Trzy pokolenia pod jednym dachem (słownictwo A)

 0    24 fiszki    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

generation
Three generations under the same roof.
rozpocznij naukę
pokolenie
Trzy pokolenia po jednym dachem.

under the same roof
Three generations under the same roof.
rozpocznij naukę
pod jednym dachem
Trzy pokolenia po jednym dachem.

conflict
Many conflicts occur within our family for the simple reason that three generations live under the same roof.
rozpocznij naukę
konflikt
Mnóstwo konfliktów pojawia się wewnątrz naszej rodziny z prostego powodu, że trzy pokolenia żyją pod tym samym dachem.

to occur
Many conflicts occur within our family for the simple reason that three generations live under the same roof.
rozpocznij naukę
pojawiać się, występować
Mnóstwo konfliktów pojawia się wewnątrz naszej rodziny z prostego powodu, że trzy pokolenia żyją pod tym samym dachem.

shortage
Unfortunately, this situation is typical of Poland where many families have to live together of the shortage of flats.
rozpocznij naukę
brak
Niestety, ta sytuacja jest typowa dla Polski gdzie wiele rodzin musi żyć razem z braku mieszkań.

housework
My mother is a psychologist and she does not like housework very much.
rozpocznij naukę
prace domowe
Moja mama jest psychologiem i nie lubi zbyt bardzo prac domowych.

to care for
For many years my grandparents have cared for our family.
rozpocznij naukę
dbać, troszczyć się
Przez wiele lat moi dziadkowie opiekowali się naszą rodziną.

to get used to something
Both my sisters got used to it a long time ago.
rozpocznij naukę
przyzwyczaić się do czegoć
Obie moje siostry dawno się do tego przyzwyczaiły.

to count on
Whenever they have problems, they go to our grandmother and they know that they can always count on her help.
rozpocznij naukę
liczyć na
Kiedy tylko one mają problemy, idą do naszej babci i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na jej pomoc.

to quarrel
My parents and grandparents quarrel very often.
rozpocznij naukę
kłócić się
Moi rodzice i dziadkowie często się kłócą.

to solve problems
There are problems which cannot be solved easily.
rozpocznij naukę
rozwiązywać problemy
Istnieją problemy, które nie można łatwo rozwiązać.

to obey the rules
My mother, for example, does not want to obey the rules laid down by our grandmother.
rozpocznij naukę
przestrzegać reguł
Moja mama, na przykład, nie chce przestrzegać reguł ustalonych przez naszą babcię.

to lay down
My mother, for example, does not want to obey the rules laid down by our grandmother.
rozpocznij naukę
ustalić
Moja mama, na przykład, nie chce przestrzegać reguł ustalonych przez naszą babcię.

raising children
She has her own ideas about raising children or housekeeping.
rozpocznij naukę
wychowywanie dzieci
Ona ma swoje własne pomysły na temat wychowywania dzieci i prowadzenia domu.

housekeeping
She has her own ideas about raising children or housekeeping.
rozpocznij naukę
prowadzenie domu
Ona ma swoje własne pomysły na temat wychowywania dzieci i prowadzenia domu.

strong-minded
My grandmother, on the other hand, is a very strong-minded and bossy woman.
rozpocznij naukę
zdecydowany
Moja babcia, z drugiej strony, jest bardzo zdecydowaną i narzucającą swoją wolę kobietą.

bossy
My grandmother, on the other hand, is a very strong-minded and bossy woman.
rozpocznij naukę
narzucający swoją wolę
Moja babcia, z drugiej strony, jest bardzo zdecydowaną i narzucającą swoją wolę kobietą.

to object to something
My mother objects to it and they often argue about such things as sharing the kitchen, helping around the house or spending money.
rozpocznij naukę
sprzeciwiać się czemuś
Moja mama sprzeciwia się temu i one często się kłócą o takie rzeczy jak dzielenie kuchni, pomaganie w domu czy o wydawanie pieniędzy.

to argue
My mother objects to it and they often argue about such things as sharing the kitchen, helping around the house or spending money.
rozpocznij naukę
kłócić się
Moja mama sprzeciwia się temu i one często się kłócą o takie rzeczy jak dzielenie kuchni, pomaganie w domu czy o wydawanie pieniędzy.

to share the kitchen
My mother objects to it and they often argue about such things as sharing the kitchen, helping around the house or spending money.
rozpocznij naukę
dzielić (z kimś) kuchnię
Moja mama sprzeciwia się temu i one często się kłócą o takie rzeczy jak dzielenie kuchni, pomaganie w domu czy o wydawanie pieniędzy.

to help around the house
My mother objects to it and they often argue about such things as sharing the kitchen, helping around the house or spending money.
rozpocznij naukę
pomagać w domu
Moja mama sprzeciwia się temu i one często się kłócą o takie rzeczy jak dzielenie kuchni, pomaganie w domu czy o wydawanie pieniędzy.

to spend money
My mother objects to it and they often argue about such things as sharing the kitchen, helping around the house or spending money.
rozpocznij naukę
wydawać pieniądze
Moja mama sprzeciwia się temu i one często się kłócą o takie rzeczy jak dzielenie kuchni, pomaganie w domu czy o wydawanie pieniędzy.

to rely on somebody
They would like to be treated as partners but at the same time they would like to rely on the elders for help and advice.
rozpocznij naukę
polegać na kimś, liczyć na kogoś
Oni chcieliby być traktowanie jak partnerzy, ale w tym samym czasie chcieliby liczyć na pomoc i radę od starszych.

advice
They would like to be treated as partners but at the same time they would like to rely on the elders for help and advice.
rozpocznij naukę
rada
Oni chcieliby być traktowanie jak partnerzy, ale w tym samym czasie chcieliby liczyć na pomoc i radę od starszych.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.