słownik polsko - angielski

język polski - English

przepraszać po angielsku:

1. apologise apologise


He apologised for being late.
I'd like to apologise for my behaviour
If you're going to apologise, sooner is better.
I apologise for my brother's behaviour
I'm so sorry, I do apologise.
He apologised for running late.
I need to apologise to Ann for forgetting her birthday
I'd like to apologise FOR the trouble.
He came to apologise to me.
Will you apologise your parents for that broken window?
I apologise for shouting at your yesterday. I was wrong and I shouldn’t have done it.
I apologise for that.
She apologised to the teacher for arriving late.
He apologised for not calling me.
Don’t apologise, I understand perfectly.

Angielskie słowo "przepraszać" (apologise) występuje w zestawach:

słownictwo z new inspiration 3 unit 1 część 1
unit 4 powtórka upstream pre-intermediate Progress
Metoda Callana stage 5 lesson 61-62
Fiszki z książki - "A Man's Man" (Ian Hay)
Gateway 3 - Unit 10 - Zakupy i usługi

2. be sorry be sorryAngielskie słowo "przepraszać" (be sorry) występuje w zestawach:

English Top 1000 100-150
1000 słówek (nice dude)

3. to apologise to to apologise toAngielskie słowo "przepraszać" (to apologise to) występuje w zestawach:

Czasowniki frazowe
||PHRASAL VERBS||

4. to sorry to sorryAngielskie słowo "przepraszać" (to sorry) występuje w zestawach:

Sprawdzian Unit 1 (Część Druga)
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spó...
feelings and emitions

5. apologise for apologise for


Mike is going to apologise for the mistakes he made.

Angielskie słowo "przepraszać" (apologise for) występuje w zestawach:

AW: E: Special Introductory Verb
Prepositions, VERBS
mowa zależna

6. say sorry say sorry


It's difficult to say sorry for mistakes.
You should say sorry.

Angielskie słowo "przepraszać" (say sorry) występuje w zestawach:

Unit 3a - verb phrases

7. apologise to sb for doing apologise to sb for doingAngielskie słowo "przepraszać" (apologise to sb for doing) występuje w zestawach:

reporting verbs
mowa zależna