słownik angielsko - polski

English - język polski

vein po polsku:

1. żyła


Krew krąży w żyłach i tętnicach.
Kim jeszcze żyła.
Żyła sobie Żyła a w tej Żyle żyła żyła jak tej Żyle pękła żyła to ta Żyła już nie żyła.
Dawno, dawno temu żyła sobie piękna księżniczka.
Jakże chciałbym, żeby dziś żyła...
Gdybym miał 80 lat, a moja mama nadal by żyła, pewnie wciąż by mnie tak samo upominała.

Polskie słowo "vein" (żyła) występuje w zestawach:

the system and organs od the human body
Lekcja wygenerowana z obrazka
body parts / części ciała
angielski medycznie - zaliczenie
Sytuacja awaryjna - Emergency

2. próżny


Paul jest bardzo próżny i myśli tylko o sobie.
On jest tak próżny, że zatrzymuje się przed każdym lustrem, żeby się podziwiać.
On jest tak próżny, że zatrzymuje się przed każdym lustrem, żeby się podziwiać. Jest tak próżna, że co rano spędza godzinę przed lustrem.

Polskie słowo "vein" (próżny) występuje w zestawach:

Kasia 20th Oct 2016
sprawdzian ang