słownik angielsko - polski

English - język polski

prove po polsku:

1. udowodnić udowodnić


Powinniśmy udowodnić jego winę
Trudno to będzie udowodnić
czy m, ożesz udowodnić, że to działą?
Teoria działa, ale nikt nie był w stanie jej udowodnić.
Możemy udowodnić, że państwo przejechali na czerwonym na światłach.
Wykażemy teraz, jak przy pomocy tego lematu udowodnić nasze główne twierdzenie.
Matematycy są poetami, z tą różnicą, że muszą udowodnić to, co tworzy ich wyobraźnia.

Polskie słowo "prove" (udowodnić) występuje w zestawach:

2. korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, u...
zakupy i uslugi cz. 2 podstawa
Badania i odkrycia naukowe cz.2
czasowniki badania i odkrycia naukowe
Speculating and recommending - spekulowanie i reko...

2. dowieść


dowieść twojej racji
Jest trudno dowieść nadużycie

Polskie słowo "prove" (dowieść) występuje w zestawach:

Identifying Code Smells In Java | Java Code Geeks ...
Praca naukowca - Scientist's job
matura prime time intermediate module 5
Angielski - Czasowniki Nieregularne - Cz.6
podróżowanie i turystyka

3. dowodzićPolskie słowo "prove" (dowodzić) występuje w zestawach:

New Matura Success - Intermediate - 1 (one of the ...
New Matura Success - Intermediate UNIT 1
Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek Unit 1
kartkowki z Angielskiego
Unit 1 (New matura success)

4. okazać się


To co wydaje się niepotrzebne może okazać się potrzebne.
To może być straszne, ale może też okazać się świetne. / 2. I okazało się, że dobrze myślałem. / 3. Ale okazało się, że jestem w ciąży.
To może być straszne, ale może też okazać się świetne. / 2. I okazało się, że dobrze myślałem.
okazać się oszustem

Polskie słowo "prove" (okazać się) występuje w zestawach:

słówka dodatkowe do kursu podstawowego
Essay: pros and cons
science & technology
The story so far...
Na otwartej linii 1-6

5. dowieść udowodnićPolskie słowo "prove" (dowieść udowodnić) występuje w zestawach:

test maj 2016

6. dowód


Oto dowód jego niewinności.
To była prawie legenda; teraz istnieje dowód, że to jest jednak prawda.
dostarczyć dowód na coś
Masz jakikolwiek dowód?
Czy ma pan jakiś dowód, że to prawda?
Zawsze mam dowód w mojej torebce.
Myślę, że to najlepszy dowód na to, że gramy uczciwie w każdym obszarze naszej działalności
Nowy dowód sugeruje że muzyka nie tylko jest czynnikiem dobrego samopoczucia ale też jest dobra dla mózgu.
To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.
Czy masz jakiś dowód, że to działa?
Jaki mamy dowód?
Mam dowód na swoją niewinność.
dowód/ potwierdzenie adresu
(Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.)
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polskie słowo "prove" (dowód) występuje w zestawach:

Słownictwo korepetycje