Miasto, pytanie o drogę

 0    87 fiszek    jmp6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Przepraszam, czy może mi pan powiedzieć, jak dojechać do lotniska.
rozpocznij naukę
Excuse me, can you tell me the way to the airport, please?
Idź prosto ulicą Oxford, jedź prosto ulicą Oxford.
rozpocznij naukę
Go along Oxford Street.
Idź prosto, jedź prosto.
rozpocznij naukę
Go straight on.
Skręć w prawo w lewo.
rozpocznij naukę
Turn right turn left.
Skręć w lewo na światłach.
rozpocznij naukę
Turn left at the traffic lights.
Skręć w prawo na rondzie.
rozpocznij naukę
Turn right at the roundabout.
Skręć w drugą w prawo.
rozpocznij naukę
Take the second turning on the right.
Pierwsza w prawo
rozpocznij naukę
First on the right.
To jest druga ulica z lewej strony.
rozpocznij naukę
It’s the second road on the left.
Przepraszam, jak dojść do stacji metra?
rozpocznij naukę
Excuse me. How can I get to the underground station?
Czy to jest daleko stąd?
rozpocznij naukę
Is it far from here?
Kilka minut pieszo.
rozpocznij naukę
A few minutes on foot.
10 minut samochodem.
rozpocznij naukę
10 minutes by car.
Proszę pokazać to na mapie.
rozpocznij naukę
Show it on the map, please.
O, tu jesteśmy.
rozpocznij naukę
We are here.
Pójdzie pan tędy.
rozpocznij naukę
Go this way.
Czy w pobliżu jest poczta?
rozpocznij naukę
Is there a post office near here?
Jest tam, w pobliżu banku.
rozpocznij naukę
Over there, near the bank.
Przepraszam, gdzie jest dworzec?
rozpocznij naukę
Excuse me. Where is the station?
Apteka jest z lewej strony.
rozpocznij naukę
The chemist’s is on the left.
Księgarnia jest z prawej strony.
rozpocznij naukę
The bookshop is on the right.
Pomiędzy pocztą i sklepem spożywczym.
rozpocznij naukę
Between the post office and the grocer’s.
Przed centrum handlowym.
rozpocznij naukę
In front of the shopping centre.
Z tyłu za postojem taksówek.
rozpocznij naukę
Behind the taxi rank.
Obok przystanku autobusowego.
rozpocznij naukę
Next to the bus stop.
Czym dojadę do centrum?
rozpocznij naukę
What do I take to the centre?
Jakim autobusem dojechać do stacji kolejowej?
rozpocznij naukę
Which bus goes to the station?
Proszę wsiąść do autobusu nr 18 lub 24.
rozpocznij naukę
Take bus number 18 or 24.
Chcę dojechać do Starego Miasta.
rozpocznij naukę
I want to get to the Old Town.
Gdzie mam wysiąść?
rozpocznij naukę
Where should I get off?
Przepraszam, nie wiem.
rozpocznij naukę
I’m sorry, I don’t know.
Nie jestem stąd.
rozpocznij naukę
I’m a stranger here myself.
Czy ten autobus jedzie w kierunku lotniska?
rozpocznij naukę
Does this bus go towards the airport?
Nie mam pojęcia.
rozpocznij naukę
I have no idea.
Gdzie mogę kupić bilety?
rozpocznij naukę
Where can I buy the tickets?
W kiosku.
rozpocznij naukę
In the newsagent’s.
Obawiam się, że nie mogę pomóc.
rozpocznij naukę
I’m afraid I can’t help you.
Czy wiesz, jak działa ta maszyna?
rozpocznij naukę
Do you know how this machine works?
Przepraszam, obawiam się, że nie potrafię ci pomóc.
rozpocznij naukę
Sorry. I can’t help you, I’m afraid.
Czy możesz mi powiedzieć, o której zaczyna się przedstawienie?
rozpocznij naukę
Could you tell me what time the performance starts?
Zastanawiam się, czy są jeszcze bilety.
rozpocznij naukę
I wonder if there are any tickets left.
Zapytaj w kasie.
rozpocznij naukę
Ask in the ticket office.
Czy wiesz, czy są zniżki dla studentów?
rozpocznij naukę
Do you know if there are any discounts for students?
Czy wiesz, kiedy jest koncert jazzowy?
rozpocznij naukę
Do you know when the jazz concert is?
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest informacja?
rozpocznij naukę
Could you tell me where the information office is?
droga
rozpocznij naukę
way
kierunek
rozpocznij naukę
direction
kurs
rozpocznij naukę
course
skrzyżowanie
rozpocznij naukę
crossroads
światła sygnalizacyjne
rozpocznij naukę
traffic Iights
dalej
rozpocznij naukę
on, onwards
do wewnątrz
rozpocznij naukę
inside
na całym świecie
rozpocznij naukę
all over the world
na zewnątrz
rozpocznij naukę
outside
obok
rozpocznij naukę
past
ponad
rozpocznij naukę
over
przed
rozpocznij naukę
in front of
przed siebie
rozpocznij naukę
ahead
przez
rozpocznij naukę
across
przez
rozpocznij naukę
through
przez most
rozpocznij naukę
over the bridge
w dół ulicy
rozpocznij naukę
down the street
w górę
rozpocznij naukę
upwards
w górę ulicy
rozpocznij naukę
up the street
w kierunku
rozpocznij naukę
in the direction ot
w przód
rozpocznij naukę
torwards
w tył
rozpocznij naukę
backwards
wzdłuż
rozpocznij naukę
along
za
rozpocznij naukę
behind
za rogiem
rozpocznij naukę
round the comer
dojść
rozpocznij naukę
come
dostać się
rozpocznij naukę
get
iść naprzód
rozpocznij naukę
go straight along
iść w ślad
rozpocznij naukę
follow
kierować się
rozpocznij naukę
head for
odnaleźć drogę
rozpocznij naukę
find the way
osiągnąć
rozpocznij naukę
reach
przekroczyć
rozpocznij naukę
cross over
trzymać się kierunku
rozpocznij naukę
keep
wskazać kierunek
rozpocznij naukę
give directions
zbliżać się
rozpocznij naukę
approach
zgubić drogę
rozpocznij naukę
lose one's way
Idż przed siebie około 200 m
rozpocznij naukę
Go straight ahead for about 200 m
Jedź cały czas prosto
rozpocznij naukę
Keep straight on
Skręć w drugą w prawo
rozpocznij naukę
Take the second on the right
Skręć w pierwszą w lewo
rozpocznij naukę
Take the first turning to the left
Trudno tam nie trafić.
rozpocznij naukę
You can't miss it

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.