słownik angielsko - polski

English - język polski

warfare po polsku:

1. walka walka


↳ Nasza walka jest znana i szanowana na całym świecie.
Żałuję jednak, że ich walka o wolność obywateli jest zmienna i niespójna.
Walka skończona.
(Jego walka z terroryzmem zakończyła się sukcesem.)
Dawna zbrojna walka na niepodległe państwo.

Polskie słowo "warfare" (walka) występuje w zestawach:

The surprising decline in violence part 1
The Animated History of Poland
alkoholizm i football
MG_alicja-list-2-campaign 2
peacekeeping mission

2. działania wojenne działania wojennePolskie słowo "warfare" (działania wojenne) występuje w zestawach:

Matura Explorer Advanced - Module 10
5M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
wojsko i powtórka (13.V)
I1 unit 5 lesson 3
How Nations Fail 2

3. wojna wojna


Wojna spustoszyła kraj.
pierwsza wojna światowa
Wojna była strasznym czasem.
Uklękli i modlili się, by wojna się szybko skończyła.
Wojna nie jest nieunikniona.
Możliwości są dwie: neutralność albo wojna.
A więc znowu wojna, po tak długim zawieszeniu broni?
Wojna jest przestępstwem przeciw ludzkości.
Wojna zakończyła się po dwóch miesiącach poddaniem się Argentyny. Porażka oznaczała polityczny upadek reżimu.
Jest wiele książek o wojnach narodowowyzwoleńczych w Ameryce Łacińskiej.
To jest wojna
Ta wojna pociągnęła za sobą liczne ofiary.
Jeśli wybuchnie światowa wojna jądrowa, uważa się, że „atomowa zima” w skali całego globu może trwać kilka miesięcy.
Wojna może wybuchnąć w każdej chwili.
Wojna w Europie rozszerzyła się również na Afrykę.

Polskie słowo "warfare" (wojna) występuje w zestawach:

Kartkówka ze słówek SpeakOut Upper U5
Egzamin angielski v1
na kolokwium