4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f

 0    90 fiszek    emihappylove
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ogłoszenie reklama
rozpocznij naukę
advert/advertisement

film animowany
rozpocznij naukę
cartoon

plotki o sławnych ludziach
rozpocznij naukę
celebrity gossip

chat show

film dokumentalny
rozpocznij naukę
documentary

artykuł wstępny
rozpocznij naukę
an editorial


tytuł, nagłówek
rozpocznij naukę
headline

a horoscope

interview


Media

kącik porad
rozpocznij naukę
problem page

quiz

historia wzięta z życia
rozpocznij naukę
real life story

review

komedia sytuacyjna/kreskówka
rozpocznij naukę
sitcom

soap opera

program telewizyjny
rozpocznij naukę
TV guide

prognoza pogody
rozpocznij naukę
weather forecast

strona internetowa
rozpocznij naukę
a website

kiść winogron
rozpocznij naukę
bunch of grapes

przepędzać
rozpocznij naukę
chase away

przyjść z ratunkiem
rozpocznij naukę
come to the rescue

dowód/ ślady
rozpocznij naukę
evidence

fairy tale


na szczęście
rozpocznij naukę
fortunately/luckily

to get better

złotowłosa (postać z bajki)
rozpocznij naukę
Goldilocks

artykuły spożywcze
rozpocznij naukę
groceries

międzynarodowy
rozpocznij naukę
international


recover


sign

wiadomość tekstowa
rozpocznij naukę
text message

najnowsze wiadomości
rozpocznij naukę
updates

apartament

poważnie uszkodzony
rozpocznij naukę
badly damaged

a balcony

crawl

spaść z góry
rozpocznij naukę
fall out of the sky

niewiarygodny
rozpocznij naukę
incredible

właściciel(ka)
rozpocznij naukę
owner (ka)

żółw lądowy
rozpocznij naukę
tortoise

avoid

crash


ranny poszkodowany
rozpocznij naukę
injured


scratch

brzeg morza, jeziora
rozpocznij naukę
shore

stuff

streszczenie podsumowanie
rozpocznij naukę
summary

gwałtownie skręcić
rozpocznij naukę
swerve

to contain

cover

błyszczący
rozpocznij naukę
glossy

rozwiązanie
rozpocznij naukę
a solution

dla nastolatków
rozpocznij naukę
teen

mieć ochotę
rozpocznij naukę
fancy

zwrócić uwagę na
rozpocznij naukę
mind

kampus, miasteczko uniwersyteckie
rozpocznij naukę
campus

lista przebojów
rozpocznij naukę
chart

zdobyć doświadczenie
rozpocznij naukę
gain weight

a hit

przemysł branża
rozpocznij naukę
industry

a journalist

make a decision

a mistake

wysunąć propozycje
rozpocznij naukę
make a suggestion

poznać nowych przyjaciół
rozpocznij naukę
make new friends

rozśmieszyć
rozpocznij naukę
make sb laugh

umożliwić coś
rozpocznij naukę
make sth possible

practical

producer

kierować (firmą)
rozpocznij naukę
run (company)

dobrze funkcjonować
rozpocznij naukę
run smoothly

konserwator sprzętu, technik
rozpocznij naukę
technician

poślizgnąć
rozpocznij naukę
slip

escaped

caused

zmiana w pracy
rozpocznij naukę
shift

instead

serious

a witness

przyśpieszał
rozpocznij naukę
speeding

disagree

acted


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.