słownik angielsko - polski

English - język polski

sign po polsku:

1. znak znak


Nie zauważyłem tego znaku.
Spójrz na ten znak!
Postaw znak zapytania na końcu tamtego zdania.
To dobry znak.
Piorun został objaśniony naukowo, więc ludzie już nie wierzą, że jest to znak gniewu bogów. Tak więc pioruny nie są już tak straszne jak kiedyś.
znaki przestankowe; znak zapytania
Dałem znak, by samochód zwolnił.
Nagle samolotem zaczęło trząść i zapalił się znak "zapiąć pasy".
Znak trupiej główki otrzymał nazwę na cześć słynnego kapitana Kidda, który działał w Wielkiej Brytanii pod koniec XVII wieku.
Znak „&” oznacza „i”.
Dał mi tę laleczkę na znak wdzięczności.
znak drogowy, znak "ustąp pierwszeństwa przejazdu"
W Kambodży afisze i znaki ostrzegają przed minami
1. toczy się pod znakiem pracy, 2. to jest przestroga, 3. znak czasu
Nie rozumiem, dlaczego w ukraińskim alfabecie przeniesiono miękki znak; dla mnie było znacznie logiczniej, kiedy był na końcu.

Polskie słowo "sign" (znak) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 200...
angielski kartkówka sprzęt elektroniczny
Piosenki: Supertranp - The Logical Song
ANGIELSKI - SŁOWKA UNIT 2 (CZ. 2)
abscond - Dictionary Definition: Vocabulary.com

2. podpisać podpisać


Czy możesz tutaj podpisać? Proszę.
Proszę tu podpisać.
Muszę podpisać parę dokumentów.
Proszę podpisać nad znaczkiem.
Mógłby pan tutaj podpisać
Proszę nie zapomnieć się podpisać.
Nie potrafi się nawet podpisać.
Proszę się podpisać tutaj.
Chcę podpisać umowę na drugi etap produkcji.
Gdzie mam podpisać?
Musimy podpisać umowę.
Musisz podpisać dokument.
Proszę podpisać ten formularz.
Musi to podpisać osobiście
proszę podpisać ten dokument

Polskie słowo "sign" (podpisać) występuje w zestawach:

new matura success Unit 5 (4) intermediate
Polityka/ demonstracje
Verbs 1 - czasowniki 1
Słówka / mail/phone
- SŁÓWKA I ZDANIA

3. podpisywać podpisywaćPolskie słowo "sign" (podpisywać) występuje w zestawach:

Gateway 2 Plus unit 7 nie wszystkie
Job duties - Obowiązki pracownicze
100 najpopularniejszych czasowników
Słówka celebrity/verbs Unit 2
Unit 5 - zakupy i usługi

4. oznaka oznakaPolskie słowo "sign" (oznaka) występuje w zestawach:

New Matura Success Pre-Intermediate Unit 12
slowka dzial 4
BANK SŁÓW 3 dom
Screen stories
New Voices 4

5. sygnał sygnał


Na mój sygnał obie drużyny biegną do rzeki.
Jest sygnał, jedź.
Dał sygnał ostrzegawczy.
1. On dał zespołowi sygnał, aby zacząć. 2. Otwierasz drzwi, gdy daję ci znak
Monitor wyświetla sygnał graficzny, ruchomy i nieruchomy, wytworzony przez komputer lub urządzenie podobne.
Daj nam zaraz sygnał do wymarszu.

Polskie słowo "sign" (sygnał) występuje w zestawach:

expres publishing unit 11 cz.2
SPORT and HEALTH pt.2
Unit 8 Juourney
czesci ciala
dziennikarstwo 1

6. napis napis


Napis na szyldzie wyblakł.
Uwaga na napis na ścianie.

Polskie słowo "sign" (napis) występuje w zestawach:

Słownictwo angielskie unit 3-4 new matura success ...
Matura Succes Intermediate Unit 3
monia 8th Jan 2014

7. znak drogowy znak drogowyPolskie słowo "sign" (znak drogowy) występuje w zestawach:

tryb rozkazujacy - podroz
Państwo i społeczeństwo
History's mysteries

8. podpis podpis


Czyj to podpis?
składać podpis
Jego podpis jest w książce
Potrzebuję twojego podpisu.
(Pod zdjęciem na ścianie był podpis.)
(On ma ledwie czytelny podpis.)
Każdy człowiek ma swój podpis.
Co robi twój podpis mówi o tobie?
Wszystkim czego teraz potrzebuję jest twój podpis w wykropkowanym miejscu.
Potrzebuję pańskiego podpisu tutaj.
Potrzebuję podpis męża.
Potrzebuję podpis Pani mężą.
Umowa jest nieważna, jeżeli podpis został wymuszony.
W Japonii używa się takich oto pieczątek, ale za granicą dominuje podpis.

Polskie słowo "sign" (podpis) występuje w zestawach:

Pirates of the caribbean
Questionnaire on Company Inspection
Egzamin angielski
Campain WB słownictwo

9. podpisać się podpisać sięPolskie słowo "sign" (podpisać się) występuje w zestawach:

Słówka z zeszytu cz. 1
ANGIELSKI ABC VINCE
Lesson 9, 10

10. objaw przedmiotowy objaw przedmiotowyPolskie słowo "sign" (objaw przedmiotowy) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
Types of pain
ANGIELSKI MED 1.
kolos angielski 6-8
kolokwium angielski

11. napis szyld napis szyldPolskie słowo "sign" (napis szyld) występuje w zestawach:

Longman New Matura success Intermediate Students' ...
Unit 2 + Unit 3 my matura success kc kuba
markieweczka 3
UNIT 3 SŁÓWKA

12. objaw objaw


Gorączka jest jednym objawem grypy.
Typowymi objawami grypy są zmęczenie, gorączka, oraz dreszcze.

Polskie słowo "sign" (objaw) występuje w zestawach:

Top 5 Indications for Emergency Corticosteroid The...
angielski w fizjoterapii2

13. szyld szyld


Nie widział Pan szyldu?
Spójrz na szyld tuż przed tobą.

Polskie słowo "sign" (szyld) występuje w zestawach:

tomorrow never knows
kultura sport 2/2 ingla

14. podpisywać się podpisywać sięPolskie słowo "sign" (podpisywać się) występuje w zestawach:

Products in retail banking
Angielski 2/1

15. migowy migowy


USA i Wielka Brytania mają różne języki migowe. Również meksykański język migowy jest różny od hiszpańskiego.