1000 najważniejszych słów w języku angielskim

 0    996 fiszek    DomiAzjatka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nazwa, nazwisko
rozpocznij naukę
name
bardzo
rozpocznij naukę
very
do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby
rozpocznij naukę
to
przez
rozpocznij naukę
through
i
rozpocznij naukę
and
tylko, właśnie
rozpocznij naukę
just
stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską
rozpocznij naukę
a
forma, tworzyć
rozpocznij naukę
form
w
rozpocznij naukę
in
zdanie
rozpocznij naukę
sentence
jest w 3 osobie liczby pojedynczej
rozpocznij naukę
is
to
rozpocznij naukę
it
świetnie
rozpocznij naukę
great
myśleć, uważać
rozpocznij naukę
think
ty
rozpocznij naukę
you
mówić, powiedzieć
rozpocznij naukę
say
że, ten, tamten, to, który
rozpocznij naukę
that
pomoc, pomagać
rozpocznij naukę
help
on
rozpocznij naukę
he
niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony
rozpocznij naukę
low
być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej
rozpocznij naukę
was
linia, lina, kolejka, rząd
rozpocznij naukę
line
dla, do, po
rozpocznij naukę
for
różnic się
rozpocznij naukę
differ
na
rozpocznij naukę
on
skręcić, zakręt, obrót
rozpocznij naukę
turn
są, jesteś
rozpocznij naukę
are
przyczyna, powód, potocznie: ponieważ
rozpocznij naukę
cause, reason, colloquially: because
z
rozpocznij naukę
with
dużo
rozpocznij naukę
much
kiedy, gdy, ponieważ, tak jak
rozpocznij naukę
as
znaczyć, skąpy, złośliwy, średni
rozpocznij naukę
mean
ja
rozpocznij naukę
I
przed
rozpocznij naukę
before
jego
rozpocznij naukę
his
ruszać, ruch
rozpocznij naukę
move
oni
rozpocznij naukę
they
prawy, poprawny, dobry
rozpocznij naukę
right
być
rozpocznij naukę
be
chłopiec
rozpocznij naukę
boy
przy, w, o, na
rozpocznij naukę
at
stary
rozpocznij naukę
old
jeden
rozpocznij naukę
one
także, za tu
rozpocznij naukę
too
mieć
rozpocznij naukę
have
ten sam, taki sam
rozpocznij naukę
same
ten, ta
rozpocznij naukę
this
powiedzieć
rozpocznij naukę
tell
od, z
rozpocznij naukę
from
robić w 3. osobie liczby pojedynczej
rozpocznij naukę
does
albo
rozpocznij naukę
or
komplet, grupa
rozpocznij naukę
set
miał, mieliśmy
rozpocznij naukę
he had, we had
trzy
rozpocznij naukę
three
przez
rozpocznij naukę
by
chcieć
rozpocznij naukę
want
gorący
rozpocznij naukę
hot
powietrze
rozpocznij naukę
air
słowo
rozpocznij naukę
word
cóż, dobrze
rozpocznij naukę
well
ale
rozpocznij naukę
but
także
rozpocznij naukę
also
co
rozpocznij naukę
what
grać, gra
rozpocznij naukę
play
kilka, niektóre
rozpocznij naukę
some
małe
rozpocznij naukę
small
my
rozpocznij naukę
we
koniec, kończyć
rozpocznij naukę
end
umieć, potrafić
rozpocznij naukę
can
położyć
rozpocznij naukę
put
na zewnątrz
rozpocznij naukę
out
dom
rozpocznij naukę
home
inne
rozpocznij naukę
other
czytać
rozpocznij naukę
read
byli, byłeś
rozpocznij naukę
were
dłoń
rozpocznij naukę
hand
wszystko
rozpocznij naukę
all
port
rozpocznij naukę
port
tam
rozpocznij naukę
there
olbrzymi
rozpocznij naukę
large
kiedy, gdy
rozpocznij naukę
when
zaklęcie, literować
rozpocznij naukę
spell
na
rozpocznij naukę
up
dodać
rozpocznij naukę
add
używać, użycie czasownik: juz, rzeczownik
rozpocznij naukę
use
nawet, równy
rozpocznij naukę
even
twój
rozpocznij naukę
your
ziemia, lądować
rozpocznij naukę
land
jak
rozpocznij naukę
how
tutaj
rozpocznij naukę
here
powiedział
rozpocznij naukę
said
musieć
rozpocznij naukę
must
stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h
rozpocznij naukę
an
duży
rozpocznij naukę
big
każdy
rozpocznij naukę
each
wysoki, wysoko
rozpocznij naukę
high
ona
rozpocznij naukę
she
taki
rozpocznij naukę
such
który
rozpocznij naukę
which
stosować sie do, iść za, śledzić
rozpocznij naukę
follow
robić lub operator w present simple
rozpocznij naukę
do
działać, ustawa
rozpocznij naukę
act
ich
rozpocznij naukę
their
dlaczego
rozpocznij naukę
why
czas
rozpocznij naukę
time
pytac
rozpocznij naukę
ask
jeśli
rozpocznij naukę
if
mężczyzna, człowiek
rozpocznij naukę
men
będzie
rozpocznij naukę
will
zmiana, zmieniać
rozpocznij naukę
change
sposób, droga
rozpocznij naukę
way
poszedł, poszli
rozpocznij naukę
went
o, około
rozpocznij naukę
about
światło, zapalać, jasny, lekki
rozpocznij naukę
light
wiele, dużo
rozpocznij naukę
many
rodzaj
rozpocznij naukę
kind
potem, wtedy
rozpocznij naukę
then
zależy co jest przed np. "mam wolne w pracy"
rozpocznij naukę
off, "i am off"
ich
rozpocznij naukę
them
potrzebować, potrzeba
rozpocznij naukę
need
pisać
rozpocznij naukę
write
dom
rozpocznij naukę
house
np, zrobiłby, dałabym itp.
