słownik angielsko - polski

English - język polski

multiply po polsku:

1. pomnożyć pomnożyć


dwa pomnożyć przez trzy będzie sześć; dwa razy trzy będzie sześć

Polskie słowo "multiply" (pomnożyć) występuje w zestawach:

Podstawowe słówka z języka angielskiego
1000 najważniejszych słów w języku angielskim
Praktyczny angielski
lekcja 99 matematyka
10 słówek dziennie/29.04.13

2. mnożyć


Trzeba to pomnożyć przez dwa.
Żeby rozwiązać to równanie, musisz pomnożyć te ułamki.

Polskie słowo "multiply" (mnożyć) występuje w zestawach:

Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals

3. pomnażaćPolskie słowo "multiply" (pomnażać) występuje w zestawach:

1 - 23 - Toxic waste - waste disposal pogrubiałe
Success Upper Intermediate Unit 4

4. zwielokrotnićPolskie słowo "multiply" (zwielokrotnić) występuje w zestawach:

digital media
Medical English