New Language Leader 10 11 12 OCR

 0    77 fiszek    plk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
moda
rozpocznij naukę
fashion
trendy
rozpocznij naukę
trendsetter
ustabilizować
rozpocznij naukę
stabilise
stylista
rozpocznij naukę
stylist
marszczyć
rozpocznij naukę
crease
stopniowy
rozpocznij naukę
gradual
szczyt góry
rozpocznij naukę
peak
spadek (np. cen)
rozpocznij naukę
decline
wzrost / zwiększenie
rozpocznij naukę
rise
stały
To może być trwałe uszkodzenie.
rozpocznij naukę
steady
It can be a permanent damage.
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
rozpocznij naukę
significant
It is a significant change in our policy.
obora
rozpocznij naukę
stable
dramatyczny
rozpocznij naukę
dramatic
bystry
rozpocznij naukę
sharp
stale / wciąż
rozpocznij naukę
constantly
polepszyć
rozpocznij naukę
improve
wolny
Lubię wolne melodie.
rozpocznij naukę
slow
I like slow melodies.
zachowanie
Ściana jest lepiej zachowana.
rozpocznij naukę
behaviour
The wall is in a better state of preservation.
wandal
rozpocznij naukę
vandal
zbrodnia
rozpocznij naukę
crime
udawanie
rozpocznij naukę
pretence
antyspołeczny
rozpocznij naukę
antisocial
kieszonkowiec
rozpocznij naukę
pickpocket
porywacz
rozpocznij naukę
captor
łapówkarstwo
rozpocznij naukę
bribery
obrazić
rozpocznij naukę
offend
kradzież sklepowa
rozpocznij naukę
shoplifting
wandal
rozpocznij naukę
vandal
podejrzany
rozpocznij naukę
suspect
ucieczka
rozpocznij naukę
getaway
włamywacz
rozpocznij naukę
burglar
nieletni
rozpocznij naukę
juvenile
okup
rozpocznij naukę
ransom
wyrok
wydać wyrok
rozpocznij naukę
verdict
to pass a sentence
prokurator
rozpocznij naukę
prosecutor
genetyczny
rozpocznij naukę
genetic
występny
rozpocznij naukę
vicious
przestępca
Policja poszukuje niebezpiecznego przestępcy.
rozpocznij naukę
criminal
The police are looking for a dangerous criminal.
obrona
rozpocznij naukę
defence
łodyga
rozpocznij naukę
stalk
ława przysięgłych
Nie wierzę, że ława przysięgłych była bezstronna w tej sprawie.
rozpocznij naukę
jury
I don't believe the jury was impartial in that case.
oskarżenie
rozpocznij naukę
prosecution
rabować
rozpocznij naukę
rob
szantaż
rozpocznij naukę
blackmail
kubek
rozpocznij naukę
mug
przemycać
rozpocznij naukę
smuggle
odcisk palca
rozpocznij naukę
fingerprint
śledztwo
rozpocznij naukę
investigation
nalot
rozpocznij naukę
raid
oszustwo
oszustwo przy użyciu karty kredytowej
rozpocznij naukę
fraud
credit card fraud
pełnej długości
rozpocznij naukę
full-length
sitcom
rozpocznij naukę
sitcom
autobiografia
rozpocznij naukę
autobiography
dalszy ciąg
Czekamy na ciąg dalszy.
rozpocznij naukę
sequel
We're waiting for a sequel.
choreografię
rozpocznij naukę
choreograph
hit filmowy
“Avatar” to ostatni hit filmowy.
rozpocznij naukę
blockbuster
“Avatar” is a recent blockbuster.
książka biograficzna
rozpocznij naukę
biography
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
rozpocznij naukę
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
dubbing
rozpocznij naukę
dubbed
zapierający dech
rozpocznij naukę
breathtaking
dramat
rozpocznij naukę
drama
obraz
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
rozpocznij naukę
royalty
Thieves stole a very precious painting from the museum.
film dokumentalny
Na Kanale 1 jest dziś wieczorem ciekawy film dokumentalny.
rozpocznij naukę
documentary
There is an interesting documentary on Channel 1 tonight.
epicki
rozpocznij naukę
epic
szkic
Przygotuj szkic kontraktu.
rozpocznij naukę
sketch
Prepare a sketch of the contract.
literatura piękna
rozpocznij naukę
fiction
gospodarstwo domowe
rozpocznij naukę
household
charakter
rozpocznij naukę
character
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
rozpocznij naukę
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
rozpocznij naukę
outstanding
It was an outstanding achievement.
heroina
rozpocznij naukę
heroin
mydło
Kostka mydła jest tańsza, niż żel pod prysznic.
rozpocznij naukę
soap
A bar of soap is cheaper than shower gel.
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
rozpocznij naukę
novel
She writes novels for young people.
przezabawny
rozpocznij naukę
hilarious
atmosfera
Samoloty zanieczyszczają atmosferę.
rozpocznij naukę
atmosphere
Airplanes pollute the atmosphere.
rozdział
rozpocznij naukę
chapter
oszałamiający
rozpocznij naukę
stunning

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.