rozpocznij naukę
„would” he would do, i would give
obraz, wyobrażać
rozpocznij naukę
picture
lubić, jak
rozpocznij naukę
like
próbować
rozpocznij naukę
try
więc, taki
rozpocznij naukę
so
nas
rozpocznij naukę
us
te
rozpocznij naukę
these
znowu
rozpocznij naukę
again
jej
rozpocznij naukę
her
zwierze
rozpocznij naukę
animal
długi
rozpocznij naukę
long
wskazywać, punkt
rozpocznij naukę
point
robić
rozpocznij naukę
make
mama
rozpocznij naukę
mother
rzecz
rozpocznij naukę
thing
świat
rozpocznij naukę
world
widzieć
rozpocznij naukę
see
blisko, obok
rozpocznij naukę
near
jego
rozpocznij naukę
him
budować build
rozpocznij naukę
build build
dwa
rozpocznij naukę
two
swoje, sobie, ja
rozpocznij naukę
self
mieć w 3. osobie liczby pojedynczej
rozpocznij naukę
has
ziemia
rozpocznij naukę
earth
patrzeć, wyglądać
rozpocznij naukę
look
ojciec
rozpocznij naukę
father
więcej
rozpocznij naukę
more
głowa. główny
rozpocznij naukę
head
dzień
rozpocznij naukę
day
stać, stoisko
rozpocznij naukę
stand
móc
rozpocznij naukę
could
posiadać, własny
rozpocznij naukę
own
iść
rozpocznij naukę
go
strona
rozpocznij naukę
page
przychodzić przyjeżdżać
rozpocznij naukę
come
powinien
rozpocznij naukę
should
robił lub operator w past simple
rozpocznij naukę
did
państwo, wieś
rozpocznij naukę
country
liczba, numer, wiele
rozpocznij naukę
number
znalezione, znalazł
rozpocznij naukę
found
dźwięk, brzmieć
rozpocznij naukę
sound
odpowiedz, odpowiadać
rozpocznij naukę
answer
nie, żadnych
rozpocznij naukę
no
szkoła
rozpocznij naukę
school
najwięcej
rozpocznij naukę
most
rosnąć
rozpocznij naukę
grow
ludzie
rozpocznij naukę
people
studiować, uczyć się
rozpocznij naukę
study
moje
rozpocznij naukę
my
ciągle
rozpocznij naukę
still
nad, przez
rozpocznij naukę
over
uczyć się
rozpocznij naukę
learn
wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know
roślina, fabryka, sadzić
rozpocznij naukę
plant
woda, podlewać
rozpocznij naukę
water
okładka, przykrywać
rozpocznij naukę
cover
niż
rozpocznij naukę
than
jedzenia, pokarm
rozpocznij naukę
food
dzwonić, nazywać, rozmowa tel
rozpocznij naukę
call
słońce
rozpocznij naukę
sun
pierwszy
rozpocznij naukę
first
cztery
rozpocznij naukę
four
kto, który
rozpocznij naukę
who
pomiędzy
rozpocznij naukę
between
móc
rozpocznij naukę
may
stan, państwo, oświadczać
rozpocznij naukę
state
w dół
rozpocznij naukę
down
trzymać, zachowywać cos
rozpocznij naukę
keep
strona
rozpocznij naukę
side
oko
rozpocznij naukę
eye
być używane w czasie perfect lub w stronie biernej
rozpocznij naukę
been
nigdy
rozpocznij naukę
never
teraz
rozpocznij naukę
now
ostatni
rozpocznij naukę
last
znaleźć, uważać za
rozpocznij naukę
find
pozwolić, wynajmować
rozpocznij naukę
let
jakikolwiek, jakieś, żadne
rozpocznij naukę
any
myśl, lub myśleć w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
thought
nowy
rozpocznij naukę
new
miasto
rozpocznij naukę
city
praca, pracować
rozpocznij naukę
work
drzewo
rozpocznij naukę
tree
część
rozpocznij naukę
part
krzyż, przechodzić przez
rozpocznij naukę
cross
wziąć
rozpocznij naukę
take
gospodarstwo, uprawiać
rozpocznij naukę
farm
dostać
rozpocznij naukę
get
twardy, trudny
rozpocznij naukę
hard
miejsce
rozpocznij naukę
place
zaczynać
rozpocznij naukę
start
robić w czasie przeszłym i zrobione
rozpocznij naukę
made
móc
rozpocznij naukę
might
mieszkać, żyć
rozpocznij naukę
live
opowiadanie, historia
rozpocznij naukę
story
gdzie
rozpocznij naukę
where
widzieć w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
saw
po
rozpocznij naukę
after
daleko
rozpocznij naukę
far
z powrotem, plecy
rozpocznij naukę
back
morze
rozpocznij naukę
sea
mało. mały
rozpocznij naukę
little
rysować
rozpocznij naukę
draw
tylko
rozpocznij naukę
only
lewy, pozostawiony
rozpocznij naukę
left
okrągły, okrążać, w kółko, runda
rozpocznij naukę
round
późno
rozpocznij naukę
late
człowiek, mężczyzna
rozpocznij naukę
man
biegać
rozpocznij naukę
run
rok
rozpocznij naukę
year
przeczenie
rozpocznij naukę
don't
nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących
rozpocznij naukę
dont, do not
przyjechał, przyszła...
