słownik angielsko - polski

English - język polski

quiz po polsku:

1. quiz


Świadek z quizu policyjnego w procesie o morderstwo.
Odpowiedzi na ten quiz były dla niego łatwe.

Polskie słowo "quiz" (quiz) występuje w zestawach:

Agnieszka - new friends 2 u3
Mateusz - 4 newspapers & television
Uczestnictwo w kulturze
steps plus V unit 1
muzyka i sporty korki

2. teleturniejPolskie słowo "quiz" (teleturniej) występuje w zestawach:

Steps in English 2 - Unit 1
Kultura, sztuka, literatura, teatr, film, prasa, r...
4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f
środki masowego przekazu
09. XII Poczta i TV

3. kwizPolskie słowo "quiz" (kwiz) występuje w zestawach:

new exam connections 3 -słowka cz. 1
Unit 5 Safe and sound
unit 6 szkoła

4. kartkówkaPolskie słowo "quiz" (kartkówka) występuje w zestawach:

Podstawowe wyrazy angielskiego
Słówka do szkoły

5. zgadywankaPolskie słowo "quiz" (zgadywanka) występuje w zestawach:

UNIT 7 - hobbies and free time activities