słownik polsko - angielski

język polski - English

stewardesa po angielsku:

1. flight attendant flight attendant


The flight attendant turned out to be my neighbour.
The flight attendants will start to serve a hot meal in about half an hour.
I always wanted to be a flight attendant.
A flight attendant looks after passengers.
She travels a lot. We think she’s a flight attendant.
The flight attendant showed us how to fasten our seatbelts.
The profession of a flight attendant is very demanding.
flight attendant

Angielskie słowo "stewardesa" (flight attendant) występuje w zestawach:

Click on 2, Unit 1, słownictwo, cz. 1
Test Elementary 3&4 (English File, Oxford)
7 - podróżowanie i turystyka (słownictwo) cz. 2
Zawody i związane z nimi czynności
Airport – Basic Polish Vocabulary

2. stewardess


The stewardess came down the aisle of the aeroplane offering drinks to passengers.
Is there a Japanese-speaking stewardess?
He married a stewardess.
At last she got a job as a stewardess.
The stewardess can speak French after a fashion.
A stewardess was rescued from the wreck.
On the plane stewardess brought me a newspaper.
Jane was a stewardess when she was young.

Angielskie słowo "stewardesa" (stewardess) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "The Last Straw" (William J. Sm...
Moja pierwsza podróż zagraniczna (podróżowanie sam...
Fiszki z książki - "The Christian A Story" (Hall C...
Fiszki z książki - "Instant of Decision" (Gordon R...
Fiszki z książki - "Jane Stewardess of the Air Lin...

3. air hostessAngielskie słowo "stewardesa" (air hostess) występuje w zestawach:

Unit 3 A good job intermediate new matura solution
FCE unit 4 last
Unit 3 A good job
Unit 3 A good job
Steps2 Unit7 Jobs

4. a female flight attendantAngielskie słowo "stewardesa" (a female flight attendant) występuje w zestawach:

wiek, zaimki, zakupy, zawod, zdrowie, zwierzeta
ubrania, zawody