznym i policyjnym dochodzeniu
wczoraj miałem wewnętrzny audyt BHP
Twoje sumienie jest twoim wewnętrznym odczuciem co jest dobre a co złe.
(Serce i wątroba są przykładami organów wewnętrznych.
Kiedy do mojego domu dodano przybudówkę, założyłem w tym pokoju osłonę dźwiękoszczelną i wewnętrzny zamek.
Obawiam się, że mam krwotok wewnętrzny.

Polskie słowo "inside" (wewnętrzny) występuje w zestawach:

różne czasowniki 2

6. do wewnątrzPolskie słowo "inside" (do wewnątrz) występuje w zestawach:

Miasto, pytanie o drogę
przysłowki zielona
007 Direction
słownictwo 2