słownik polsko - angielski

język polski - English

rzęsy po angielsku:

1. eyelashes eyelashes


She has got false eyelashes.
She fluttered her long eyelashes.
She has long eyelashes
Cows have beautiful eyelashes.
to APPLY some mascara on your eyelashes
Her eyelashes are so long. Are they real?
I have in-growing eyelashes.

Angielskie słowo "rzęsy" (eyelashes) występuje w zestawach:

BODY PARTS - do egzaminu do pani Feliniak
INFOMINT English: Człowiek - ciało i twarz
Fiszki z książki - "New Faces" (Myra Kelly)
Week 11 / coming back home / body and health
Body and face słownictwo angielski

2. cilia ciliaAngielskie słowo "rzęsy" (cilia) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "Evolution" (James A. S. Watson)
Fiszki z książki - "Animal Behaviour" (C. Lloyd Mo...
Fiszki z książki - "A Year at the Shore" (Philip H...
Fiszki z książki - "Secrets of Earth and Sea" (Ray...
Fiszki z książki - "Ameboid movement" (Asa Arthur ...

3. lashes lashes


has 25 face mites on their lashes?

Angielskie słowo "rzęsy" (lashes) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "Songs of the Glens of Antrim" ...
Fiszki z książki - "The Narrative of William W. Br...
Fiszki z książki - "The History of Don Quixote, Vo...
Parts of human body
części ciała