Mój przeciętny dzień

 0    32 fiszki    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to wake up
Usually wake up at 7 o’clock except at the weekends.
rozpocznij naukę
budzić się
Zwykle wstaje o 7 godzinie z wyjątkiem weekednów.

except at the weekends
Usually wake up at 7 o’clock except at the weekends.
rozpocznij naukę
z wyjątkiem weekendów
Zwykle wstaje o 7 godzinie z wyjątkiem weekednów.

to get up
A few minutes later I am ready to get up.
rozpocznij naukę
wstawać
Parę minut później jestem gotowa, aby wstać.

to make the bed
I quickly make the bed and go to the bathroom.
rozpocznij naukę
ścielić łóżko
Szybko ścielę łóżko i idę do łazienki.

to brush one’s teeth
I carefully brush my teeth, wash my face and comb my hair.
rozpocznij naukę
myć zęby
Dokładnie myje moje zęby, myje twarz i czesze moje włosy.

to wash
I carefully brush my teeth, wash my face and comb my hair.
rozpocznij naukę
myć
Dokładnie myje moje zęby, myje twarz i czesze moje włosy.

to comb one’s hair
I carefully brush my teeth, wash my face and comb my hair.
rozpocznij naukę
czesać włosy
Dokładnie myje moje zęby, myje twarz i czesze moje włosy.

to get dressed
Then I get dressed (changing my mind at least three times) and make my way to the kitchen.
rozpocznij naukę
ubierać się
Następnie ubieram się (zmieniając swoje zdanie, co najmniej trzy razy) i znajduje moją drogę do kuchni.

to be in a hurry
I make it myself because my parents are always in a hurry in the morning.
rozpocznij naukę
spieszyc się
Robie to sama, ponieważ moi rodzice zawsze się spieszą rano.

to leave
We leave the house together and I rush to a bus stop.
rozpocznij naukę
opuszczać
Opuszczamy dom razem i ja pędzę na przystanek autobusowy.

to rush
We leave the house together and I rush to a bus stop.
rozpocznij naukę
pędzić
Opuszczamy dom razem i ja pędzę na przystanek autobusowy.

to go by bus
I go to school by bus and this takes me more or less twenty minutes.
rozpocznij naukę
jechać autobusem
Jeżdżę do szkoły autobusem i to zajmuje mi mniej więcej dwadzieścia minut.

to rest
Hungry, I eat dinner and I rest for a while.
rozpocznij naukę
odpoczywać
Głodny, jem obiad i odpoczywam przez chwilę.

to wash up
Then I clean my room, wash up, hoover and empty the bin.
rozpocznij naukę
zmywać
Następnie sprzątam swój pokój, zmywam, odkurzam i wyrzucam śmieci.

to hoover
Then I clean my room, wash up, hoover and empty the bin.
rozpocznij naukę
odkurzać
Następnie sprzątam swój pokój, zmywam, odkurzam i wyrzucam śmieci.

to empty the bin
Then I clean my room, wash up, hoover and empty the bin.
rozpocznij naukę
(wyrzucić śmieci) opróżnić kosz na śmieci
Następnie sprzątam swój pokój, zmywam, odkurzam i wyrzucam śmieci.

to get behind with housework
However, sometimes I get behind with housework (especially when my boyfriend calls me up...)
rozpocznij naukę
nie nadążać z wykonaniem prac domowych
Jednak czasami nie nadążam z wykonywaniem prac domowych (zwłaszcza, gdy mój chłopak do mnie dzwoni...)

afternoon snack
At five o’clock my parents are back and we have an afternoon snack.
rozpocznij naukę
podwieczorek
O piątej godzinie moi rodzice są z powrotem i jemy podwieczorek.

to do one’s homework
Later I begin doing my homework.
rozpocznij naukę
odrabiać lekcje
Później rozpoczynam wykonywanie mojego zadania domowego.

to listen to music
If there is not much to do I listen to music, go shopping or visit my friend to chat.
rozpocznij naukę
słuchać muzyki
Jeśli nie ma zbyt dużo do zrobienia, słucham muzyki, idę na zakupy lub odwiedza moich znajomych, aby pogawędzić.

to go shopping
If there is not much to do I listen to music, go shopping or visit my friend to chat.
rozpocznij naukę
iść na zakupy
Jeśli nie ma zbyt dużo do zrobienia, słucham muzyki, idę na zakupy lub odwiedza moich znajomych, aby pogawędzić.

to visit a friend
If there is not much to do I listen to music, go shopping or visit my friend to chat.
rozpocznij naukę
odwiedzić przyjaciela/przyjaciółkę
Jeśli nie ma zbyt dużo do zrobienia, słucham muzyki, idę na zakupy lub odwiedza moich znajomych, aby pogawędzić.

to chat
If there is not much to do I listen to music, go shopping or visit my friend to chat.
rozpocznij naukę
gawędzić, pogawędzić (pogadać)
Jeśli nie ma zbyt dużo do zrobienia, słucham muzyki, idę na zakupy lub odwiedza moich znajomych, aby pogawędzić.

supper
In the evening I have supper and then I watch television with my parents.
rozpocznij naukę
kolacja
Wieczorem mam kolację i następnie oglądam telewizję z moimi rodzicami.

to watch television
In the evening I have supper and then I watch television with my parents.
rozpocznij naukę
oglądać telewizję
Wieczorem mam kolację i następnie oglądam telewizję z moimi rodzicami.

the news
I like watching the news and interesting films.
rozpocznij naukę
wiadomości
Lubię oglądać wiadomości i interesujące filmy.

boring
I like watching the news and interesting films.
rozpocznij naukę
nudny
Lubię oglądać wiadomości i interesujące filmy.

to read a book
I like watching the news and interesting films.
rozpocznij naukę
czytać książkę
Lubię oglądać wiadomości i interesujące filmy.

to have a shower
About 11 p.m. I have a shower and get ready for bed.
rozpocznij naukę
wziąć prysznic
Około 11 godziny wieczorem biorę prysznic i szykuje się do spania.

to get ready for bed
About 11 p.m. I have a shower and get ready for bed.
rozpocznij naukę
szykować się do spania
Około 11 godziny wieczorem biorę prysznic i szykuje się do spania.

to fall asleep
A few minutes later I am in bed already and I fall asleep so as to get up again in the morning.
rozpocznij naukę
zasypiać
Kilka minut później jestem już w łóżku i zasypiam, aby rano ponownie wstać.

established routine
This established routine is of course broken at the weekends and during my holidays.
rozpocznij naukę
ustalona (skostniała) rutyna
Ta ustalona rutyna jest oczywiście przerwana w weekendy i w czasie moich wakacji.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.