Moi przyjaciele (słownictwo A)

 0    39 fiszek    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Different
My best friends, Ann and Eve, are completly different from each other.
rozpocznij naukę
różne
Moje najlepsze przyjaciółki, Anna i Ewa, są zupełnie różne od siebie.

Attractive
Ann is a very attractive girl.
rozpocznij naukę
atrakcyjna
Anna jest bardzo atrakcyjną dziewczyną.

Frizzy hair
She has long frizzy hair and grey eyes with long eyelashes.
rozpocznij naukę
kręcone włosy
Ona ma długie kręcone włosy i szare oczy z długimi rzęsami.

Grey
She has long frizzy hair and grey eyes with long eyelashes.
rozpocznij naukę
szare
Ona ma długie kręcone włosy i szare oczy z długimi rzęsami.

Eyelashes
She has long frizzy hair and grey eyes with long eyelashes.
rozpocznij naukę
rzęsy
Ona ma długie kręcone włosy i szare oczy z długimi rzęsami.

Tall
She is tall and slim.
rozpocznij naukę
wysoki
Ona jest wysoka i szczupła.

Slim
She is tall and slim.
rozpocznij naukę
szczupły
Ona jest wysoka i szczupła.

Model
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
rozpocznij naukę
modelka
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.

to talk somebody into doing something
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
rozpocznij naukę
namówić kogoś do
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.

Beauty contest
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
rozpocznij naukę
konkurs piękności
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.

to consider
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
rozpocznij naukę
uważać
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.

Highbrow
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
rozpocznij naukę
intelktualistka
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.

Pretty
Eve, on the other hand, is pretty but not beautiful.
rozpocznij naukę
ładna
Ewa, z drugiej strony, jest ładna ale nie piękna.

Beautiful
Eve, on the other hand, is pretty but not beautiful.
rozpocznij naukę
piękna
Ewa, z drugiej strony, jest ładna ale nie piękna.

On the other hand
Eve, on the other hand, is pretty but not beautiful.
rozpocznij naukę
z drugiej strony
Ewa, z drugiej strony, jest ładna ale nie piękna.

Malicious
Malicious people say that she is too plump but I think that she is of medium build.
rozpocznij naukę
złośliwy
Złośliwi ludzie mówią, że jest za pulchna, ale ja uważam, że ona jest średniej budowy ciała.

Plump
Malicious people say that she is too plump but I think that she is of medium build.
rozpocznij naukę
pulchna
Złośliwi ludzie mówią, że jest za pulchna, ale ja uważam, że ona jest średniej budowy ciała.

Of medium build
Malicious people say that she is too plump but I think that she is of medium build.
rozpocznij naukę
średniej budowy
Złośliwi ludzie mówią, że jest za pulchna, ale ja uważam, że ona jest średniej budowy ciała.

Turned up nose
She has green eyes, turned up nose and auburn hair.
rozpocznij naukę
zadarty nos
Ona ma zielone oczy, zadarty nos i kasztanowe włosy.

Auburn hair
She has green eyes, turned up nose and auburn hair.
rozpocznij naukę
kasztanowe włosy
Ona ma zielone oczy, zadarty nos i kasztanowe włosy.

Intellectual
Eve is not an intellectual, but she is very practical.
rozpocznij naukę
intelektualista
Ewa nie jest intelektualistką ale jest bardzo praktyczna.

Personality
As far as Ann’s personality is concerned, Ann is very dynamic and full of energy.
rozpocznij naukę
osobowość
Jeżeli rozważać osobowość Anny, Anna jest bardzo dynamiczna i pełna energii.

Dynamic
As far as Ann’s personality is concerned, Ann is very dynamic and full of energy.
rozpocznij naukę
dynamiczny
Jeżeli rozważać osobowość Anny, Anna jest bardzo dynamiczna i pełna energii.

Full of energy
As far as Ann’s personality is concerned, Ann is very dynamic and full of energy.
rozpocznij naukę
energiczny
Jeżeli rozważać osobowość Anny, Anna jest bardzo dynamiczna i pełna energii.

admiring friends
She has admiring friends as well as bitter enemies.
rozpocznij naukę
podziwiający przyjaciele
Ona ma zarówno podziwiających przyjaciół jak również zaciekłych wrogów.

bitter enemies
She has admiring friends as well as bitter enemies.
rozpocznij naukę
zaciekli wrogowie
Ona ma zarówno podziwiających przyjaciół jak również zaciekłych wrogów.

non-stop talker
She is a non-stop talker.
rozpocznij naukę
gaduła
Ona jest gadułą.

to bore to death
Sometimes she talks so much that she can even bore her listener to death.
rozpocznij naukę
zanudzić na śmierć
Czasami ona mówi tak dużo, że potrafi nawet zanudzić swoich słuchaczy na śmierć.

drone on about something for hours
She drones on about her pet subjects for hours without noticing that nobody is interested in her stories.
rozpocznij naukę
rozprawiać o czymś godzinami
Ona rozprawia o swoich ulubionych tematach godzinami bez zauważenia, że nikt nie jest zainteresowany jej opowieściami.

pet subjects
She drones on about her pet subjects for hours without noticing that nobody is interested in her stories.
rozpocznij naukę
ulubione tematy
Ona rozprawia o swoich ulubionych tematach godzinami bez zauważenia, że nikt nie jest zainteresowany jej opowieściami.

phlegmatic
Eve, in contrast, is rather phlegmatic and she must think twice before she does anything.
rozpocznij naukę
flegmatyczny
Ewa, w odróżnieniu, jest raczej flegmatyczna i ona musi dwa razy pomyśleć zanim coś zrobi.

weight
She does not say much but each word has weight.
rozpocznij naukę
waga
One nie mówi za wiele, ale każde słowo ma wagę.

to take things seriously
She takes all things seriously and cares about other poeple’s problem.
rozpocznij naukę
traktować wszystko powaznie
One bierze wszystko serio i przejmuje się problemami innych ludzi.

to take things lightly
She is an incurable optimist and tends to take everything lightly.
rozpocznij naukę
traktować wszystko lekko
On jest niepoprawną optymistką i ma tendencje do brania wszystkiego lekko.

incurable optimist
She is an incurable optimist and tends to take everything lightly.
rozpocznij naukę
niepoprawny optymista
On jest niepoprawną optymistką i ma tendencje do brania wszystkiego lekko.

characteristic
Although my friends differ so considerably from each other, there is one characteristic they have in common: they are always reliable and have never lat me down.
rozpocznij naukę
cecha
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.

in common
Although my friends differ so considerably from each other, there is one characteristic they have in common: they are always reliable and have never lat me down.
rozpocznij naukę
wspólna
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.

reliable
Although my friends differ so considerably from each other, there is one characteristic they have in common: they are always reliable and have never lat me down.
rozpocznij naukę
odpowiedzialny
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.

to let somebody down
Although my friends differ so considerably from each other, there is one characteristic they have in common: they are always reliable and have never lat me down.
rozpocznij naukę
zawieść kogoś
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.