rozpocznij naukę
came
podczas gdy, pewien czas
rozpocznij naukę
while
pokazywać
rozpocznij naukę
show
nacisnąć, prasa
rozpocznij naukę
press
każdy
rozpocznij naukę
every
blisko
rozpocznij naukę
close
dobry, dobrze
rozpocznij naukę
good
noc
rozpocznij naukę
night
mi, mnie
rozpocznij naukę
me
prawdziwy
rozpocznij naukę
real
dawać
rozpocznij naukę
give
życie
rozpocznij naukę
life
nasze
rozpocznij naukę
our
niewiele
rozpocznij naukę
few
pod
rozpocznij naukę
under
północ, północny
rozpocznij naukę
north
otwierać
rozpocznij naukę
open
dziesięć
rozpocznij naukę
ten
wydawać się
rozpocznij naukę
seem
proste
rozpocznij naukę
simple
razem
rozpocznij naukę
together
kilka
rozpocznij naukę
several
następny
rozpocznij naukę
next
samogłoska
rozpocznij naukę
vowel
biały
rozpocznij naukę
white
w kierunku, do, ku
rozpocznij naukę
toward
dzieci
rozpocznij naukę
children
wojna
rozpocznij naukę
war
zaczynać
rozpocznij naukę
begin
leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać
rozpocznij naukę
lay
dostawać, stawać się w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
got
przeciwko
rozpocznij naukę
against
chodzić, spacerować
rozpocznij naukę
walk
wzór
rozpocznij naukę
pattern
przykład
rozpocznij naukę
example
wolny, wolno
rozpocznij naukę
slow
łatwość, łagodzić
rozpocznij naukę
ease
centrum, środek
rozpocznij naukę
center
papier, gazeta
rozpocznij naukę
paper
miłość, kochać
rozpocznij naukę
love
grupa, zespół
rozpocznij naukę
group
osoba
rozpocznij naukę
person
zawsze
rozpocznij naukę
always
pieniądze
rozpocznij naukę
money
muzyka
rozpocznij naukę
music
służyć, obsługiwać
rozpocznij naukę
serve
tamte
rozpocznij naukę
those
pojawiać się
rozpocznij naukę
appear
zarówno, razem, oboje
rozpocznij naukę
both
droga
rozpocznij naukę
road
zaznaczać, ocena, znak, ślad
rozpocznij naukę
mark
mapa
rozpocznij naukę
map
często
rozpocznij naukę
often
deszcz, pada deszcz
rozpocznij naukę
rain
list, litera
rozpocznij naukę
letter
rządzić, zasada
rozpocznij naukę
rule
dopóki
rozpocznij naukę
until
rządzić
rozpocznij naukę
govern
mila
rozpocznij naukę
mile
ciagnąć, nalewać
rozpocznij naukę
pull
rzeka
rozpocznij naukę
river
zimny
rozpocznij naukę
cold
samochód
rozpocznij naukę
car
zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
rozpocznij naukę
notice
stopy
rozpocznij naukę
feet
głos
rozpocznij naukę
voice
opieka, troszczyć się
rozpocznij naukę
care
rozdział, jednostka
rozpocznij naukę
unit
drugi
rozpocznij naukę
second
siła, władza
rozpocznij naukę
power
książka
rozpocznij naukę
book
miasto
rozpocznij naukę
town
przeprowadzać, nosić
rozpocznij naukę
carry
świetny, w porządku
rozpocznij naukę
fine
zabrać w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
took
pewny
rozpocznij naukę
certain
nauka, nauki ścisłe
rozpocznij naukę
science
latać
rozpocznij naukę
fly
jeść
rozpocznij naukę
eat
spadać, upadek
rozpocznij naukę
fall
pokój, miejsce
rozpocznij naukę
room
prowadzić, przewodzić, kierować
rozpocznij naukę
lead
przyjaciel
rozpocznij naukę
friend
płakać
rozpocznij naukę
cry
zaczynać w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
began
ciemny, mroczny
rozpocznij naukę
dark
pomysł
rozpocznij naukę
idea
maszyna
rozpocznij naukę
machine
ryba, łowić ryby
rozpocznij naukę
fish
zanotować, notatka, zauważyć
rozpocznij naukę
note
góra, górski
rozpocznij naukę
mountain
czekać
rozpocznij naukę
wait
zatrzymać się
rozpocznij naukę
stop
plan, zaplanować
rozpocznij naukę
plan
jeden raz, kiedyś
rozpocznij naukę
once
liczba, figura, postać, dojść do wniosku
rozpocznij naukę
figure
podstawa, spód
rozpocznij naukę
base
gwiazda
rozpocznij naukę
star
słyszeć
rozpocznij naukę
hear
pudełko
rozpocznij naukę
box
koń
rozpocznij naukę
horse
rzeczownik
rozpocznij naukę
noun
ciąć, obcinać
rozpocznij naukę
cut
pole, boisko, dziedzina
rozpocznij naukę
field
pewny
rozpocznij naukę
sure
odpoczynek, odpoczywać
rozpocznij naukę
rest
oglądać
rozpocznij naukę
watch
poprawiać
rozpocznij naukę
correct
kolor, kolorować
rozpocznij naukę
