słownik angielsko - polski

English - język polski

member po polsku:

1. członek członek


członek towarzystwa naukowego
członek partii
członek czegoś
członek klubu
Ile osób może zaprosić członek klubu?
Ten kot to właściwie członek naszej rodziny.

Polskie słowo "member" (członek) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 300...
Dominik Steps plus 4 Unit 3 Słówka
10A - Stay fit and healthy - zwroty
Studia 1. Mood Food
Nowe Słówka16.01.2021

2. przedstawiciel


Firma wysłała swoich przedstawicieli na konferencję.
jest przedstawicielem firmy
Prezydent potwierdził swój udział w debacie między ekologami a przedstawicielami przemysłu chemicznego.
Sądzę, że przedstawiciel powinien być częścią społeczności.
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.
Nasz przedstawiciel wyraził sprzeciw wobec nowego planu podatkowego.

Polskie słowo "member" (przedstawiciel) występuje w zestawach:

jebane slowka
angielski 08.04
angielski dział 4
ANGIELSKI str. 57
słówka dział 4

3. przedstawiciel członekPolskie słowo "member" (przedstawiciel członek) występuje w zestawach:

home sweet home 2
UNIT 4 1 POŁOWA
unit 4 część 1
home sweet home

4. członek grupy5. członek rodzinyPolskie słowo "member" (członek rodziny) występuje w zestawach:

Words prepared by Damian for Kasia Boruch
nowa książka cz.5

6. członkowskiPolskie słowo "member" (członkowski) występuje w zestawach:

zdrowie sprawdzian

7. element


Nie mogą znaleźć ostatniego elementu.
On lubi sporty, w których jest element ryzyka.

Polskie słowo "member" (element) występuje w zestawach:

structural mechanics
czesci statku