słownik angielsko - polski

English - język polski

river po polsku:

1. rzeka rzeka


Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
To zbyt niebezpieczna rzeka, by dzieci mogły w niej pływać.
To jest rzeka.
Rzeka nagle wezbrała i wylała.
Rzeka dzieli miasto na część wschodnią i zachodnią.
Naprzeciwko parku jest piękna rzeka.
Czas jest jak rzeka - nie wraca do źródła.
Wskutek tajfunu rzeka wylała.
Amazonka to druga co do długości rzeka na świecie, po Nilu.
Jak niebezpieczna jest ta rzeka?
Oni zeglowali rzekami
Rzeka to ciek wodny.
„Francuszczyzna płynie jak rzeka.” „Albo jak sraczka.”
Przez dolinę płynie rzeka.
Miasteczko w wodę zaopatruje rzeka.

Polskie słowo "river" (rzeka) występuje w zestawach:

MG - Discover English 2 - 5 Natural World
English Quest - Unit 3 - Jungle Zone
EViU2 - 066: Life in the country
Krajobraz: cechy - Unit 13 (Świat przyrody)
Weather, disasters, ecology, nature

2. river river


The children are swimming in the river.
The biggest river in the country is the Danube.

Polskie słowo "river" (river) występuje w zestawach:

i'm going to swim!