color
być w stanie coś zrobić
rozpocznij naukę
able
twarz
rozpocznij naukę
face
walić, funt
rozpocznij naukę
pound
drewno, las
rozpocznij naukę
wood
zrobione i do w czasie perfect
rozpocznij naukę
done
główny
rozpocznij naukę
main
piękno
rozpocznij naukę
beauty
wystarczająco
rozpocznij naukę
enough
prowadzić samochód
rozpocznij naukę
drive
zwykły, prosty, gładki, bez dodatków
rozpocznij naukę
plain
stać w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
stood
dziewczynka
rozpocznij naukę
girl
zawierać
rozpocznij naukę
contain
zwykły
rozpocznij naukę
usual
przód
rozpocznij naukę
front
młody
rozpocznij naukę
young
uczyć kogoś
rozpocznij naukę
teach
gotowy
rozpocznij naukę
ready
tydzień
rozpocznij naukę
week
nad
rozpocznij naukę
above
ostatni, końcowy, finał
rozpocznij naukę
final
zawsze, kiedykolwiek
rozpocznij naukę
ever
dawać w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
gave
czerwony
rozpocznij naukę
red
zielony
rozpocznij naukę
green
lista, spis, wymieniać
rozpocznij naukę
list
chociaż, jednak
rozpocznij naukę
though
szybki
rozpocznij naukę
quick
czuć
rozpocznij naukę
feel
rozwijać
rozpocznij naukę
develop
rozmawiać
rozpocznij naukę
talk
ocean
rozpocznij naukę
ocean
ptak
rozpocznij naukę
bird
ciepły
rozpocznij naukę
warm
wkrótce
rozpocznij naukę
soon
wolny, darmowy
rozpocznij naukę
free
ciało
rozpocznij naukę
body
minuta
rozpocznij naukę
minute
pies
rozpocznij naukę
dog
strong silny
rozpocznij naukę
strong
rodzina, rodzinny
rozpocznij naukę
family
specjalny, szczególny
rozpocznij naukę
special
bezpośredni
rozpocznij naukę
direct
umysł
rozpocznij naukę
mind
poza
rozpocznij naukę
pose
za, z tyłu
rozpocznij naukę
behind
opuścić. wychodzić, zostawiać
rozpocznij naukę
leave
wyraźny, przejrzysty, czyścić
rozpocznij naukę
clear
piosenka
rozpocznij naukę
song
ogon
rozpocznij naukę
tail
miara, mierzyć
rozpocznij naukę
measure
produkować
rozpocznij naukę
produce
drzwi
rozpocznij naukę
door
fakt
rozpocznij naukę
fact
produkt
rozpocznij naukę
product
ulica
rozpocznij naukę
street
czarny
rozpocznij naukę
black
cal
rozpocznij naukę
inch
krótki
rozpocznij naukę
short
pomnożyć
rozpocznij naukę
multiply
liczebnik
rozpocznij naukę
numeral
nic
rozpocznij naukę
nothing
klasa, klasowy
rozpocznij naukę
class
kurs
rozpocznij naukę
course
wiatr
rozpocznij naukę
wind
zostać
rozpocznij naukę
stay
pytanie
rozpocznij naukę
question
koło, kierownica
rozpocznij naukę
wheel
stać się, zdarzyć
rozpocznij naukę
happen
pełny
rozpocznij naukę
full
całkowity, ukończony
rozpocznij naukę
complete
siła, zmuszać
rozpocznij naukę
force
statek
rozpocznij naukę
ship
niebieski
rozpocznij naukę
blue
teren, obszar
rozpocznij naukę
area
przedmiot, cel
rozpocznij naukę
object
połowa
rozpocznij naukę
half
decydować
rozpocznij naukę
decide
skała
rozpocznij naukę
rock
powierzchnia
rozpocznij naukę
surface
porządek, rozkaz, zamówienie
rozpocznij naukę
order
głęboki
rozpocznij naukę
deep
pożar, ogień
rozpocznij naukę
fire
księżyc
rozpocznij naukę
moon
południe
rozpocznij naukę
south
wyspa
rozpocznij naukę
island
problem, zadanie
rozpocznij naukę
problem
stopa
rozpocznij naukę
foot
kawałek
rozpocznij naukę
piece
układ, system
rozpocznij naukę
system
powiedzieć w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
told
zajęty
rozpocznij naukę
busy
widzieć, znać w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
knew
testować, badać, próbować, próba, badanie
rozpocznij naukę
test
zdawać, podawać
rozpocznij naukę
pass
płyta, nagrywać
rozpocznij naukę
record
od, od tego czasu, odkąd
rozpocznij naukę
since
łódź
rozpocznij naukę
boat
szczyt
rozpocznij naukę
top
powszechny, wspólny, pospolity
rozpocznij naukę
common
cały
rozpocznij naukę
whole
złoto, złoty
rozpocznij naukę
gold
król
rozpocznij naukę
king
możliwy
rozpocznij naukę
possible
przestrzeń, miejsce, kosmos
rozpocznij naukę
space
samolot
rozpocznij naukę
plane
usłyszeć w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
heard
zamiast kogoś
rozpocznij naukę
stead
