słownik angielsko - polski

English - język polski

rob po polsku:

1. obrabować obrabować


On chciał obrabować ten sklep, ale na szczęście policja go złapała zanim to zrobił.
Mężczyźni planowali obrabować bank.

Polskie słowo "rob" (obrabować) występuje w zestawach:

133. PRZESTĘPCZOŚĆ - CZASOWNIKI I ZWROTY
longman państwo i społeczeństwo
SOCIETY: przestępczość, przestępcy
POLITYKA SPOŁECZEŃSTWO CZ. 2
moduł 2 państwo i społeczeństwo

2. rabowaćPolskie słowo "rob" (rabować) występuje w zestawach:

Społeczeństwo: przestępstwa - Society: crime
US shopkeepers fight armed robbers - BBC News
New Language Leader 10 11 12 OCR
Rome Airport luggage thefts caught on CCTV - BBC News
Unit 11 słówka Matura Masters Pre-intermediate

3. okradaćPolskie słowo "rob" (okradać) występuje w zestawach:

Państwo i społeczeństwo- przestępczość 2, Unit 2
more words to learn in file 2
Wordlist unit 1 / 2
Przestępstwo i kara
PRZESTĘPCZOŚĆ UNIT 2

4. okraśćPolskie słowo "rob" (okraść) występuje w zestawach:

Słówka angielski wygląd i inne
Natalia, 211-240
The super friends
Czasowniki b2
Słówka -06.01

5. obrabiaćPolskie słowo "rob" (obrabiać) występuje w zestawach:

matura masters unit 2 intermediate

6. zawalić


Ten budynek może się zawalić w każdej chwili.
Taki człowiek musi zawalić.

Polskie słowo "rob" (zawalić) występuje w zestawach:

English matter 11.2019