najlepszy
rozpocznij naukę
best
suchy
rozpocznij naukę
dry
godzina
rozpocznij naukę
hour
cud, zastanawiać się
rozpocznij naukę
wonder
lepszy
rozpocznij naukę
better
śmiać się
rozpocznij naukę
laugh
prawdziwy
rozpocznij naukę
true
tysiąc
rozpocznij naukę
thousand
podczas
rozpocznij naukę
during
temu np. 2 dni temu
rozpocznij naukę
ago
sto
rozpocznij naukę
hundred
biegać w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
ran
pięć
rozpocznij naukę
five
sprawdzić
rozpocznij naukę
check
pamiętać
rozpocznij naukę
remember
gra
rozpocznij naukę
game
krok, stopień
rozpocznij naukę
step
kształt, forma
rozpocznij naukę
shape
wczesny
rozpocznij naukę
early
przyrównywać
rozpocznij naukę
equate
trzymać
rozpocznij naukę
hold
zachód
rozpocznij naukę
west
tracić, spóźnić się, panna
rozpocznij naukę
miss
ziemia, teren, grunt
rozpocznij naukę
ground
przynosić w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
brought
zainteresowanie, udział, odsetki
rozpocznij naukę
interest
upał, podgrzewać
rozpocznij naukę
heat
sięgać
rozpocznij naukę
reach
śnieg, pada śnieg
rozpocznij naukę
snow
szybki, szybko
rozpocznij naukę
fast
męczyć się
rozpocznij naukę
tire
czasownik
rozpocznij naukę
verb
przynosić
rozpocznij naukę
bring
śpiewać
rozpocznij naukę
sing
tak
rozpocznij naukę
yes
słuchać
rozpocznij naukę
listen
odległy, daleki
rozpocznij naukę
distant
sześć
rozpocznij naukę
six
wypełniać
rozpocznij naukę
fill
stół
rozpocznij naukę
table
wschód
rozpocznij naukę
east
podróżować
rozpocznij naukę
travel
malować
rozpocznij naukę
paint
mniej
rozpocznij naukę
less
język
rozpocznij naukę
language
rano
rozpocznij naukę
morning
wśród
rozpocznij naukę
among
wielki, okazały, świetny
rozpocznij naukę
grand
kot
rozpocznij naukę
cat
piłka, bal
rozpocznij naukę
ball
wiek
rozpocznij naukę
century
jeszcze, a mimo to
rozpocznij naukę
yet
brać pod uwagę, rozważać
rozpocznij naukę
consider
fala, machać
rozpocznij naukę
wave
typ, rodzaj, pisać na maszynie
rozpocznij naukę
type
upuścić, spadek, kropla
rozpocznij naukę
drop
prawo
rozpocznij naukę
law
serce
rozpocznij naukę
heart
kawałek, trochę
rozpocznij naukę
bit
jestem
rozpocznij naukę
I am
wybrzeże
rozpocznij naukę
coast
teraźniejszy, obecny
rozpocznij naukę
present
kopia, kopiować
rozpocznij naukę
copy
ciężki
rozpocznij naukę
heavy
zwrot, wyrażenie
rozpocznij naukę
phrase
taniec, tańczyć
rozpocznij naukę
dance
cichy
rozpocznij naukę
silent
silnik
rozpocznij naukę
engine
wysoki
rozpocznij naukę
tall
pozycja, położenie, stanowisko
rozpocznij naukę
position
piasek
rozpocznij naukę
sand
ramię, ręka
rozpocznij naukę
arm
gleba, ziemia
rozpocznij naukę
soil
szeroki
rozpocznij naukę
wide
toczyć, rolka, bułka
rozpocznij naukę
roll
żeglować
rozpocznij naukę
sail
temperatura
rozpocznij naukę
temperature
materiał, materialny
rozpocznij naukę
material
palec u ręki
rozpocznij naukę
finger
rozmiar
rozpocznij naukę
size
przemysł
rozpocznij naukę
industry
urozmaicać, różnić się
rozpocznij naukę
vary
wartość
rozpocznij naukę
value
roztrzygać, zasiedlać
rozpocznij naukę
settle
walka, walczyć
rozpocznij naukę
fight
mówić
rozpocznij naukę
speak
leżeć, kłamać, kłamstwo
rozpocznij naukę
lie
waga
rozpocznij naukę
weight
bicie, bić, rytm
rozpocznij naukę
beat
ogólny, generalny, generał
rozpocznij naukę
general
ekscytować, podniecać się
rozpocznij naukę
excite
lód
rozpocznij naukę
ice
naturalny
rozpocznij naukę
natural
sprawa, materiał, mieć znaczenie
rozpocznij naukę
matter
widok, pogląd
rozpocznij naukę
view
koło. okrąg, krążyć
rozpocznij naukę
circle
sens, znaczenie
rozpocznij naukę
sense
para
rozpocznij naukę
pair
ucho
rozpocznij naukę
ear
zawierać
rozpocznij naukę
include
jeszcze, inne
rozpocznij naukę
else
podzielić
rozpocznij naukę
divide
całkiem
rozpocznij naukę
quite
sylaba
rozpocznij naukę
syllable
złamać w czasie przeszłym złamałam
rozpocznij naukę
broke
czuć w czasie przeszłym czułam
rozpocznij naukę
felt
sprawa, przypadek, walizka, skrzynia
rozpocznij naukę
case
może
rozpocznij naukę
perhaps
środkowy
rozpocznij naukę
middle
podnosić
rozpocznij naukę
pick
zabić
rozpocznij naukę
kill
nagły
rozpocznij naukę
sudden
syn
rozpocznij naukę
son
liczyć
rozpocznij naukę
count
jezioro
rozpocznij naukę
lake
kwadrat
rozpocznij naukę
square
chwila, moment
rozpocznij naukę
moment
powód
rozpocznij naukę
reason
skala, rozmiar
rozpocznij naukę
scale
długość
rozpocznij naukę
length
głośny
rozpocznij naukę
loud
reprezentować
rozpocznij naukę
represent
wiosna
rozpocznij naukę
spring
sztuka
rozpocznij naukę
art
obserwować, zauważyć
rozpocznij naukę
observe
podmiot, przedmiot
rozpocznij naukę
subject
dziecko
rozpocznij naukę
child
okolica, rejon
rozpocznij naukę
region
prosty, jasny, bezpośredni
rozpocznij naukę
straight
energia
rozpocznij naukę
energy
spółgłoska
rozpocznij naukę
consonant
polować
rozpocznij naukę
hunt
naród
rozpocznij naukę
nation
prawdopodobny
rozpocznij naukę
probable
słownik
rozpocznij naukę
dictionary
łóżko
rozpocznij naukę
bed
mleko
rozpocznij naukę
milk
brat
rozpocznij naukę
brother
prędkość, szybkość
rozpocznij naukę
speed
jajko
rozpocznij naukę
egg
metoda, sposób
rozpocznij naukę
method
jazda, jeździć
rozpocznij naukę
ride
narząd, organ
rozpocznij naukę
organ
komórka
rozpocznij naukę
cell
płacić
rozpocznij naukę
pay
wierzyć, uważać
rozpocznij naukę
believe
wiek
rozpocznij naukę
age
odrobina, ułamek
rozpocznij naukę
fraction
sekcja, część, odcinek
rozpocznij naukę
section
las
rozpocznij naukę
forest
sukienka
rozpocznij naukę
dress
siadać
rozpocznij naukę
sit
chmura
rozpocznij naukę
cloud
rasa, wyścig rejs
rozpocznij naukę
race
zaskoczyć, niespodzianka
rozpocznij naukę
prise
okno
rozpocznij naukę
window
cichy, cicho
rozpocznij naukę
quiet
sklep, zapasy, schowek
rozpocznij naukę
store
kamień
rozpocznij naukę
stone
lato
rozpocznij naukę
summer
malutki
rozpocznij naukę
tiny
pociąg
rozpocznij naukę
train
wspinać się
rozpocznij naukę
climb
spać
rozpocznij naukę
sleep
chłodny, opanowany
rozpocznij naukę
cool
udowadniać, dowód
rozpocznij naukę
prove
projekt, projektować
rozpocznij naukę
design
samotny
rozpocznij naukę
lone
biedny
rozpocznij naukę
poor
noga
rozpocznij naukę
leg
wiele
rozpocznij naukę
lot
ćwiczenie, ćwiczyć
rozpocznij naukę
exercise
doświadczenie, eksperyment
rozpocznij naukę
experiment
ściana
rozpocznij naukę
wall
dno, dół, pupa
rozpocznij naukę
bottom
złapać
rozpocznij naukę
catch
klucz
rozpocznij naukę
key
wierzchowiec, dosiadać
rozpocznij naukę
mount
żelazo, prasować, żelazko
rozpocznij naukę
iron
pragnienie, życzenie
rozpocznij naukę
wish
pojedynczy
rozpocznij naukę
single
niebo
rozpocznij naukę
sky
kij, przyklejać, wtykać
rozpocznij naukę
stick
tablica, pokład, deska
rozpocznij naukę
board
mieszkanie, płaski
rozpocznij naukę
flat
radość
rozpocznij naukę
joy
dwadzieścia
rozpocznij naukę
twenty
zima
rozpocznij naukę
winter
skóra
rozpocznij naukę
skin
siedzieć w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
sat
uśmiech. uśmiechać się
rozpocznij naukę
smile
napisane lub pisać w czasie perfect
rozpocznij naukę
written
gnieść, zmarszczka, zagięcie
rozpocznij naukę
crease
dziki
rozpocznij naukę
wild
dziura
rozpocznij naukę
hole
instrument, narzędzie
rozpocznij naukę
instrument
handel, wymieniać, handlować
rozpocznij naukę
trade
trzymany lub trzymać w czasie perfect
rozpocznij naukę
kept
melodia
rozpocznij naukę
melody
szkło, szklanka
rozpocznij naukę
glass
wycieczka
rozpocznij naukę
trip
trawa
rozpocznij naukę
grass
biuro
rozpocznij naukę
office
krowa
rozpocznij naukę
cow
otrzymywać
rozpocznij naukę
receive
praca
rozpocznij naukę
job
rząd, wiosłować
rozpocznij naukę
row
skraj, krawędź
rozpocznij naukę
edge
buzia, usta
rozpocznij naukę
mouth
znak
rozpocznij naukę
sign
dokładny
rozpocznij naukę
exact
odwiedzać
rozpocznij naukę
visit
symbol
rozpocznij naukę
symbol
przeszły, miniony
rozpocznij naukę
past
umierać
rozpocznij naukę
die
miękki
rozpocznij naukę
soft
najmniej, najmniejszy
rozpocznij naukę
least
zabawa
rozpocznij naukę
fun
problem, kłopoty
rozpocznij naukę
trouble
jasny, pogodny, bystry
rozpocznij naukę
bright
krzyczeć, krzyk
rozpocznij naukę
shout
benzyna, gaz
rozpocznij naukę
gas
z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except
pogoda
rozpocznij naukę
weather
pisać w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
wrote
miesiąc
rozpocznij naukę
month
nasienie, ziarno
rozpocznij naukę
seed
milion
rozpocznij naukę
milion
ton, sygnał
rozpocznij naukę
tone
niedźwiedź, znosić, nieść
rozpocznij naukę
bear
dołączyć, przyłączyć się
rozpocznij naukę
join
kończyć
rozpocznij naukę
finish
sugerować, proponować
rozpocznij naukę
suggest
szczęśliwy
rozpocznij naukę
happy
czysty, sprzątać
rozpocznij naukę
clean
nadzieja, mieć nadzieje
rozpocznij naukę
hope
łamać, przerwa
rozpocznij naukę
break
kwiat
rozpocznij naukę
flower
kobieta, dama
rozpocznij naukę
woman, lady
ubierać
rozpocznij naukę
clothe
podwórko, ogródek, jard
rozpocznij naukę
yard
dziwny, obcy
rozpocznij naukę
strange
wzrost, podnosić się
rozpocznij naukę
rise
miniony lub iść w czasie perfect
rozpocznij naukę
gone
zły
rozpocznij naukę
bad
skok, skakać
rozpocznij naukę
jump
dmuchać
rozpocznij naukę
blow
dziecko
rozpocznij naukę
baby
olej, oliwa, ropa
rozpocznij naukę
oil
osiem
rozpocznij naukę
eight
krew
rozpocznij naukę
blood
wioska
rozpocznij naukę
village
dotyk, dotykać
rozpocznij naukę
touch
poznawać, spotykać
rozpocznij naukę
meet, to learn, to meet
rosnąć w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
grew in the past
korzeń
rozpocznij naukę
root
cent
rozpocznij naukę
cent
kupować
rozpocznij naukę
buy
mieszać
rozpocznij naukę
mix
podwyżać, podnosić
rozpocznij naukę
raise
zespół, drużyna
rozpocznij naukę
team
rozwiązać
rozpocznij naukę
solve
drut
rozpocznij naukę
wire
metal
rozpocznij naukę
metal
kosztować
rozpocznij naukę
cost
czy
rozpocznij naukę
whether
zagubione, zgubić w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
lost
pchać
rozpocznij naukę
push
brązowy
rozpocznij naukę
brown
siedem
rozpocznij naukę
seven
nosić
rozpocznij naukę
wear
akapit
rozpocznij naukę
paragraph
ogród
rozpocznij naukę
garden
trzeci
rozpocznij naukę
third
równy
rozpocznij naukę
equal
zwrot grzecznościowy: czy mam otworzyć?
rozpocznij naukę
shall I open?
wysyłać w czasie przeszłym lub wysłane
rozpocznij naukę
sent
trzymać w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
held
wybierać
rozpocznij naukę
choose
hair włosy
rozpocznij naukę
hair hair
spadać w czasie przeszłym lub ścinać w teraźniejszym
rozpocznij naukę
fall, fell in the past or in the present cut
describe opisywać
rozpocznij naukę
describe describe
fitpasować, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej
rozpocznij naukę
fitpasować, appropriate, in good physical condition
gotować, kucharz
rozpocznij naukę
cook
przepływ, strumień
rozpocznij naukę
flow, stream
podłoga, piętro
rozpocznij naukę
floor
jasny, sprawiedliwy
rozpocznij naukę
clear, fair
obojętnie który, i jeden i drugi
rozpocznij naukę
either to, and one and the other
bank
rozpocznij naukę
bank
wynik, rezultat
rozpocznij naukę
result
zbierać
rozpocznij naukę
collect
palić
rozpocznij naukę
burn
oszczędzać, ratować
rozpocznij naukę
save
wzgórze, pogórek
rozpocznij naukę
hill
kontrolować
rozpocznij naukę
control
bezpieczny
rozpocznij naukę
safe
dziesiętny, ulamek dziesiętny
rozpocznij naukę
decimal
delikatny
rozpocznij naukę
gentle
ciężarówka
rozpocznij naukę
truck
kobieta
rozpocznij naukę
woman
hałas
rozpocznij naukę
noise
kapitan
rozpocznij naukę
captain
poziom
rozpocznij naukę
level
ćwiczyć
rozpocznij naukę
practice
szansa
rozpocznij naukę
chance
oddzielić
rozpocznij naukę
separate
zbierać
rozpocznij naukę
gather
trudny
rozpocznij naukę
difficult
sklep
rozpocznij naukę
shop
lekarz
rozpocznij naukę
doctor
rozciągać
rozpocznij naukę
stretch
rzut, rzucać
rozpocznij naukę
throw
chronić
rozpocznij naukę
protect
świecić
rozpocznij naukę
shine
południe
rozpocznij naukę
noon
własność, posiadłość
rozpocznij naukę
property
czyje, czyja...
rozpocznij naukę
whose
rubryka, kolumna
rozpocznij naukę
column
lokalizować
rozpocznij naukę
locate
molekuła, cząsteczka
rozpocznij naukę
molecule
pierścionek, krąg
rozpocznij naukę
ring
wybierać
rozpocznij naukę
select
charakter, postać
rozpocznij naukę
character
błędny, błąd
rozpocznij naukę
wrong
owad
rozpocznij naukę
insect
szary
rozpocznij naukę
gray
łapać w czasie przeszłym lub złapany
rozpocznij naukę
caught
powtarzać
rozpocznij naukę
repeat
okres
rozpocznij naukę
period
wymagać
rozpocznij naukę
require
wskazywać
rozpocznij naukę
indicate
szeroki
rozpocznij naukę
broad
radio
rozpocznij naukę
radio
przygotowywać
rozpocznij naukę
prepare
mówić w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
spoke
sól
rozpocznij naukę
salt
atom
rozpocznij naukę
atom
nos
rozpocznij naukę
nose
człowiek, ludzki
rozpocznij naukę
human
liczba mnoga, mnogi
rozpocznij naukę
plural
historia
rozpocznij naukę
history
złość, wściekłość
rozpocznij naukę
anger
skutek, efekt
rozpocznij naukę
effect
twierdzić, żądać
rozpocznij naukę
claim
elektryczny
rozpocznij naukę
electric
kontynent
rozpocznij naukę
continent
oczekiwać
rozpocznij naukę
expect
tlen
rozpocznij naukę
oxygen
plon, roślina uprawna
rozpocznij naukę
crop
cukier
rozpocznij naukę
sugar
nowoczesny
rozpocznij naukę
modern
śmierć
rozpocznij naukę
death
element, pierwiastek
rozpocznij naukę
element
ładny
rozpocznij naukę
pretty
uderzać
rozpocznij naukę
hit
umiejętność
rozpocznij naukę
skill
uczeń, student
rozpocznij naukę
student
kobiety
rozpocznij naukę
women
róg
rozpocznij naukę
corner
pora roku, sezon
rozpocznij naukę
season
przyjęcie, partia
rozpocznij naukę
party
rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution
zapas, dostarczać
rozpocznij naukę
supply
magnes
rozpocznij naukę
magnet
kość
rozpocznij naukę
bone
srebro, srebrny
rozpocznij naukę
silver
szyna, poręcz
rozpocznij naukę
rail
dziękować
rozpocznij naukę
thank
wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
imagine
gałąź, oddział
rozpocznij naukę
branch
dostarczać, zaopatrywać
rozpocznij naukę
provide
pasować, zapałka, mecz
rozpocznij naukę
match
zgadzać się
rozpocznij naukę
agree
przyrostek
rozpocznij naukę
suffix
w ten sposób, a zatem
rozpocznij naukę
thus
zwłaszcza
rozpocznij naukę
especially
stolica
rozpocznij naukę
capital
figa
rozpocznij naukę
fig
nie będzie
rozpocznij naukę
won't
bać się
rozpocznij naukę
afraid
krzesło
rozpocznij naukę
chair
wielki
rozpocznij naukę
huge
niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger
siostra
rozpocznij naukę
sister
owoc, owoce
rozpocznij naukę
fruit
stal, stalowy
rozpocznij naukę
steel
bogaty
rozpocznij naukę
rich
rozmawiać, dyskutować, omawiać
rozpocznij naukę
discuss
gruby, gęsty
rozpocznij naukę
thick
do przodu
rozpocznij naukę
forward
żołnierz
rozpocznij naukę
soldier
podobny
rozpocznij naukę
similar
proces, przetwarzać
rozpocznij naukę
process
przewodnik, oprowadzać
rozpocznij naukę
guide
operować, działać, obsługiwać
rozpocznij naukę
operate
doświadczenie
rozpocznij naukę
experience
zgadywać
rozpocznij naukę
guess
wynik, zaliczać
rozpocznij naukę
score
konieczny
rozpocznij naukę
necessary
jabłko
rozpocznij naukę
apple
ostry
rozpocznij naukę
sharp
kupować w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
bought
skrzydło
rozpocznij naukę
wing
prowadzić, kierować w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
led
tworzyć
rozpocznij naukę
create
boisko, wysokość
rozpocznij naukę
pitch
sąsiad
rozpocznij naukę
neighbor
płaszcz
rozpocznij naukę
coat
myć
rozpocznij naukę
wash
masa, msza
rozpocznij naukę
mass
bat nietoperz, kij, rakietka
rozpocznij naukę
bat bat, bat, bat
karta
rozpocznij naukę
card
raczej
rozpocznij naukę
rather
zespół
rozpocznij naukę
band
tłum
rozpocznij naukę
crowd
lina
rozpocznij naukę
rope
kukurydza, zboże
rozpocznij naukę
corn
poślizgnąć się, halka
rozpocznij naukę
slip
porównywać
rozpocznij naukę
compare
zwyciężać
rozpocznij naukę
win
wiersz
rozpocznij naukę
poem
sen, śnić
rozpocznij naukę
dream
sznurek
rozpocznij naukę
string
wieczór
rozpocznij naukę
evening
dzwonek
rozpocznij naukę
bell
warunek, stan
rozpocznij naukę
condition
zależeć od
rozpocznij naukę
depend
karmić
rozpocznij naukę
feed
mięso
rozpocznij naukę
meat
narzędzie
rozpocznij naukę
tool
pocierać
rozpocznij naukę
rub
całkowity
rozpocznij naukę
total